Harmonie Pěti živlů

Monínec  5. – 7. června 2015

 

Na červnovém semináři v hotelu Monínec ne středních Čechách si budeme všímat různých projevů nerovnováhy v našem organismu a naučíme se, jak můžeme cvičení čchi-kung využít k tomu, abychom vše opět přivedli do stavu rovnováhy, zdraví a vyrovnanosti. Seminář osobně povede Sifu Ješe Gyatso z Velké Británie s týmem svých instruktorů.

Seminář začíná v pátek 5. června v 18 h a končí v neděli 7. června kolem 15 h.

Vyučovat se budou všechny úrovně cvičení, od začátečníků po pokročilé.

Přihláška na seminář

Video se Sifu Ješe Gyatso o červnovém semináři

 

Program semináře

Harmonie Pěti živlů

Všechna cvičení a praxe čchi-kung  směřují k tomu, abychom se cítili dobře po těle i na duchu, abychom byli zdraví, klidní a vyrovnaní. Na červnovém semináři se budeme učit

  • lépe porozumět vzájemným souvislostem mezi Pěti živly, vnitřními orgány a emocemi
  • rozpoznat nerovnováhu některého z živlů, která v organismu nastala, již v jejím zárodku
  • využít různých technik čchi-kung k tomu, abychom organismus navrátili do stavu harmonie a zdraví.

Začátečníci

Začátečníci se dozvědí více o tom, jak naše chování a emoce ovlivňují rovnováhu v organismu.  Naučí se řadu technik a cvičení, které jim umožní lépe si uvědomovat, co se v jejich životě děje, být více nohama na zemi a ve spojení sami se sebou, aby dokázali odhalit nerovnováhu ve svém organismu a pomocí cvičení vše uvést zpět do rovnováhy.

Studenti základní úrovně, středně pokročilí a pokročilí

Pokročilejší studenti se naučí poznat situace, kdy ztrácíme kontakt s některým z Pěti živlů, a budou se cvičit v technikách, které tento kontakt obnoví a navrátí k rovnováze.

Harmonie Pěti živlů nám pomohou docílit:

Pohyby čchi-kung

Pohyby rozproudí energii v těle, odstraní bloky a omezení v jejím proudění. Jsou vytvořené tak, aby vyrovnávaly nerovnováhu jednotlivých živlů v těle například tím, že snižují přebytek ohně srdce, který se může projevit jako napětí v horní části těla, stres nebo přehnané emoce, pohybem elementu vody, stimulovaným správným postavením pánve a nohou. Při pohybech se tělo pohybuje v dokonalé jednotě a harmonii, pohyb jednotlivých částí těla není oddělený, každý pohyb rukou či nohou se projeví v proudění energie v celém těle.

Postoje čchi-kung

Postoje posilují a vyživují naše tělo a energii. Statická pozice těla stimuluje proudění energie uvnitř těla, zklidňuje emoce a otevírá naši mysl nejjemnějším vjemům uvnitř těla.

Práce s myslí v systému čchi-kung

Různé techniky a praxe práce s myslí využíváme v čchi-kung k tomu, abychom vypěstovali bdělost a uvědomění a rozvinuli klid a emocionální vyrovnanost.

Často jsme v životě natolik pohlceni svými myšlenkami a zvykovými tendencemi, že ani nezaznamenáme, že se s námi něco děje, že v našem organismu vznikla nějaká nerovnováha.

Práce s myslí nás má opět přivést k nám samým, přimět nás, abychom se sebou opět navázali spojení, a začali své potíže řešit už v zárodku, dříve než nám začnou komplikovat život.

Speciální praxe pro harmonizování Pěti živlů

Tři úrovně Úsměvu pěti barev

Úsměv pěti barev je příjemná léčivá praxe, která využívá spojení vizualizace a práce s dechem k tomu, abychom vyrovnali svých Pět živlů a uvedli do rovnováhy své tělo, energii a mysl. Podle pokročilosti budeme využívat různé úrovně Úsměv pěti barev, od práce s dechem, přes využití matry až po spojení vizualizace, dechu a léčivého zvuku.

Šest léčivých zvuků a pohybů

Praxe Šesti léčivých zvuků a pohybů využívá zvuku a pohybu k tomu, aby uvolnila energetické dráhy jednotlivých vnitřních orgánů, pročistila je tím, že odvede pryč stagnující energii, přivedla do nich čerstvou energii a navodila energetickou rovnováhu v meridiánu a orgánu, který k němu náleží. Cvičení Šesti léčivých zvuků a pohybů se budou věnovat zejména studenti základní úrovně.

Tibetská jóga dechu a pohybu  Tsa Lung

Cvičení Tsa Lung využívají dechu a pohybu k otevření a pročištění vnitřních energetických kanálů a čaker, energetických center v těle. Umožňuje středně pokročilým a pokročilým studentům odstranit nejjemnější projevy nerovnováhy v organismu na nejvnitřnější úrovni energie.

Vnitřní a tajná úroveň praxe Devíti očistných dechů

Devět očistných dechů je metoda používaná již několik tisíc let a využívá těla jako prostředku spojení s přirozeností naší mysli. Pomocí dechu, pohybu a vizualizace vedeme dech do těla a s výdechem je pročišťujeme.