Životopis Mistra Ješe Gyatso

Systém Orel v hnízdě vytvořil Sifu Ješe Gyatso na žádost Velmistra čchi-kung Dr. Pak Hong Lama jako první systém čchi-kung sestavený specificky pro "západní" lidi. Veřejně jej začal vyučovat v roce 1992 ve Velké Británii.

Sifu Ješe Gyatso se narodil a žije ve Walesu, ve Velké Británii. Jeho životní cesta však byla již od počátku spjata s Východem a jeho uměními. Nejednalo se o nahodilé setkání, což ukazuje sen, který se Mistrovi opakovaně zdával od jeho pěti let. V tomto snu seděl před starým mužem vysoko v horách, o kterých tušil, že by se mohly nacházet v Tibetu. Mohlo jít samozřejmě o pouhý sen, kdyby se v roce 1976 s tímto starým mužem skutečně nesetkal, a to v osobě Jeho Svatosti Düdžom Rinpočheho, hlavy buddhistické školy Ňingmapa.

Sifu

V jedenácti letech se začal věnovat praxi juda v Cardiffu, jižním Walesu, v němž se zdokonaloval následujících osm let. Během této doby se mu dostalo uvedení do praxe zenu a umění katsu (probuzení).

V devatenácti letech začal v Londýně studovat a cvičit karate, styl zen-šin-riju. Po dvou letech intenzívní praxe tohoto stylu se vrátil do Cardiffu a v rámci Budokan Wales & West and Japan Karate Association se začal cvičit v Karate stylu šotokan. V praxi a studiu tohoto stylu pokračoval následujících dvacet čtyři let a dosáhl v něm úrovně sandanu (třetí dan s černým páskem). Zároveň studoval a také cvičil řadu dalších bojových umění včetně ju-jitsu, aikida, mantis wušu a tai-chi.

Ve stejné době rozšiřoval mistr Ješe Gyatso i své duchovní poznání a dostalo se mu příležitosti přijmout nauku od více než čtyřiceti mistrů a učitelů, včetně Jeho Svatosti 16. Karmapy, Jeho Svatosti Sakja Trinzina (představitele tradice Sakjapa), Sögyala Rinpočheho (autora Tibetské knihy o životě a smrti), Geše Tenzin Namdak Rinpočheho (mistra dzogčhenu a bönistického opata), Jeho Svatosti 14. dalajlamy a hlavně od Chögyal Namhkai Norbu Rinpočheho, jenž je jeho hlavním duchovním mistrem (autor knihy Křišťál a cesta světla. Sútry, tantry a dzogčhen.).

Své buddhistické jméno přijal Sifu Ješe Gyatso od ctihodného Geše Damčo Jontena, prvního lamy, od něhož přijal nauku.

Při studiu tai-či se setkal s mistrem čchi-kung Dr. Pak Hong Lamem, který působil jako lékař tradiční čínské medicíny. Dr. Lam jej přizval ke studiu ve své soukromé praxi a jejich spolupráce trvala dva roky. Během ní se Sifu Ješe seznámil s teorií a diagnostikou čínské medicíny, tui-na (čínskou masáží), používáním moxy a baňkováním. V té době také intenzivně studoval a získával zkušenosti se zdravotním čchi-kung, bojovým čchi-kung a léčením pomocí čchi.

V roce 1992, na žádost a s podporou Dr. Lama, vyvinul systém čchi-kung, který pojmenoval Orel v hnízdě. Jeho základem byl čchi-kung Devíti kruhů a Tajné předání Jin & Jang, jež od Dr. Lama obdržel. Při vytváření tohoto stylu využil Sifu Ješe své zkušenosti a znalosti o podstatě pohybů, které nabyl v bojových uměních, obohatil je o jógické a meditační techniky a principy odvozené z mnoha let studia a praxe v rámci tibetské tantrické tradice.

V současné době provozuje mistr Ješe Gyatso soukromou praxi čínské fyzioterapie, masáže a léčení pomocí čchi v Cardiffu, jižním Walesu a zároveň vyučuje svůj styl čchi-kung, Orel v hnízdě, na řadě seminářů ve Velké Británii i v zahraničí.