Styl Orel v hnízdě je

 • Unikátní styl východního cvičení čchi-kung adaptovaný na potřeby lidí žijících na Západě 

 • Efektivní - není přehnaně náročný na čas ani fyzickou zdatnost, přesto přináší velmi rychle viditelné výsledky

 • Přímočarý a založený na zkušenosti, aby studenti nejen získali instrukce ke cvičení, ale dozvěděli se účel cvičení a vše si na vlastní kůži vyzkoušeli

 • Komplexní a vyvážený - pracuje se všemi třemi složkami, které tvoří člověka - tělem, energií a myslí

 • Přístupný lidem bez rozdílu věku, lidem s různou fyzickou kondicí, zdravým i nemocným i lidem, i lidem s výrazným zdravotním omezením (např. nevidomé nebo s omezenou hybností)

 • Osobní, předávaný přímo svým tvůrcem Mistrem Ješe Gyatso a instruktory, které Mistr osobně jeho výukou pověřil

 • Možným řešením problémů dnešní doby, jako jsou stres, přibývání na váze, tělesná a psychická únava a vyčerpání, deprese a pocity neuspokojení v životě

 • Vodítkem ke spokojenějšímu a naplněnému životu

 • Nenásilnou cestou k duchovnímu rozvoji pro studenty, kteří hledají hlubší poznání, bez ohledu na jejich duchovní směr

Co Orel v hnízdě obsahuje

Tři pilíře Orla v hnízdě

Podpůrná cvičení a práce s energií

Integrace principů Orla v hnízdě do běžného života

Abychom využili všech pozitivních vlivů, které nám stav čchi-kung může přinést, musíme jej integrovat neboli propojit s naším běžným, nečchi-kungovým životem.

Principy, které si osvojíme při procvičování technik Orla v hnízdě, můžeme aplikovat v mnoha našich každodenních činnostech. Tato integrace principů čchi-kung s běžným životem je velkou pomocí na cestě Orla v hnízdě. Výrazně urychluje pokrok a snižuje množství času, které je třeba věnovat formální praxi.

Styl čchi-kung vytvořený pro Moderního člověka

Moderní člověk

 • Žije ve světě, kde rozhoduje rychlost a efektivita.

 • Trpí chronickým nedostatkem času.

 • Hledá účinné řešení následků svého specifického životního stylu (různá onemocnění srdce a oběhové soustavy, zažívací potíže, migréna, nervozita, deprese, nespavost a celá řada dalších fyzických i duševních problémů, které jsou povětšinou způsobené všudypřítomným stresem)

 • Je svobodomyslnou bytostí, která činí svá vlastní rozhodnutí na základě osobní zkušenosti

 • Očekává logická vysvětlení a jasnou a jednoznačnou cestu pokroku.

 

Styl Orel v hnízdě v sobě obsahuje všechny tradiční principy čchi-kung a zároveň respektuje nároky dnešního světa

 • Je jednoduchý, pohybová sestava Orla v hnízdě je sestavena tak, aby zvládnutí pohybů nebylo obtížné a nevyžadovalo zvláštní obratnost.

 • Je adaptabilní, dá se přizpůsobit časovým podmínkám a osobním dispozicím jednotlivých studentů.

 • Je názorný, srozumitelný a orientovaný na výsledek , je jasně vytčenou cestou od začátku do konce, na níž se studenti dozvědí nejen co a jak cvičit, ale i proč by určitou techniku měli cvičit a jaký mohou očekávat výsledek.

 • Je založený na přímé zkušenosti, namísto obšírných teoretických vysvětlování jsou studenti vedeni k tomu, aby si vše vyzkoušeli na vlastní kůži a na základě své osobní zkušenosti došli pochopení smyslu a účelu jednotlivých technik.

 • Je vybaven písemnými materiály, které obsahují popis praxí a instrukce k jejich provádění, aby se staly oporou studenta pro jeho cvičení doma.

