Uzdravování těla, energie a mysli

Praxe Tří světel

Kolo analytické meditace a tři úrovně cvičení TSA LUNG

Vidžín 17. - 19. října 2014

Letos na podzim se vydáme do penzionu U Jakuba ve Vidžíně, abychom za pomoci Mistra Ješe Gyatso nahlédli do toho, jak na tom jsme, jaké jsou příčiny našich nemocí, potíží nebo životního neuspokojení, a co by se tím s pomocí cvičení čchi-kung dalo udělat. Pokročilí studenti se ve svém hloubání vydají ještě dál a ponoří se do hlubin své mysli pomocí analytické meditace a cvičení Tsa Lung.

Seminář začíná v pátek 17. října 2014 v 18 h a končí v neděli   19. října v 15 h, bude tedy dostatek času příjemně si zacvičit, odpočinout se od běžných starostí a udělat něco užitečného pro své zdraví. Začátečníci vítáni :-)

Přihláška

Program semináře

Přístup stylu čchi – kung Orel v hnízdě k uzdravování člověka je jedinečný. Zahrnuje v sobě velikou škálu metod, které v jiných stylech nenajdete a které jsou zaměřené na to, aby člověka, jakožto jedinečné spojení těla, energie a mysli, uvedly do rovnováhy a pečovaly o něho, aby se každé z jeho složek dostalo toho, co potřebuje.

  • Za pomoci pohybů se studenti naučí pohybovat uvolněně, v souladu se svým tělem a postupně odstraní bloky a omezení v proudění energie, detoxikují své tělo a zbaví je následků nadměrného stresu.
  • Postoje čchi – kung jim pak pomohou posílit proudění energie v těle, umožní jim energii načerpat, aby jí měli dostatek.
  • Meditační a relaxační techniky zaměřené na práci s myslí jim přinesou větší klid a vyrovnanost a trvalejší pocit spokojenosti v životě.

Tímto celostním přístupem k člověku pomáhá čchi – kung Orel v hnízdě svým studentům účinně pečovat o své zdraví a odstranit příčiny nemocí a nepotírat pouze jejich příznaky.

Uzdravování těla, řeči a mysli pomocí Tří světel

Autorem praxe Uzdravování těla, řeči a mysli pomocí Tří světel je významný Mistr tibetského buddhismu Akong Rinpočhe. Jedná se o léčivou praxi, která uzdravuje, harmonizuje a počišťuje naši bytost na nejvnitřnější, jemnohmotné úrovni energie a zbavuje nás tak potíží a překážek, které jsou nám jinak jen těžce dostupné.  Tři světla je velmi příjemná praxe, která přináší

  • Pocit fyzické lehkosti a úlevy od napětí, těžkosti nebo bolesti na úrovni těla.
  • Pocit otevřenosti, pozitivního naladění a laskavosti, který vystřídá pocity neuspokojení, frustrace nebo zášti.
  • Pocit vnitřní stability, odvahy a vyrovnanosti, který nahradí pocity strachu, trapnosti nebo duševního zmatku.

Praxi Uzdravování těla, řeči a mysli pomocí Tří světel se budou učit studenti všech úrovní, včetně začátečníků.

Program semináře pro středně pokročilé a pokročilé

Po skončení zářijového semináře byl Mistr Ješe Gyatso velmi potěšený tím, že v řadách jeho pokročilejších studentů je mnoho zapálených praktikujících, kteří se seriózně věnují cvičení a dělají odpovídající pokroky. Usoudil, že jsou díky tomu připraveni posunout se ve své praxi ještě dál a věnovat se skutečně pokročilým technikám vnitřní práce s energií a zejména práce s myslí.

Kolo analytické meditace a tři úrovně cvičení Tsa Lung

Mistr Ješe Gyatso osobně zasvětí své pokročilejší studenty do metody Kolo analytické meditace, která vede k přímé zkušenosti přirozené moudrosti mysli. Aby podpořili účinek této praxe, budou se věnovat cvičení Tsa Lung, jeho vnější, vnitřní a tajné úrovni.

Svým zaměřením bude říjnový seminář KLÍČOVÝ pro pokrok v praxi VŠECH POKROČILÝCH STUDENTŮ a NEZBYTNOU PŘÍPRAVOU pro všechny středně pokročilé, která je výrazně posune v jejich praxi.