AKTUALIZACE 24. 9. 2012 !!!

Tři nové techniky pěstování bdělosti a uvědomování

Mistr Ješe Gyatso se rozhodl nad rámec avízovaného programu na říjnovém semináři vyučovat tři nové techniky, které poprvé představil na zářijovém semináři. ... (více zde).

 

CESTA DO HLUBIN MYSLI A NALÉZÁNÍ OPRAVDOVÉ SVOBODY A ŠTĚSTÍ

Meditační seminář s Mistrem Ješe Gyatso

Říjnový seminář začíná v pátek 19. 10. 2012 v 18 hodin v Trycon Resortu u Zdislavic ve Středních Čechách a končí v neděli 21. 10. 2012 kolem 15 hodin.

Seminář je přístupný studentům všech úrovní pokročilosti, studenti si budou moci zvolit ze dvou úrovní intenzity cvičení, výuka skupiny začátečníků bude probíhat individuálně.

 

Praktické informace a přihláška zde
 

Meditační soustředění s Mistrem Ješe Gatso
Úkolem meditačního soustředění je pracovat na sobě způsobem mnohem soustředěnějším a jít více do hloubky, než se nám to obvykle daří při naší praxi doma.  
 
Pod osobním vedením Mistra Ješe Gyatso se budeme učit, jak pracovat s vnitřním prostorem v sobě a jak v sobě objevit moře moudrosti a soucitu, bez hranic a možnosti v něm najít nějaký vtažný bod. Abychom došli k tomuto poznání, musíme nejdříve proniknout skrze iluzi skutečného, nezávislého já, která je hlavní příčinou utrpení v našem životě.
 
Postupné probuzení naší nevědomé mysli a naší pravé podstaty, která zahrnuje veškeré naše vnímání, je branou k opravdové svobodě a štěstí.
 
Rozvíjení klidu a jasnosti mysli, pronikání do naší přirozené podstaty a otevírání srdce se prolíná všemi aspekty naší praxe čchi-kung. Náš život se díky tomu stává láskyplnějším, radostnějším a klidnějším.
 

Jak probíhá meditační soustředění s Mistrem Ješe Gyatso

Každý blok cvičení bude začínat praxí Rychlé masáže a cvičením pohybů Orla v hnízdě. Následovat budou různé techniky práce s myslí, techniky práce s energií, využité v kontextu rozvíjení klidu a jasnosti, techniky relaxační a techniky práce s emocemi.
 
Studenti si budou moci vybírat ze dvou úrovní intenzity praxe, a to během celého víkendu (tj. obě úrovně lze během víkendu střídat podle aktuální potřeby). Jedné intenzivnější a druhé více zaměřené na uvolnění, která bude přístupná i studentům bez větších zkušeností s meditací.
 
Po celou dobu meditačního soustředění se bude dodržovat ctnostné mlčení, aby podpořilo účinky meditační praxe a zvyšovalo uvědomění.
 

Práce s myslí v Systému Orel v hnízdě

Teorie a techniky práce s myslí v systému čchi-kung Orel v hnízdě vycházejí ze základní budhistické nauky nazývané Čtyři připomenutí jako základ bdělosti, kterou nalézáme v mahajánových a hinajánových sútrách. Jedná se o metodu pěstování bdělosti, kterou předal sám Buddha.
 
V systému Orel v hnízdě učíme naše studenty na každé úrovni pokročilosti, jak rozvíjet svou bdělost a uvědomování v každém ze Tří pilířů našeho stylu čchi-kung. Podobně jako v nauce Čtyři připomenutí jako základ bdělosti, začínáme s pěstováním bdělosti na úvodní a základní úrovni nejdříve na úrovni těla, na úrovni středně pokročilé se zaměřujeme více na energii a práci s dechem, na úrovni pokročilé na mysl a podstatu mysli.
 
Pomocí různých tréninkových metod se nám postupně daří stát se otevřenějšími, odložit své dětinské zvyky a pozvolna si vytváříme upřímný a zralý vztah k sobě samým, aniž bychom se vyhýbali nebo potlačovali takové stránky naší osoby, které se nám nelíbí nebo se nám zdají nežádoucí.
 

Na meditačním soustředění se budeme věnovat následujícím praxím a tématům:

Výklad a praxe Čtyř připomenutí jako základu bdělosti
Výklad a praxe Šiné s objektem a bez objektu
Praxe Objímání zářivé energie spojená s technikami rozvíjení klidu a vhledu
Uvedení do stavu klidu a jasnosti skrze praxi Úsměvu pěti barev
Tři úrovně praxe Velkého úsměvu: Uzdravování emocí, Otevírání srdce a Probouzení soucitu spojené s praxí šiné
Rozvíjení lásky k sobě samému a soucítění se sebou samým
Jak využít utrpení jako lék
Uzdravování sebe sama pomocí mantry a práce se zvukem
Rozvinutí Srdce bojovníka pomocí praxe tonglenu
Jógová protahovací cvičení
Techniky Vypařování a Balónu (na úrovni středně pokročilé a pokročilé)
 
 
!!! AKTUALIZACE 24. 9. 2012 !!!

Tři nové techniky pěstování bdělosti a uvědomování

Mistr Ješe Gyatso se rozhodl nad rámec avízovaného programu na říjnovém semináři vyučovat tři nové techniky, které poprvé představil na zářijovém semináři. Na všechny se nám od zářijových účastníků sešly velmi pozitivní ohlasy, takže si je nenechte ujít!
 
PRŮZRAČNÉ TĚLO (Body scan)
 
Nová praxe ze souboru technik práce s myslí, zaměřených na odstranění stresu, jeho následků, úzkosti a depresí. Má hluboký relaxační účinek. Studenti s její pomocí dosahují stavu hlubokého uvolnění, které však není nikterak ospalé. Jedná se spíše o stav, ve kterém jste schopni dokonale si vše uvědomovat, počínaje jednotlivými částmi těla a tělem jako celkem konče. Účelem Průzračného těla je rozvinout svou bdělost a uvědomování a okusit, jaké to je opravdu si svůj stav uvědomovat.
 
VĚDOMÍ TĚLA (Mindful standing)
 
Patří rovněž mezi techniky práce s myslí. Pomáhá studentům posunout se ve své praxi čchi-kung směrem k dosažení konečného cíle pohybů, tzn. dokonalého uvolnění a používání minimálního možného úsilí, které je k provedení pohybu potřeba. Osvojení si tohoto principu vám umožní aplikovat jej na každý pohyb, který děláte, a budete tak schopni integrovat svou praxi čchi-kung se svým každodenním životem.
 
TANEC V PROSTORU
 
Je další úrovní pokročilé techniky Nejvnitřnější esence pohybů, určenou středně pokročilým a pokročilým studentům. Účastníci zářijového semináře popisovali svou zkušenost s Tancem v prostoru jako velmi intenzivní a hlubokou. Mnozí na vlastní kůži zakusili pocit, jako by je pohyby, které provádějí, nestály žádné úsilí, a zažili zároveň prožitek čistého vědomí, které si tento pocit uvědomuje. Více o Tanci v prostoru.