Čchi-kung

Čchi-kung (psáno i jako Chi Kung nebo Qigong) přeloženo do češtiny znamená "efektivní zacházení s životní energií" nebo " pěstování energie".

Jde o soubor tělesných, dechových a duševních cvičení, které mají za cíl harmonizovat všechny tři složky, ze kterých se každý člověk skládá - tělo, energii a mysl.

Orel v hnízdě je unikátním stylem čchi-kung, adaptovaným na potřeby lidí žijících na Západě

Čchi-kung lidem pomáhá

  • zlepšit nebo dlouhodobě upevnit své zdraví.

  • zbavit se únavy a mít více životní energie.

  • vnést do svého života větší uvolnění, klid a nadhled.

  • poznat, jak funguje tělo, energie a mysl a díky tomu žít spokojenější a naplňující život.

  • položit dobrý základ svého duchovního života bez ohledu na svůj duchovní směr.

Životní energie čchi

Podle taoistické teorie je čchi základní energií, která vyplňuje celý vesmír. Existuje mnoho druhů čchi, stejně jako i způsobů, jakými se projevuje. Dalo by se dokonce říci, že všechny jevy v tomto světě jsou projevem univerzální, všudypřítomné čchi.

V čchi-kung se však zaměřujeme výhradně na čchi, která řídí a "oživuje" naše těla a která se také někdy nazývá "životní silou" nebo " životní energií". Silná čchi je nezbytná k tomu, aby držela při životě všechny buňky našeho těla a aby všechny části našeho těla správně fungovaly.

Základní směry čchi-kung a jejich cíle

Za posledních zhruba pět tisíc roků, po které lze vývoj čchi-kung sledovat, se vyvinuly čtyři základní směry čchi-kung. Na nich lze velmi dobře ukázat obecné cíle čchi-kung a tedy i důvody, proč by se člověk mohl čchi-kung věnovat.