Noříme se do nekonečného moře energie

Svratka 19. – 21. února 2016

Na únorovém víkendovém semináři zdravotního cvičení čchi – kung si pod vedením Sifu Ješe Gyatso dopřejeme důkladnou koupel v moři čchi, které nás stále obklopuje. Seminář začíná v pátek 19. února 2016 v 18 hHotelu Svratka na Vysočině a končí v neděli 21. února kolem 15 h. Seminář je určený studentům všech úrovní pokročilosti, včetně začátečníků.

 

Přihláška na seminář

AKTUÁLNĚ: Mistr Ješe GYATSO k programu semináře

Po tisíciletí se životy těch, kdo následovali cestu čchi-kung, řídily stejnými pravidly. Pravidly, která jim umožňovala žít a cvičit v souladu s přírodou. Tato pravidla je užitečné znát i dnes. Stejně užitečné je ale vědět, v čem se naše životy liší od životů našich předků a která z těchto pravidel pozbyla své platnosti. Pokud bychom je totiž všechna i dnes slepě následovali, mohli bychom z toho mít víc problémů, než užitku. 

Na únorovém semináři Vám tato pravidla představím a ukážu Vám, jak je přizpůsobit životu v dnešní rychlé a někdy chaotické době tak, abyste se i Vy mohli těšit pevnému zdraví a dlouhověkosti.

Ve chvíli, kdy objevíme Moře čchi, můžeme energií posílit svůj imunitní systém. Jedna z nejefektivnějších praxí, které k tomu vedou, je dýchání do kostí. Na semináři se naučíme několik verzí této praxe, kterou můžeme použít k preventivnímu posílení imunitního systému, nebo k jeho posílení po závažném onemocnění, popř. jako doplněk léčby různých autoimunitních onemocnění.

Provedu Vás také jednoduchou meditací, díky které se budeme moci propojit sami se sebou (se svou pravou podstatou) a znovu tak získat svou ztracenou energii.

 

Ješe Gyatso

PROGRAM SEMINÁŘE

Noříme se do nekonečného moře energie

Často si stěžujeme, že nemáme dost energie na to či ono. Býváme unavení a bez života. Namísto žití a radosti se leckdy snažíme prostě jen přežít. Přijdeme domů z práce a nemáme dost síly na to, abychom se věnovali sami sobě a svým blízkým. Někdy to dokonce vypadá, že nemáme ani dost síly odpočívat.

Tak to ale být nemusí. Není důvod, aby to tak bylo. Normální je mít energie dostatek na všechno, co v životě chceme dosáhnout. Energie je všude kolem nás, stačí vědět, jak ji načerpat a také, jak o ni zbytečně nepřicházet.

Na únorovém semináři nám Mistr Ješe Gyatso vysvětlí, jak se o energii sami připravujeme, a ukáže nám jednoduché techniky, díky kterým můžeme zbytečným ztrátám energie zabránit. Zároveň nás naučí, jak se napojit na moře energie, do kterého jsme neustále ponořeni. Jak získat energii, která je nám vždy k dispozici.

Díky těmto jednoduchým metodám budeme mít brzy daleko víc energie, než dříve a budeme si moci daleko lépe užívat vše, co nám život přináší.

Studenti na středně pokročilé úrovni a pokročilé úrovni se budou věnovat praxím rozvoje bdělosti, která je základem pro to, abychom o svou energii nepřicházeli.

Sestava protahovacích cvičení

Na základě žádostí mnoha studentů se Mistr také rozhodl znovu začlenit do stylu Orel v hnízdě speciální protahovací cvičení, díky kterým rozhýbeme páteř, uvolníme ztuhlé klouby a protáhneme a oživíme svaly. Jde o sestavu, kterou může cvičit každý, kdykoli, kdekoli. Je velmi přínosná zejména pro lidi se sedavým zaměstnáním.

Dva nové programy pro víkendové semináře 2016

Cvičení podle ročních období

V roce 2016 se na každém semináři budou cvičit techniky a cvičení, které odpovídají danému ročnímu období tak, abychom co nejsnáze dosáhli rovnováhy na úrovni těla, energie a mysli. Na únorovém semináři to pro středně pokročilé a pokročilé studenty budou jangové techniky, které nám umožní přivést hluboko do těla velké množství energie, která nám pak dlouho vydrží.

 

Výklad základů tibetského buddhismu

Půjde o zvláštní program, nad rámec času věnovanému semináři a určený pouze těm ze studentů, kteří o něj budou mít zájem. Tyto výklady na jednotlivých seminářích sebe budou navazovat a budou tvořit ucelený cyklus.