Léčivá síla čchi

Poznáváme svou osobní mandalu a nalézáme cestu k opravdovému uzdravení

Monínec 4. – 6. září 2015

Na zářijovém semináři v  Hotelu Monínec ve středních Čechách budeme pod vedením Sifu Ješe Gyatso z Velké Británie objevovat metody léčení pomocí čchi. Seminář začíná v pátek 4. září 2015 v 18 h a končí v neděli 6. září odpoledne kolem 15 h.

Vyučovat se budou všechny úrovně pokročilosti stylu Orel v hnízdě, včetně úvodní úrovně pro začátečníky. Cvičení bude rozdělené do bloků, během nichž si zacvičíme pohybovou sestavu Orla v hnízdě, postojové pozice a různé doprovodné praxe. Velký prostor bude také věnován relaxačním cvičením a technikám práce s myslí, které rozvíjí uvolnění klid a vyrovnanost.

PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

Téma a program semináře

Lidský organismus je důmyslný systém, kde každá jeho součást má svou úlohu a všechny pracují ve vzájemné shodě a harmonii. Harmonie a soulad v organismu se ale snadno naruší vlivem náročného životního stylu dnešní společnosti, který nás nutí k velké výkonnosti, pracovnímu a osobnímu nasazení. Náš život je plný extrémů: pracujeme příliš usilovně a málo odpočíváme, špatně a nepravidelně se stravujeme, málo spíme, nemáme čas na sebe a své blízké, trpíme nadměrným stresem. To vše narušuje naši vnitřní rovnováhu a harmonii.

Na zářijovém semináři v Monínci věnujeme tři dny tomu, abychom znovu získali svou ztracenou rovnováhu: 

  • rozproudíme energii v těle a odstraníme bloky v jejím proudění cvičením pohybů,
  • načerpáme novou, čerstvou čchi cvičením rozličných postojových pozic,
  • uzdravíme své emoce pomocí technik práce s emocemi,
  • zklidníme svou mysl a zlepšíme svou bdělost a soustředění skrze práci s myslí.

Léčení pomocí čchi

Studenti se budou učit různé techniky léčení pomocí čchi. Budou se mimo jiné cvičit v tom:

  • jak přivést energii do míst, kde mají nějaký problém nebo kde cítí bolest, a pomocí energie v tom místě odstranit bloky a omezení v proudění energie
  • jak zklidnit a přivést dolů energii, která stoupá vzhůru do hlavy a brání jim usnout
  • jak s využitím energie odstranit problémy s trávením, a spoustu dalšího.

Poznáváme svou osobní mandalu a nalézáme cestu k opravdovému uzdravení

Dnešní doba na nás klade velké nároky a, abychom v ní uspěli, musíme působit dobře navenek, všechno s přehledem zvládat, být silní, vyrovnaní a pozitivní. Každý ale máme své slabé stránky, své starosti, strachy a obavy, povahové nedostatky a ty nám kazí obrázek, který o sobě chceme mít.

Raději si od své stinné stránky držíme odstup, odřízneme se od ní nebo ji pohřbíme hluboko v sobě a tváříme se, že neexistuje. A právě z věcí, které se snažíme nevidět, popíráme je nebo odmítáme, pramení velké množství našich problémů.

Během zářijového semináře budeme mít příležitost se svým skrytým slabostem a nedostatkům otevřít, porozumět jim a spřátelit se s touto stránkou svého vlastního já. Je totiž naší nedílnou součástí, součástí naší osobní mandaly, kterou musíme přijmout a otevřít se jí, abychom se podívali na kloub našim problémům a došli k opravdovému uzdravení.