Základní směry čchi-kung a jejich cíle

Za posledních zhruba pět tisíc roků, po které lze vývoj čchi-kung sledovat, se vyvinuly čtyři základní směry, na nich lze velmi dobře ukázat obecné cíle čchi-kung a tedy i důvody, proč by se člověk mohl čchi-kung věnovat. Těmito čtyřmi směry jsou zdravotní čchi-kung, čchi-kung pro bojová umění, taoistické a buddhistické čchi-kung.

Zdravotní čchi-kung

Cílem zdravotního čchi-kung je zlepšení a udržení dobrého tělesného i duševního zdraví. Stejný cíl sledují jistě i jiná fyzická cvičení, tak jak je na Západě známe, čchi-kung se však od západních sportů zásadně odlišuje svým přístupem. Na Západě přistupujeme ke zdraví a ke cvičení pouze z vnější perspektivy, tj. z perspektivy fyzického těla. Čchi-kung se oproti tomu namísto na tělo zaměřuje v první řadě na energii (čchi). Jeho prvotním úkolem je odstranění omezení a bloků v proudu energie v těle. Tato omezení a bloky vedou k energetické nerovnováze, jež se často projevuje jako fyzické nebo duševní onemocnění. Skrze praxi čchi-kung přivedeme tělo zpět do rovnováhy a harmonie. Energie pak může v těle znovu volně proudit a tím se výrazně sníží riziko onemocnění.

Čchi-kung pro bojová umění

Cílem čchi-kung pro bojová umění je zvýšení množství energie v těle a zvětšení jeho energetické kapacity. Energie plní v těle funkci pohonné látky. Její dostatečné množství je zárukou dlouhého života, její nedostatek pak vede k jeho zkrácení.

Prodloužením života máme na mysli především prodloužení jeho aktivní části. Nemělo by smysl dožít se sta let, kdybychom neměli na posledních čtyřicet roků dost sil a namísto žití jen přežívali.

Zvýšení kapacity se týká schopnosti těla pojmout určité množství energie. Se vzrůstající kapacitou vzrůstá i množství energie, které máme k dispozici.

Buddhistické a taoistické čchi-kung

Cílem taoistického a buddhistického čchi-kung je realizace duševního a duchovního potenciálu každého člověka. Buddhistické čchi-kung se ubírá zejména cestou meditace a objevení vlastního potenciálu skrze práci s myslí. Prostředkem taoistického čchi-kung je řada technik vnitřní práce s energií, které jsou však natolik účinné, že by neměli být předávány jinak než ze zkušeného učitele na jeho žáka.