 • Je cestou k vnitřní svobodě, své studenty dovede k pochopení, že životního štěstí a spokojenosti dosáhnou tehdy, až nebudou smysl svého života a svou vlastní hodnotu odvozovat od objektů vnějšího světa, ale budou svůj život a štěstí sami vědomě vytvářet.

Komplexní přístup Orla v hnízdě

Orel v hnízdě pracuje s člověkem jako celkem, s jeho tělem, energií i myslí. Ty se rozvíjejí pomocí jeho základních praxí - pohybů, postojů a práce s myslí.

 • Přínosem pohybů je uvolnění těla a odstranění bloků a omezení v proudění energie v těle. Výsledkem jejich cvičení je podstatné zlepšení tělesného i duševního zdraví.

 • Přínosem postojů je posílení těla, načerpání energie a zvětšení schopnosti těla energii pojmout (zvýšení jeho energetické kapacity). Výsledkem je daleko větší množství životní síly a tím i prodloužení života.

 • Přínosem práce s myslí je zklidnění, lepší schopnost soustředění a větší emocionální stabilita. Díky tomu jsme schopni lépe vnímat sama sebe a podněty, které nás ovlivňují a svobodně se rozhodovat o tom, co v životě chceme a co nechceme.

Tři pilíře Orla v hnízdě 

Pohyby - trénink těla

Na vnější úrovní je kladen důraz na trénink těla, který se uskutečňuje prostřednictvím pohybů. Pohyby odstraňují omezení a bloky v proudění energie v těle, jež způsobují energetickou nerovnováhu a jsou příčinou tělesných i dušeních onemocnění. Cvičením pohybů se tělo přivede zpět do stavu rovnováhy a odstraní se příčiny nemocí.

Studenti díky pohybům dosáhnou rovněž hlubokého stupně tělesného uvolnění. Teorie čchi-kung rozeznává tři úrovně uvolnění, přičemž na té nejvyšší (nebo nejhlubší) z nich zažíváme pocit, jakoby naše tělo nic nevážilo. Teprve s touto zkušeností můžeme říci, že jsme dokonale uvolnění. Pocit lehkosti je způsoben plynulým prouděním dostatečného množství čchi v těle.

Díky cvičení pohybů budeme také postupně schopni lépe vnímat své tělo a jeho potřeby. Každý z nás by si přál, aby jeho tělo fungovalo co nejlépe a co nejdéle. Toho lze dosáhnout ale jen tehdy, budeme-li s tělem dobře zacházet, podle jeho skutečných potřeb.

Dalším z důsledků cvičení pohybů je schopnost používat právě takové množství energie, které je k vykonání toho kterého úkolu třeba. Většina lidí se velmi rychle vyčerpá, protože si nejsou vědomi své energie a množství, v jakém ji používají. Studenti čchi-kung jsou oproti tomu, díky své větší citlivosti na energii, záhy schopni používat jen tolik energie, kolik je na daný úkol zapotřebí. Ať už pak dělají cokoli, mají dostatečné množství energie i na věci, na které by jim dříve nestačily síly.

 

Postoje - trénink energie

Trénink energie se na vnější úrovni provádí pomocí cvičení postojů, které posilují tělo, znásobují proudění energie v těle a nakonec vedou ke zvětšení energetické kapacity těla. Ke zvýšení účinnosti postojů se na této počáteční úrovni praxe vyučuje navíc základní automasáž.

 

Rozvoj klidu a koncentrace - trénink mysli

Základem tréninku mysli jsou různé techniky pročištění dechu, společně s technikami pro rozvoj klidu, koncentrace a bdělého vědomí. Prostřednictvím těchto technik se studentům podaří dosáhnout celkového pocitu duševní a fyzické pohody. Techniky tréninku mysli jsou podpořeny praxemi, které slouží k ovládání a přeměně emocí a k zlepšení přirozené schopnosti těla uzdravovat sama sebe. 

