Etický kodex instruktorů 

Zavazuji se, že při předávání technik stylu čchi-kung Orel v hnízdě se budu řídit následující osmi body Etického kodexu společnosti Bodhidharma, a budu usilovat o to, abych v souladu s nimi vyučoval systému Orel v hnízdě zodpovědně a kvalitně

  1. Zavazuji se, že budu vyučovat jen techniky čchi-kung, které ovládám a přizpůsobím svou výuku úrovni pokročilosti a individuálním možnostem každého ze studentů.

  2. Zavazuji se, že budu dosahovat cílů výuky čchi-kung Orel v hnízdě způsobem, který neohrozí zdraví a bezpečnost mých studentů.

  3. Zcela se vyvaruji jakékoli diskriminace, netolerance a sektářských postojů vůči svým studentům a veřejnosti.

  4. Zavazuji se, že s otevřeností a tolerancí budu respektovat a ctít vůli a osobní svobodu mých studentů a nebudu kritizovat jiné učitele čchi-kung nebo jejich školy.

  5. Zavazuji se, že budu studentům účtovat rozumné ceny za výuku.

  6. Zavazuji se, že budu aktivně podporovat mateřskou společnost Bodhidharma účastí na akcích, které pořádá a budu její aktivity propagovat.

  7. Zavazuji se zajistit splnění požadavku povinného členství ve společnosti Bodhidharma u svých studentů.

  8. Zavazuji se, že budu dále rozvíjet své znalosti a dovednosti v čchi-kung stylu Orel v hnízdě, zůstanu zapojený do programu výcviku instruktorů a budu-li chtít ve vyučování pokračovat, obnovím si v řádném termínu svou instruktorskou licenci. 

 

Jméno a příjmení instruktora: ...................................................... 

Instruktorský stupeň a datum jeho dosažení: ................................................................................................ 

Etický kodex jsem si přečetl/a jsem a souhlasím s ním 

Podpis: ...........................................................................