Pěstujeme bdělost a uvědomění, přeměňujeme stres ve vitalitu

Zbavujeme se úzkosti a depresí

Otevírání pěti bran a Meridiánová meditace

Svratka 24. – 26. dubna 2015

V dubnu se opět sjedeme do hotelu Svratka na Vysočině, abychom se dál učili využít cvičení čchi-kung Orel v hnízdě k řešení konkrétních problémů, s nimiž se každý v životě potýkáme. Pod vedením Mistra Ješe Gyatso budeme rozvíjet svou bdělost a uvědomění a vypořádávat se se stresem, úzkostí a depresemi.

Seminář začíná v pátek 24. dubna v 18 h a končí v neděli 26. dubna kolem 15 h.

Vyučovat se budou všechny úrovně cvičení, od začátečníků po pokročilé.

Přihláška na seminář

Video rozhovor s Mistrem Ješe Gyatso o tématu semináře

Nejvnitřnější esence pohybů - video

Program semináře

Pohyby, postoje a práce s myslí

Každá z úrovní pokročilosti se bude po celý víkend učit a cvičit se v pohybech, postojích a technikách práce s myslí a emocemi. Od začátečníků po pokročilé rozproudíme svou energii při cvičení pohybové sestavy Orla v hnízdě, načerpáme energii a posílíme své tělo při postojích, zklidníme se a navodíme si pozitivní stav mysli pomocí technik práce s myslí.

Pěstování bdělosti a uvědomění

Záplava informací a podnětů, spěch a shon, velké pracovní vytížení, nejistota z budoucnosti, potíže ve vztazích charakterizují život v dnešní době. Naše mysl jede bez přestání na plné obrátky, zpracovává spoustu věcí najednou, nikdy nemá klid.  

Pomocí technik a praxí koncentrace a práce s myslí ve stylu Orel v hnízdě odvykáme svou mysl rozptýlenosti a učíme se být bdělí a soustředění a lépe si uvědomovat, jak na tom jsme, co děláme a kam se v životě ubíráme. Umožní nám to získat v životě větší klid, nadhled a emocionální stabilitu.

Přeměňujeme stres ve vitalitu a zbavujeme se úzkosti a depresí

V současnosti je stres všudypřítomný. V rozumné míře je pro nás užitečný, nadměrný stres ale poškozuje naše zdraví, oslabuje imunitu, vyčerpává nás i psychicky. Lidé, kteří jsou dlouhodobě ve stresu, žijí pod velkým tlakem, mají problémy ve vztazích nebo jsou dlouhodobě vyčerpaní a oslabení, navíc často trpí depresemi a stavy úzkosti.

Pomocí našich metod čchi-kung ukážeme účastníkům semináře, že následků, které stres zanechal na našem těle, energii a mysli, je možné se cvičením zbavit a naučit se energii stresu využít tím, že ji přeměníme na pozitivní životní energii.

Ve cvičení čchi-kung postupujeme velmi citlivě, poskytujeme si čas a prostor, abychom:

  • se díky cvičení cítili lépe po těle a měli více energie

  • nahlédli, jak na tom jsme, z čeho pramení naše problémy a dokázali podle toho upravit své chování a životní okolnosti

  • osvojili si techniky, které nám pomohou zbavit se následků, jež stres napáchal na našem těle, energii a mysli

  • dokázali se postupně vrátit do stavu harmonie, klidu a spokojenosti sami se sebou a se svým životem

Středně pokročilí a pokročilí

Hlubší úroveň rozvoje uvědomění

Naši pokročilejší studenti už zvládli uvolnit své tělo při pohybech, odstranili hlavní bloky a omezení v proudění energie v těle a naučili se soustředit a ovládnout svou mysl během cvičení koncentrace.

Také jejich schopnost pohybovat energií v těle se zlepšuje a jsou tedy připraveni postoupit na hlubší úroveň rozvoje uvědomění skrze vnitřní práci s energií. Budou díky tomu schopni odstranit bloky na nejjemnější úrovni energie.

Otevírání pěti bran

Je pokročilá technika, která nám umožňuje přivést energii do těla skrze naši pět energetických bran a pohybovat energií v těle. Praxe Otevírání pěti bran rozvíjí naše uvědomění na jemné, vnitřní úrovni energie, pročišťuje meridiány v těle a zklidňuje oheň srdce.

Meridiánová meditace

Meridiánová meditace přináší harmonii na úrovni těla i energie, snižuje působení stresu na organismus a odstraňuje příčiny mnoha druhů nerovnováhy v našem těle, energii a mysli.

Nejvnitřnější esence pohybů

Nejvnitřnější esence pohybů je čtvrtou, nejpokročilejší úrovní cvičení pohybů, kdy je naše tělo dokonale uvolněné, energie v něm proudí bez omezení a naše bdělost a uvědomění se postupně rozvinou ve všeobsahující vědomí.