Podpůrná cvičení a práce s energií

Podpůrná cvičení

Styl je obohacen o celou řadou podpůrných cvičení, která konkrétně řeší nejběžnější obtíže na úrovni těla, energie a mysli a napomáhají tak rychlejšímu pokroku v praxích hlavních. Jedná se zejména o techniky uzdravování vnitřních orgánů, emocí, vztahů, o odstraňování bolestí hlavy a zad a řadu dalších.

 

Práce s energií

Na nejvyšší, tajné úrovni se studenti učí řídit a ovládat svou energii, energii mezi sebou sdílet a posílat ji na kratší vzdálenosti. Učí se, jak se rychle nabít nebo jak v případě potřeby odvést energii z těla ven, jak ji ohřát a ochladit, očistit a načerpat. Trénují se také v "tvrdém" čchi-kung pro posílení těla, praxích prováděných v chůzi a ve spánku. Nadto si osvojují základní techniky pro léčení sebe a druhých. Na této vnitřní a tajné úrovni praxe se vyučují také techniky vizualizace a použití dechu ve spojení se cvičením pohybů.

Zvládání stresu a následků stresu

O tom, co je stres, není třeba dlouze hovořit. Každý z nás zná ten pocit, kdy něco nestíháme a v důsledku toho se dostáváme do napětí. To je krátkodobě a v rozumné míře užitečné, protože nás stimuluje k většímu výkonu. Dlouhodobě jsou ale jeho účinky škodlivé. Projevují se zvýšenou únavou, nesoustředěností, nespavostí a postupným zhoršováním zdravotního stavu.

Při stresové reakci dojde k vyplavení velkého množství energie, která přetěžuje organizmus a v konečném důsledku nás vyčerpává. Nadbytečnou energii můžeme vybít pohybem, ale daleko chytřejší je ji „vrátit zpět do systému“, recyklovat k dalšímu použití a tudíž o ni nepřijít.

Čchi-kung Orel v hnízdě Vás naučí:

a) hluboce a trvale se uvolnit a tím snížit pravděpodobnost vzniku stresové reakce,

b) rozpoznat začátek stresové reakce a předejít jejímu vzniku,

c) zklidnit nadbytečnou energii vzniklou po stresové reakci a znovu ji „vrátit do systému“,

d) zlepšit stresem poškozené zdraví.

Čchi-kung pro úpravu váhy

Stále více lidí se potýká se snahou snížit svou váhu a vrátit do svého života radost a vitalitu. Sedavý způsob života, stres, únava, nevyvážená a často nevhodnotná strava a nedostatek fyzické aktivity, způsobují s postupem času přibývání na váze.

Většina metod, které slibují snadné a rychlé hubnutí

 • usilují výlučně o snížení fyzické hmotnosti bez ohledu na to, jaké napáchají škody na našem zdraví a psychické pohodě,

 • nejsou vždy zcela účinné, což bývá příčinou zklamání,

 • mohou nás vyčerpávat,

 • mohou mít řadu negativních účinků, z nichž nejčastější je ochabnutí pokožky, vznik vrásek, vypadávání vlasů, bolesti kloubů, či v případě příliš náročného fyzického cvičení srdeční potíže.

Cvičení čchi-kung

 • Je primárně zaměřené na znovunastolení rovnováhy v organismu a posílení životní energie.

 • K úpravě váhy dochází přirozeně, bez užívání léků a namáhavého cvičení.

 • Cvičení čchi-kung snižuje hladinu cholesterolu, zlepšuje činnost jater, upravuje vysoký krevní tlak, reguluje množství cukru v krvi, pomáhá s nespavostí. Pleť nestárne tak rychle, adept čchi-kung se cítí mladší a plný energie.

 • Vás naučí využít potenciál vašeho těla, energie a mysli, přeměnit přebytečné kilogramy v energii a mít svou váhu pod kontrolou.

