Objevujeme náš přirozený stav štěstí 2

Tibetská jóga dechu a pohybu Tsa Lung

Vidžín 21. - 23. února 2014

Únorový seminář v roce 2014 se bude konat v našem oblíbeném penzionu U Jakuba ve Vidžíně. Začíná v pátek 21. 2. v 18 hodin a končí v neděli 23. 2. v 15 hodin. Seminář osobně povede Mistr Ješe Gyatso spolu se svými instruktory. Seminář je určen studentům všech úrovní pokročilosti, včetně začátečníků.

Přihláška na únorový seminář

Téma a obsah semináře:

Na únorovém semináři postoupíme o ještě kus dál na cestě k objevení našeho vnitřního potenciálu štěstí a spokojenosti. Uvedeme do harmonie, klidu a vyrovnanosti naše tělo, energii a mysl, abychom opět navázali kontakt se svým nitrem, zdrojem naší moudrosti a všech úžasných lidských schopností lásky, radosti a soucítění.

 

Tibetská jóga dechu a pohybu Tsa Lung

Duchovní systémy Staré Indie a Tibetu obsahují techniky, které umožňují využít naší čchi (lungu, nebo prány), abychom získali přístup ke své mysli a objevili její obrovský potenciál.

Na prosincovém semináři vyučoval Mistr Ješe Gyatso první dvě cvičení Tibetské jógy dechu a pohybu Tsa Lung. Vrátí se k nim i v únoru a studentům předá i další z pěti skvělých praxí Tsa Lung, které podporují bdělost a jasnost mysli a probouzejí otevřenost, pocit vnitřního prostoru a pozitivní stav mysli.

Jógu dechu a pohybu Tsa Lung najdeme v různých podobách v duchovních systémech Východu, počínaje bönistickou tradicí, přes taoistickou nebo hinduistickou tradici. Slovo Tsa označuje jemnohmotné energetické kanály v těle a Lung znamená vítr, tibetské označení pro čchi neboli pránu. Cvičení Tsa Lung využívají dechu a pohybu k otevření a pročištění vnitřních energetických kanálů a čaker, energetických center v těle. Každé z pěti cvičení se zaměřuje na jednu z čaker na centrálním kanálu (korunní, krční, srdeční, pupeční a kořenovou). Spojení  dechu s pohybem a zaměřením mysli umožní otevření jemných energetických kanálů a čaker, aby v nich lung, čchi, nebo prána, mohl proudit bez omezení a vznikl tam prostor, jasnost a bdělost.  Těchto pět čaker je zdrojem mnoha kvalit, kterých můžeme ve svém životě dosáhnout, když budou naše čakry otevřené a pročištěné. Účelem cvičení je naučit se rozpoznat, co je v kanálech a čakrách zablokováno, a pomocí cvičení Tsa Lung to místo otevřít a získat přístup ke kvalitám v něm ukrytým. Prací s vnitřními energetickými kanály a čakrami se dostáváme do kontaktu s přirozeností své mysli, zbavujeme se negativních zvykových vzorců a pozitivně ovlivňujeme stav své mysli.

Tajná úroveň devíti očistných dechů

Pěti cvičením Tsa Lung bude předcházet Tajná úroveň praxe Devíti očistných dechů. Tato metoda je používaná již několik tisíc let a využívá těla jako prostředku spojení s přirozeností naší mysli. Pomocí dechu, pohybu a vizualizace vedeme dech skrze specifické kanály v těle a s výdechem je pročišťujeme. Zbavujeme se tří hlavních jedů: hněvu, připoutanosti a nevědomosti. Cvičení nás zanechá ve stavu bdělosti, otevřenosti a spojení se svým středem, zdrojem všech našich pozitivních vlastností.