Nalézáme vyrovnanost a klid v chaosu dnešního světa

Svratka 16. – 18. října 2015

V říjnu se sejdeme na víkendovém semináři Hotelu Svratka, abychom společně nalezli záchytný bod v dnešním světě protknutém chaosem a zmatkem. Sifu Ješe Gyatso z Velké Británie se nám chystá ukázat, že útočiště v životě nenajdeme ve vnějším světě, ale uvnitř nás samých.

Pobytový seminář začíná v pátek 16. října v 18 h a končí v neděli 18. října v 15 h a je určen studentům všech úrovní pokročilosti, včetně začátečníků. Ve čtyřech blocích cvičení rozproudíme svou energii cvičením pohybové sestavy čchi-kung stylu Orel v hnízdě, načerpáme energii pomocí postojů a zklidníme svou mysl a zlepšíme si náladu díky různým relaxačním a meditačním technikám.

PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ

VIDEOPOZVÁNKA na seminář

 

Téma a program semináře:

Nalézáme vyrovnanost a klid v chaosu dnešního světa

Stále více lidí se dnes potýká s chaosem a zmatkem dnešního světa. Lidé se cítí ztracení, vykořenění, nemohou ve světě najít své místo a správný směr. Ve vnějším světě, který se neustále mění a kde nic není trvalé, je těžké najít opěrný bod. Útočiště v životě je třeba hledat uvnitř, v naší pravé podstatě. Když se podíváme dovnitř a překročíme to, co nás podmiňuje a vymaníme se ze svých návyků a myšlenek, objevíme svou pravou podstatu, která je trvalá a neměnná. Do té se můžeme uchýlit a nalézt tak klid a vyrovnanost.

Nauka o Čtyřech nezměrnostech

Sifu Ješe Gyatso často opakuje slova Jeho Svatosti Dalajlámy: “Chceš-li být šťastný, mysli na druhé. Chceš-li být nešťastný, mysli sám na sebe.” To zní jednoduše. K většímu štěstí, spokojenosti a klidu nám stačí být nesobečtí. Jak to ale prakticky udělat? Co znamená být nesobecký v běžném životě, v každodenních kontaktech druhými lidmi? Jak se v nesobeckosti cvičit, aniž bychom popřeli sami sebe a své potřeby? 

Na všechny tyto otázky odpovídá učení o Čtyřech nezměrnostech - nezměrné radosti, nezměrné laskavosti, nezměrném soucítění a nezměrné rovnosti. Budeme se věnovat jejich výkladu, ale i praxi, abychom uzdravili své vztahy a dosáhli trvalejšího pocitu štěstí. Nebudeme se snažit tyto nezměrné kvality uměle vytvořit. Pouze je v sobě objevíme, protože už je všichni máme, jen si jich nemusíme být vždy vědomi.

Vnitřní a tajná úroveň tibetské jógy dechu a pohybu Tsa Lung

Pokročilí studenti budou více pracovat na ovládnutí své mysli. Pomocí praxí tibetské jógy Tsa Lung budou otevírat své energetické čakry a pročišťovat je a zbavovat se tak myšlenkových zátěží, které jim brání v ovládnutí vlastní mysli. Vedle vnějších praxí Tsa Lungse budou cvičit ve vnitřních a tajných  praxích Tsa lung.