Rozvoj duševní pohody a klidu

Veškeré potíže, které zažíváme na úrovni těla i energie, mají svůj původ v mysli. Nejde přitom jen o psychosomatická onemocnění, jako je třeba astma nebo zažívací problémy, ale všechna zdravotní omezení, která se v závislosti na stavu naší mysli zhoršují nebo zlepšují. Když je naše mysl klidná a soustředěná, dokážeme se v životě vyrovnat se vším. Když je rozptýlená, zmatená a negativní, jsou pro nás i malá příkoří nepřekonatelná.

Proto se ve stylu Orel v hnízdě učíme:

 • svou mysl zklidnit a soustředit, aby nás svou rozptýleností neodváděla od věcí, kterým se chceme věnovat,

 • poznat svou mysl , abychom věděli, jakým způsobem funguje,

 • poznat své negativní zvykové tendence, jejichž opakování nám brání v dosažení klidu a štěstí, a osvobodit se od nich,

 • přeměňovat negativní stavy mysli na stavy pozitivní,

 • objevit prostor za svými myšlenkami, přirozenou podstatu mysli, která je branou ke skutečnému a trvalému štěstí.

Využíváme k tomu základní meditační techniky, které mají svůj původ v tibetské buddhistické tradici.

Cesta k duchovnímu rozvoji

Když zlepšíme své zdraví, máme vždy k dispozici dostatečné množství energie a máme klidnou a jasnou mysl, začneme zjišťovat, že nám nic z toho nepřináší trvalé štěstí. Nepřináší nám je ani objekty vnějšího světa, kterými se obklopujeme a od kterých svůj pocit životního štěstí odvozujeme. V takovou chvíli objevíme svoji přirozenou duchovnost, poznání, že existuje něco, co nás přesahuje. V takovou chvíli začínáme hledat duchovní cestu, která by nejlépe odpovídala našemu zaměření a životní zkušenosti.

Orel v hnízdě nám:

 • pomáhá uzdravit své tělo a nabrat sílu , bez kterých po žádné duchovní cestě kráčet nelze,

 • dává do rukou nástroje, díky kterým v sobě můžeme objevit přirozenou duchovnost,

 • nabízí náskok na duchovní cestě v případě, že ji vidíme v učení Buddhy, neboť jen rozvineme techniky, které jsme se už v rámci Orla v hnízdě naučili.

Stav čchi-kung

Cvičení Orla v hnízdě výrazně rozvíjí naši citlivost a schopnost nerušeně vnímat to, co se děje právě teď a tady. Díky tomu si začneme velmi záhy uvědomovat fyzický i duševní stav, ve kterém se právě nacházíme. Objevíme, že v běžném životě prožíváme nejčastěji stav roztěkanosti, únavy a podrážděnosti. Budeme-li se ale poctivě věnovat cvičení čchi-kung Orel v hnízdě, objevíme ještě i jiný stav, který se projevujehlubokým uvolněním, vnitřním klidem a schopností být si bděle vědom toho, co se právě odehrává. Tento stav nazývámestavem čchi-kung. Když tyto dva stavy porovnáme, zjistíme, že se daleko lépe cítíme ve stavu čchi-kung, byť to může být zpočátku nezvyklé.

Integrace stavu čchi-kung

Budeme-li ve stavu čchi-kung vždy při cvičení, například půl hodiny denně nebo každý druhý den, bude to bezpochyby přínosné. Stále však bude ještě dvacet tři a půl hodiny nebo více času, kdy budeme ve stavu roztěkanosti, únavy a podrážděnosti. Abychom mohli vystoupit ze začarovaného kruhu našich dosavadních návyků, musíme se naučit přenést do běžného života principy, které si osvojíme při procvičování jednotlivých technik. Tak se každý z našich pohybů stane pohybem čchi-kung. Budeme při něm hluboce uvolnění a budeme používat jen tolik energie, kolik je opravdu třeba. Každý z našich postojů se stane postojem čchi-kung, při kterémtělo přirozeně posiluje a čerpá energii. Rovněž naše mysl bude myslí čchi-kung, soustředěnou, jasnou a klidnou.

[ Celou reportáž můžete shlédnout zde.]