Pramen života

Svratka 2. - 4. prosince 2016

Prosincový pobytový seminář v Hotelu Svratka na Vysočině věnujeme péči o ledviny, které jsou zásobárnou naší životní síly. Seminář začíná v pátek 2. 12. 2016 v 18 h a končí v neděli 4. 12. obědem ve 13 h.

Na semináři se naučíte

  • Uvolnit, zklidnit a lépe naslouchat svému tělu a jeho potřebám, abyste ho nepřetěžovali a nevyčerpávali energii ledvin.
  • Lépe hospodařit se svou životní energií a umět svou energii kdykoliv dobít.
  • Rozvinout klid a soustředění, abyste mohli žít bez velkých výkyvů a stresů, které vaše ledviny vyčerpávají.
  • Vyživit a posílit energetický systém ledvin a předcházet tím nedostatečné funkci a různým onemocněním ledvin, močových cest nebo reprodukčních orgánů.

Seminář je určený studentům všech úrovní pokročilosti, včetně začátečníků.

On-line přihláška

Program semináře

Pramen života

Období zimy odpovídá energii ledvin, která plyne zvolna, pomalu a klidně. Ledviny plní v našem organismu velmi důležitou úlohu: jsou rezervoárem naší prenatální životní energie JING. Zásoba JING je plně nabita při našem narození, s věkem se však postupně vybíjí. Když se vyčerpá úplně, nastává stáří a nakonec smrt. Je tedy v našem zájmu, abychom svou esenci JING zbytečně nevyčerpávali a chránili a pečovali o své ledviny. Tak budeme žít dlouho, budeme vitální a při síle. Ledviny také řídí pohyb tekutin v těle, aby mohly vyživovat a hydratovat všechny vnitřní orgány a tkáně.

Pohyby čchi-kung

Pohyby čchi-kung využívají pomalý, plynulý pohyb k tomu, aby uvolnily tělo, rozproudily v něm energii a postupně rozpustily bloky a omezení v jejím proudění. Zlepšují rovněž proudění tekutin v těle, aniž by zatěžovaly srdce. Ač se pohyby čchi-kung zvenku jeví jako fyzické cvičení, jsou velmi účinným vnitřním cvičením, protože se při nich tělo, energie a mysl pohybují ve vzájemném souladu. V uvolněném těle se uvolní energie a uvolní se a zklidní také naše mysl.

Začátečníci se naučí první část pohybové sestavy Orla v hnízdě, studenti základní úrovně zvládnou celou jinovou část pohybů včetně vizualizace, středně pokročilí studenti se budou věnovat praxi Tance v prostoru a pokročilí praxi Nejvnitřnější esence pohybů.

Postoje čchi-kung

Energie Jing v ledvinách je naší energetickou rezervou, určenou pro stavy nouze nebo nebezpečí. Do hlubokých energetických rezerv bychom neměli zbytečně sahat. Přesto to děláme, kdykoliv jsme unavení, vyčerpaní nebo ve stresu. Lepší je naučit se posílit své tělo, a nabít je energií pomocí postojů čchi-kung. Naše energetická kapacita tím postupně vzroste a zvýší se i rezervy čchi, kterou pak můžeme čerpat v okamžiku vyčerpání, stresu nebo nouze.

Meditace a práce s myslí

Žijeme v době plné informací a vzruchů, neustálého stresu a nekončících úkolů a ambicí. Je těžké zachovat si vnitřní klid a nadhled a nenechat se tím pohltit. Techniky práce myslí v čchi-kung Orel v hnízdě nás učí zklidnit svou mysl a cvičit ji v bdělosti a uvědomování (mindfulness). Pomůže nám to lépe vnímat, jak na tom jsme a kolik máme energie a zachovat se podle toho.

Dýchání do kostí

Energie ledvin vyživuje rovněž morek v našich kostech. Praxe Dýchání do kostí přivádí energii hluboko do kostí a naplňuje energií kostní dřeň. Technice dýchání do kostí včetně její jangové podoby se budou učit naši pokročilejší studenti.

Vnější a vnitřní Tsa-Lung

Středně pokročilí a pokročilí studenti se budou věnovat ovládnutí své mysli. Pomocí praxí tibetské jógy dechu a pohybu Tsa Lung budou otevírat své energetické čakry, pročišťovat je a zbavovat se tak myšlenkových zátěží, které jim brání v ovládnutí mysli.

Výklad buddhismu - 5. část

Pro všechny, kdo se zajímají o duchovní rozvoj a nauky buddhismu, bude Sifu Ješe Gyatso pokračovat v cyklu povídání o buddhismu. V prosinci se bude věnovat osvícené mysli – bodhičittě a relativní a absolutní pravdě.

Organizace víkendového semináře

Pobytový seminář čchi-kung se koná v příjemném prostředí Hotelu Svratka, uprostřed krásné přírody Vysočiny. Účastníci jsou ubytovaní v pohodlných hotelových pokojích a na místě mají zajištěnou bezmasou stravu tři krát denně. Výuka čchi-kung je rozdělená do bloků, mezi nimiž je ponechán čas na jídlo a odpočinek. Cena semináře 3490,- Kč (3290,- pro členy s rzč) zahrnuje úhradu za výuku, ubytování v hotelu a plnou penzi.