Pomáháme

SPOLEČNOST BODHIDHARMA PŘISPÍVÁ NA PROJEKT STAVBY ŽENSKÉHO KLÁŠTERA V ÚDOLÍ SPITI

PŘISPÍVÁME NA SPRÁVNOU VĚC

Od jara roku 2009 se společnost Bodhidharma zavázala přispívat na projekt stavby ženského kláštera, zajišťovaný nadací Sapan Buddhist Foundation. Jedná se o nově zakládaný ženský klášter v severoindickém himalájském údolí Spiti ve státě Himachalpradesh. Klášterní škola bude postavena 6 km od Kazy v místě zvaném Šelgo.

PROČ ŽENSKÝ KLÁŠTER ?

Mistr Ješe Gyatso k významu naší pomoci říká:

Ženy mají v tibetské kultuře stále ještě horší postavení než muži. Proto jsme se rozhodli podpořit právě stavbu ženského kláštera, ve kterém se mniškám dostane kvalitního vzdělání, díky němuž se budou moci ve svém životě daleko lépe uplatnit. Navíc jsou kvůli svému společenskému handicapu ženy ve studiu daleko horlivější a oddanější než muži a tak, bude naše pomoc dobře využita.

Lama Samdup, patron projektu o důležitosti stavby klášterní školy ve Spiti říká:

"Je to velmi důležité - ve státních školách se totiž děti vůbec neučí tibetštinu, neučí se ani svůj vlastní jazyk. Protože tyto školy spadají pod Indii, učí se tam hindštinu, která je úplně jiná, má i jiné písmo. Děti pak neumí psát svým rodným jazykem a naše buddhistická kultura a tradice by se tak mohly začít vytrácet."

KOLIK PŘISPÍVÁME?

Bodhidharma pravidelně přispívá na stavbu kláštera ve Spiti částkou 100,- Kč z kurzovného za každého platícího účastníka semináře, z jednoho soustředění tedy v průměru posíláme nadaci částku 3.500,- až 5.000,- Kč. V roce 2011 jsme projekt nadace Sapan Buddhist Foundation podpořili částkou 28.800,- Kč.

CO JE SPITI ?

V roce 2006 založili mniši a mnišky společnost Sapan Buddhist Foundation – nadaci pro mnišky z údolí Spiti. Zájemkyň o mnišství vzrůstá, bohužel však ve Spiti není žádný ženský klášter, kde by mohly mnišky bydlet a studovat. Malých mnišek je tu pouze dvanáct, všechny studují v klášterní škole v indickém Dehradunu.


Společnost Sapan Buddhist Foundation založili mniši z kláštera v Kaze, jejichž domovský klášter je Komik - nejvýše položený klášter světa (jak píše cedule před klášterem) ležící ve výšce okolo pěti tisíc metrů nad mořem. Nachází se deset kilometrů od Kazy, která je hlavním centrem v údolí Spiti. Klášter Komik a tedy i nově zakládaný ženský klášter patří do buddhistického směru školy Sakya, která má v této oblasti již dlouhou tradici.

Mnišky ze Spiti nemají žádné místo, kde by mohly společně žít a studovat. Dvanáct mnišek studuje v klášteře školy Sakya v Dehrádúnu. Vzhledem k tomu, že Dehrádún je největším centrem tradice Sakya v celé Indii, mají v klášterech omezené místo – mnišek ze Spiti zde může studovat pouze 12, pro více již není kapacita. Přestože další dívky ve Spiti chtějí být mniškami, nemohou. Chybí zde místo, kde by mohly společně bydlet a studovat. Až bude ve Spiti ženský klášter stát, zájem o mnišství ze stran dívek se určitě ještě zvýší.

Nadace Sapan Buddhist Foundation by v tomto místě ráda otevřela školu spolu s ubytovnou a malým chrámem. Chtějí poskytovat vedle náboženského vzdělání také vzdělání moderní - tak, aby z toho měli studenti co největší užitek. Toto mniškám otevře mnoho možností, budou se umět lépe zapojit do společnosti, získají možnost kvalitního vzdělání a zároveň se budou umět snadněji vypořádat s obtížnými situacemi. Například znalost cizího jazyka bude velmi užitečná v komunikaci se zahraničními návštěvníky a také jim velmi poslouží při dotazech o buddhismu a překladu buddhistického učení.

Být mnichem či mniškou je zcela na každém člověku. Může se svobodně rozhodnout, zda v mnišském stavu bude nebo nebude pokračovat. Klášter se stává centrem vzdělanosti a často je to jediný způsob, jak poskytnout dítěti kvalitní vzdělání a zdravotní péči. Některé mnišky a mniši si vybrali světský život a zjistili, že v praktickém životě jim chybí moderní moderní vzdělání.

Zdroj OS MOST www.protibet.org

JAK POKROČILA STAVBA KLÁŠTERA?

Rok 2011

V roce 2011 se na stavbě intenzivně pracovalo. Pracovalo se na pravém křídle a dokončeno bylo přízemí a první poschodí a také střecha.

Rok 2012

Během roku 2012 je v plánu do léta dokončit pravé křídlo stavby, vymalovat, vybavit nábytkem a v létě má být škola slavnostně požehnaná a otevřená. Bude se tam moci přesunout prvních 20 mnišek. Některé přijdou z Dehrádúnu, tam nyní studuje 18 mnišek pocházejících z Kazy), zbytek budou tvořit děvčata ze Spiti,které se mniškami chtějí stát.

Zároveň se bude pokračovat se stavbou levé části kláštera, to bude trvat ještě přibližně 2-3 roky, také to hodně závisí na finančních zdrojích.

Rok 2013

V létě 2013 se náš tým spolu s českými dobrovolníky zúčastnil jejího slavnostního otevření, kdy do školy nastoupilo již prvních 10 mnišek. Dalších 10 mnišek nyní dokončuje tříleté studium v Dehradúnu a poté budou pokračovat ve studiu už přímo v tomto klášteře.

Rok 2014

Škola se pomaličku ale jistě rozrůstá o hlavní chrám, křídlo mezi kuchyně a hlevním chármem – levé křídlo. Tato část zvyšujeme ubytovací kapacitu centra.

Rok 2015

Tento rok se podařilo dokončit další stavbu druhého křídla školy. Díky tomu mnišky poprvé zůstanou v klášteře i během dlouhého zimního období. Okolí školy se také zvelebilo, rozrostla se tu flóra a přibyly i nové stromy, které každým rokem sílí. Pro mnišky jsme rovněž během léta zajistili výuku anglického jazyka, a to díky lekcím naší dobrovolnice z České republiky.