Přípravný kurz na třetí instruktorský stupeň

7. září 2012 od 14 hodin do 17 hodin v Trycon Resortu u Zdislavic
 
Přípravný kurz pro instruktory 3. stupně Vám umožní nahlédnout pod povrch Orla v hnízdě, objevit souvislosti, které Vám při jeho praxi mohly dosud unikat a
posunout Vaši vlastní praxi na zcela novou úroveň.
 
Kurz je zaměřený na přípravu ke zkoušce na třetí instruktorský stupeň. Složením této zkoušky získají její absolventi oprávnění vyučovat techniky Orla v
hnízdě na úvodní a základní úrovni.
 
Cílem kurzu je naučit studenty lépe chápat význam jednotlivých technik Orla v hnízdě a jejich vzájemnou provázanost a osvojit si způsob, jak tyto techniky
efektivně předávat studentům. Studenti se naučí, jak správně předvést a vysvětlit provedení pohybové sestavy Orla, jak správně a citlivě studenty
opravovat, jak nejlépe provést studenty vizualizacemi. Vyzkoušejí si, jak odpovídat na otázky studentů i jak přesně a jednoduše vysvětlit či předat
instrukce.
 
Přípravný kurz je určen všem studentům Orla v hnízdě, kteří mají chuť zjistit, kam na své cestě Orla v hnízdě došli a jakého porozumění systému Orla v
hnízdě dosáhli. Na kurzu si mohou ověřit, zda by se jim líbilo se o své znalosti a zkušenosti podělit s dalšími zájemci o cvičení našeho stylu čchi-kung
tím, že budou náš styl čchi-kung vyučovat.
 
Kurzu se mohou zúčastnit všichni naši studenti, kteří mají zvládnutou alespoň základní úroveň stylu Orel v hnízdě.
 
Absolvování kurzu nezavazuje ani ke složení zkoušky, ani k výuce Orla v hnízdě.
 
Přípravný kurz povede jej hlavní instruktor společnosti Dr. Pavel Simon.
 
Cena výcviku (semináře a zkoušky) je 1.500,- Kč a je splatná v hotovosti před zahájením semináře.
 
 
Termín zkoušky na instruktora třetího stupně si zájemci sjednávají individuálně. Přihlášku ke Zkoušce na třetí instruktorský stupeň najdete zde. Tématické
okruhy ke zkoušce Vám budou zaslány po přijetí přihlášky na přípravný kurz.