Uzdravujeme své vnitřní orgány a posilujeme imunitní systém

Tři úrovně praxe Šesti léčivých zvuků a pohybů

Jóga pro uzdravení a probuzení jasnosti mysli

Kolo analytické meditace – 2. část

 

Svratka 28. – 30. listopadu 2014

 

Letošní listopadový seminář nás zavede do hotelu Svratka na Vysočině, kde se budeme věnovat pročišťování, uvolňování a harmonizování funkce našich vnitřních orgánů. Pokročilejší studenti budou pokračovat o kus dále na své cestě k proniknutí podstatě jevů za pomoci analytické meditace. Program semináře pro své studenty pečlivě sestavil Mistr Ješe Gyatso, který seminář také osobně povede. Seminář je určený pro studenty všech úrovní pokročilosti, včetně začátečníků. Program semináře začíná cvičením v pátek 28. 11. 2014 v 18 h a končí v neděli 30. 11. odpoledne kolem 15 h.

Přihláška na listopadový seminář

 

Program semináře

POHYBY, POSTOJE A PRÁCE S MYSLÍ STYLU OREL V HNÍZDĚ

Na listopadovém semináři, stejně jako na všech víkendových seminářích s Mistrem Ješe Gyatso, se budeme pilně cvičit cvičením a technikám stylu čchi-kung Orel v hnízdě, abychom ve svém těle rozproudili energii, odstranili bloky a omezení v jejím proudění v těle, abychom energii přivedli do těla a měli jí dostatek, abychom se uvolnili, navodili si pozitivní stav mysli a zklidnili a ovládli svou mysl. Studenti budou opět rozděleni do skupin, podle své úrovně pokročilosti, od začátečníků po pokročilé.

TŘI ÚROVNĚ PRAXE ŠESTI LÉČIVÝCH ZVUKŮ A POHYBŮ

Oslabená, špatná nebo nedostatečná funkce některého z vnitřních orgánů dnes trápí nejednoho z nás. Může to být způsobeno nemocí, poruchou imunity, vyčerpáním organismu a řadou dalších vlivů. Čchi – kung je svou podstatou zdravotní cvičení a obsahuje specifické techniky, které napomáhají uzdravování vnitřních orgánů.

Velice účinnou technikou je praxe Šesti léčivých zvuků a pohybů, která využívá zvuku a pohybu k tomu, aby uvolnila energetické dráhy jednotlivých vnitřních orgánů, pročistila je tím, že odvede pryč stagnující energii, přivedla do nich čerstvou energii a navodila energetickou rovnováhu v meridiánu a orgánu, který k němu náleží.

Studenti úvodní úrovně se budou učit vnější úroveň praxe Šesti léčivých zvuků a pohybů, kde se naučí propojit zvuk s pohybem, aby dosáhli správného účinku praxe. Na základní úrovni se budou studenti učit vnitřní úroveň této praxe, kde ke zvuku a pohybu přidají ještě propínání meridiánů. Tajná úroveň praxe spojuje vše předchozí s vizualizací a budou se v ní cvičit středně pokročilí a pokročilí.

JÓGA PRO UZDRAVENÍ A PROBUZENÍ JASNOSTI MYSLI

je léčivá praxe, která pracuje s naší řečí (energií) a myslí, když za použití mantry a vizualizace pomáhá k sebeuzdravení a odstranění zmatení mysli. Józe pro uzdravení a probuzení jasnosti mysli se budou věnovat studenti všech úrovní pokročilosti.

KOLO ANALYTICKÉ MEDITACE – 2. část

Život se nedá předvídat, nic v životě není jisté trvalé, neměnné. My ale máme rádi své jistoty, chceme se ve světě orientovat, mít se o co opřít. Nechceme žít ve zmatku a strachu, že se něco změní nebo pomine. Proto dáváme jevům ve světě různá jména a pak s nimi zacházíme jako s něčím skutečným a trvalým. Neuvědomujeme si, že svět kolem nás je jen iluze, že podstata všech jevů je prázdná.

Jak tomu ale můžeme skutečně porozumět, je vůbec možné zažít zkušenost prázdné a vzájemně závislé podstaty všech jevů?

Na říjnovém semináři mohli naši středně pokročilí a pokročilí studenti  nahlédnout prázdnotu všech jevů skrze analytickou meditaci. V listopadu budou moci rozšířit své poznání o objevení vzájemné závislosti všech jevů.