Systém meridiánů v těle
a Otevírání Malého nebeského okruhu

Zdislavice 11. – 13. května 2012

Praktické informace a přihláška zde

Termín a místo konání :

Květnové soustředění proběhne v rekreačním středisku Trycon Resort u Zdislavic ve Středních Čechách. Soustředění začíná v pátek 11.5. 2012 v 18,00 hod. a končí v neděli 13.5. 2012 okolo 15,00 hodin. Na soustředění přijeďte, prosím, alespoň o půl hodiny dříve, abyste měli čas v klidu se ubytovat. Program začíná v 18 h cvičením.

Program soustředění

Začátečníci a základní úroveň

Studenti se naučí techniky práce s energií úvodní a základní úrovně systému Orel v hnízdě, kterými mohou výrazně zlepšit své zdraví, posílit energii a zklidnit svou mysl.

Na květnovém soustředění jim Mistr Ješe Gyatso nově předá specifický výklad o Systému meridiánů v těle, jeho podobě a fungování a uvede tento výklad do souvislosti s přímou zkušeností studentů v průběhu cvičení.

Studenti se dozvědí, jak meridiány, množství energie v nich a její proudění souvisejí s nerovnováhou v organismu a nemocemi, a jak pohyby, postoje a cvičení vsedě ovlivňují jednotu těla a mysli skrze systém meridiánů.

Studenti úvodní a základní úrovně se na květnovém soustředění naučí:

  • Kompletní sestavu AUTOMASÁŽE, která tělo připravuje na cvičení pohybů tím, že odstraní stagnující energii, která je následkem našich špatných návyků na úrovni těla energie a mysli.
  • POHYBY, které pomáhají pročistit bloky a omezení v proudění energie, podporují proudění krve, lymfy a energie a rozvíjejí naši bdělost tím, že nás vedou k tomu lépe si uvědomovat vlastní tělo.
  • POSTOJE, které slouží k posílení těla, zlepšují proudění energie a zvyšují schopnost těla energii si udržet.     
  • DECHOVÁ CVIČENÍ zaměřená na nácvik Přirozeného dýchání, která odstraňují stagnující energii v oblasti břicha a výrazně zklidňují mysl.
  • CVIČENÍ MYSLI, která pomáhají zlepšit soustředění a navozují klid a jasnost mysli.
  • CVIČENÍ PRO PŘEMĚNU EMOCÍ, jejichž účelem je přeměnit negativní stav mysli na pozitivní.
  • CVIČENÍ MEDITACE V POHYBU skrze pomalou chůzi a VÝCVIK V BDĚLOSTI.

 

Úroveň středně pokročilá a pokročilá

Výcvik středně pokročilých a pokročilých studentů bude zaměřen na Otevírání Malého nebeského okruhu.

Mistr Ješe Gyatso k programu určenému středně pokročilým a pokročilým studentům říká:

V systému taoistického čchi-kung je otevření Malého nebeského okruhu znamením vysokého stupně pokroku. Ve východním pojetí se říká, že otevřením Malého nebeského okruhu a tedy maximálním rozprouděním energie v těle, se člověk zbavuje příčin tisíce nemocí.

My na Západě tomu rozumíme tak, že Otevřením Malého nebeského okruhu je naše odolnost vůči nemocem velmi vysoká, protože naše životní energie čchi je silná a vyrovnaná a proudí v našem těle bez omezení.

Se speciálním výcvikem směřujícím k otevření Malého nebeského okruhu jsme započali již na březnovém soustředění tím, že jsme se učili rozpoznat v těle specifické dráhy tvořící Malý nebeský okruh a vnímat proudění energie v těchto drahách.

Dokončili jsme také všechny Vnější přípravné praxe jako Zklidnění a odstranění Ohně srdce a řadu cvičení směřujících ke Zprůchodnění a pročištění meridiánů.

V průběhu březnového soustředění jsem zmínil, že trénink Otevírání Malého nebeského okruhu má tři úrovně, které se odvíjí od individuálních schopností a míry pokročilosti jednotlivých studentů, zejména co do jejich citlivosti na energii a jejich schopnosti svou energii v těle řídit.

Vnější úroveň pokročilosti v této praxi znamená, že student má velmi malou citlivost a schopnost energii řídit.

V průběhu květnového soustředění si zopakujeme přípravné praxe Vnější úrovně a postoupíme ke cvičením Vnitřní úrovně. Cvičení se v praxích Vnitřní úrovně bude pokračovat i na dalších soustředěních v tomto roce, abychom, jak doufám, mohli ke konci roku dosáhnout plně Nejvnitřnější  úrovně Otevírání Malého nebeského okruhu.

Pokud mi bude přát čas, zopakuji praxi Nejvnitřnější esence pohybů pro studenty, kteří nově postoupili na pokročilou úroveň, a rovněž hlubší úroveň praxe Zprůchodnění a pročištění meridiánů, kterou jsem vyučoval na předchozím soustředění.

Se srdečným pozdravem

Sifu

Praktické informace a přihláška zde