O Bodhidharmě

Bodhidharma – mezinárodní společnost čchi-kung je občanským sdružením, založeným s cílem zajistit výuku a propagaci čchi-kung stylu Orel v hnízdě v České republice. Navazuje na činnost prvního instruktora čchi-kung Orel v hnízdě v České republice Pavla Simona, který u nás začal styl Orel v hnízdě vyučovat v roce 1997. Vznikla registrací u Ministerstva vnitra ČR ke dni 13. 4. 1999.

Počet členů Společnosti ke dni 21. 10. 2011 byl 145.

Statutárním orgánem Společnosti je její prezidentka Mgr. Alice Simonová.

Systém členství ve společnosti Bodhidharma

 

Základní členství ve společnosti Bodhidharma

Základní členství ve společnosti Bodhidharma je dvoustranným závazkem mezi Společností na straně jedné a jejími členy na straně druhé.

Společnost se svým členům zavazuje k tomu, že:

  • jim prostřednictvím Mistra Ješe Gyatso a svých instruktorů předá kompletní učení stylu Orel v hnízdě, a to vždy tak, aby to odpovídalo potřebám jednotlivých členů Společnosti a jejich možnostem

  • je bude informovat o akcích, které Společnost pořádá.

Členové se Společnosti zavazují k tomu, že nebudou vyučovat styl Orel v hnízdě bez toho, aby absolvovali instruktorský výcvik.

Tento závazek je zárukou bezpečí pro všechny budoucí zájemce o cvičení Orla v hnízdě a odpovídá závazku kvality, který vůči nim Společnost učinila.

Kvůli tomuto závazku se členem společnosti Bodhidharma stávají naši studenti nejpozději v době absolvování základní úrovně stylu Orel v hnízdě na víkendovém soustředění s Mistrem nebo počínaje šestým tréninkovým seminářem, popř. osmou hodinou výuky stylu Orel v hnízdě.

Základní členství vzniká na základě vyplněné přihlášky a úhrady jednorázového příspěvku v částce 200,- Kč. Členský příspěvek lze i splácet podle možností studenta. Členství trvá do doby, dokud není ze strany člena nebo společnosti Bodhidharma zrušeno.

 

Rozšířené členství ve společnosti Bodhidharma

Pro členy společnosti Bodhidharma, kteří se rozhodli přispět k jejím aktivitám nad rámec základního členství, je určeno členství rozšířené. To nabízí řadu dalších výhod, mezi které patří:

  • sleva z ceny každého víkendového soustředění, které Společnost pořádá v částce 200,- Kč (sleva je poskytována pouze z plné ceny kurzovného, nevztahuje se na již snížené kurzovné, např. pro instruktory Společnosti, ani na částečné kurzovné hrazené za kratší účast na víkendovém soustředění)

  • sleva na koupi publikací a nahrávek společnosti Bodhidharma ve výši 15 %

  • získání písemných popisů jednotlivých praxí Orla v hnízdě pro úvodní, základní a středně pokročilou úroveň a dalších popsaných praxí (např. Zdravotní čchi-kung, Šest léčivých zvuků, apod.), a to i pro studenty tréninkových seminářů, kteří tyto písemné materiály nedostávají

  • nárok na přednostní umístění na semináři v případě, že dojde k uvolnění místa na semináři, který byl zcela obsazen

Rozšířené členství vzniká úhradou členského příspěvku ve výši 500,- Kč a trvá po dobu kalendářního roku, ve kterém k jeho vzniku dojde.

Členské příspěvky se hradí převodem na účet společnosti Bodhidharma na účet (200 073 4310 / 2010) s variabilním symbolem 100 pro základní členství a 200 pro rozšířené členství.

Členská přihláška a aktuální znění Podmínek a pravidel členství ve společnosti Bodhidharma jsou ke stažení zde