Přípravný kurz na třetí instruktorský stupeň 2014

5. září 2014 od 12,30 h do 17 h v penzionu U Jakuba ve Vidžíně

 

V září 2014 se v penzionu U Jakuba ve Vidžíně uskuteční přípravný kurz pro instruktory třetího stupně. Je určený všem našim studentům, kteří dobře zvládli alespoň základní úroveň stylu Orel v hnízdě a chtějí se ve své praxi posunout na zcela novou, vyšší úroveň.

Kurz je zaměřený na přípravu ke zkoušce na třetí instruktorský stupeň. Složením této zkoušky získají její absolventi oprávnění vyučovat techniky Orla v hnízdě na úvodní a základní úrovni v rámci naší Společnosti. 

 

 

Co se na kurzu naučíte, vyzkoušíte si a dozvíte se?

 • Technicky správně provádět a předcvičovat techniky Orla v hnízdě.
 • Lépe chápat význam jednotlivých technik a jejich vzájemný vztah a provázanost.
 • Správně předvést a vysvětlit provedení pohybové sestavy Orla.
 • Provést studenty praxemi s vizualizací a relaxačními technikami tak, aby účinkovaly co nejlépe.
 • Správně a citlivě studenty opravovat a odpovídat na jejich otázky.
 • Přesně a jednoduše vysvětlit či předat instrukce.
 • Sestavit si časový a obsahový plán lekce, tak aby přinesla studentům užitek a respektovala principy čchi-kung.
 • Osvojit si zásady bezpečné a citlivé práce se studenty a dovednost přizpůsobit cvičení studentům s různým omezením.

Jak Vás kurz posune ve Vaší osobní praxi?

 • Zjistíte, kam jste na své cestě Orla v hnízdě došli a jakého porozumění systému Orla v hnízdě jste dosáhli.
 • Poskytneme Vám spoustu nových informací, rad a instrukcí, které obohatí Vaši osobní praxi.
 • Vyzkoušíte si, jaké je to pracovat s lidmi v roli instruktora
 • Ověříte si, zda by se Vám líbilo se o své znalosti a zkušenosti podělit s dalšími zájemci o cvičení našeho stylu čchi-kung tím, že budete náš styl čchi-kung vyučovat.

Kdo kurz povede?

Přípravný kurz povede hlavní instruktor společnosti Dr. Pavel Simon a instruktorka Mgr. Alice Simonová.

Kolik kurz stojí?

Cena kurzu (semináře a zkoušky) je 1.500,- Kč a je splatná v hotovosti před zahájením semináře.

Absolvování kurzu nezavazuje ani ke složení zkoušky, ani k výuce Orla v hnízdě. Termín zkoušky na instruktora třetího stupně si zájemci sjednávají individuálně. Přihlášku ke Zkoušce na třetí instruktorský stupeň najdete  zde. Tematické okruhy ke zkoušce Vám budou zaslány po přijetí přihlášky na přípravný kurz.

Jak se na kurz přihlásíte?

Pošlete nám e-mail na orelvhnizde@seznam.cz, kde uvedete své jméno, úroveň pokročilosti, adresu, telefon a e-mail.