Napsali o nás - články

Rozhovor s Mistrem Ješe Gyatso o Trojím prostoru v nás 06/2014

Časopis Letní BYLINKY REVUE  2011

Vyzkoušejte cvičení Čchi-kung , str. 50-53 PDF ke stažení nebo Online k prohlednutí

Časopis MOJE ZDRAVÍ 9-10/2011

Čchi-kung jako cesta , str. 66, 67 PDF ke stažení nebo Online k prohlednutí

Časopis REGENERACE 02/2003

Čchi-kung v novém miléniu

ROZHOVOR S PAVLEM SIMONEM

O významu a důležitosti práce s energií dnes už většinou nikdo nepochybuje, a proto se v REGENERACI snažíme přinášet informace o různých způsobech a systémech efektivního zacházení s naším energetickým potenciálem.

Před časem jsme představili systém cvičení čchi-kung, styl Orel v hnízdě, a také jeho instruktory v Plzni. Po čase se k tématu vracíme - znovu jsem se sešla s hlavním instruktorem stylu, Mgr. Pavlem Simonem, a zajímala se o novinky.

PŘIPOMENUTÍ

Připomeňte nám podstatu a smysl cvičení.
Pojem čchi-kung doslova znamená dovednost efektivně zacházet s životní energií a historie systému sahá až do staré Číny. Jde o soustavu cviků, jejichž základy objevili starověcí mistři zvláštním způsobem – pokoušeli se napodobovat pohyby zvířat, aby pro sebe získali typické a ceněné vlastnosti těchto tvorů – například napodobování pohybů opice mělo přinést cvičícímu pružnost a uvolněnost, pohyby orla zase rychlost a sílu… Při cvičení čchi-kung se člověk učí ovládat vlastní energii, a tím může výrazně ovlivňovat svůj fyzický i psychický stav – množství a kvalita energie přímo působí na délku a kvalitu života.

Ze společného základu se vytvořily různé styly, všechny ale s podobným přínosem – léčí řadu fyzických nemocí a pomáhají jim předcházet (čchi-kung se považuje spíše za prevenci než za léčbu), pozitivně ovlivňují psychiku a účinně nás zbavují následků stresujícího způsobu života, který v moderní společnosti vedeme.

Poetický název stylu Orel v hnízdě evokuje jednak podobnost některých cvičebních prvků s pohyby orlích křídel a zároveň poukazuje i k hlavnímu významu – orel je králem mezi ptáky, je krásný, silný, majestátní a v určitém slova smyslu dokonalý. Stejnou dokonalost, sílu a krásu v sobě má i každé orlí mládě, je však mladé na to, aby si to uvědomovalo. V každém z nás se ukrývá takový potenciál dokonalosti, ačkoli to většina z nás netuší. Máme-li ale opravdový zájem, prostřednictvím metody Orel v hnízdě se naučíme svůj potenciál znát, rozvíjet a uskutečnit mnohé, dosud nedosažitelné.

Mistr Sifu Yeshe Gyatso, který styl do ČR přinesl, vyučuje a dohlíží na jeho čistotu, se věnuje různým druhům bojových umění, čínské medicíně a fyzioterapii i meditační praxi více než 35 let.

CO JE NOVÉHO?

Zajímaly by mě změny, k nimž za pět let, kdy u nás působíte, došlo.
Změnilo se prostředí, v němž se čchi-kung vyvíjí, i samotný systém. Řekl bych, že systém musel reagovat na změněné prostředí.

Jakým způsobem se prostředí změnilo?
V roce 1997 to byla nová záležitost. Dnes učí čchi-kung nebo taiči kdekdo a samotný název čchi-kung úplně ztratil rozlišovací schopnost, jako když řeknete »auto« – je to všeobecný, základní název bez specifikace a bližšího určení, zkrátka jen práce s energií. To je samozřejmě nevýhodné pro systém, pro ty, kteří jej vyučují, ale především pro studenty. V pozici studenta totiž dopředu nevíte, co vás čeká. A navíc můžete dlouho hledat, než najdete styl čchi-kung, který splní vaše očekávání, protože zpočátku se zdá být čchi-kung jako čchi-kung, ale to je veliký omyl.

Mívám dojem, že každý něco učí a každý je »guru«… Jak reagujete na vlnu zájmu o podobné disciplíny? Nastolili jste změny?
Když něco nabízíte, je třeba se profilovat vůči ostatním a my jsme se snažili ukázat lidem, proč by měli cvičit zrovna styl Orel v hnízdě, a reagovat na tendence dělat z čchi-kung něco mystického, závislého na osobě Mistra a halit to do složitých pojmů, jimž nikdo pořádně nerozumí. Vždy jsme považovali za důležité to, že systém je přístupný a realizovatelný pro každého a že je hlavně srozumitelný a průhledný, protože v momentě, kdy student pochopí smysl jednotlivých cvičení a praxí, je schopen převzít odpovědnost za cvičení a v důsledku i za svůj život. Bez dostatečného porozumění a pochopení jsou adepti závislí na svém učiteli, což není žádoucí; náš Mistr se takovým závislostem velmi brání.

Jak a čím jste přesvědčovali lidi, že zrovna váš styl je nejvhodnější?
Poukázáním na vlastní iniciativu a vlastní cestu adepta. Uvedu konkrétní příklad – často se nás někdo ptá, jaký je rozdíl mezi např. Osmi kusy brokátu a Orlem v hnízdě. Rozdíl je v tom, že Osm kusů brokátu je velmi jednoduchá pohybová sestava, která má nepochybně určitý blahodárný vliv na zdraví člověka, ale není to cesta schopná vést ho od začátku až tam, kam se bude chtít dostat. Orel v hnízdě takovou cestou je.

Mluvil jste o profilování – v čem spočívá?
Přestali jsme mluvit o čchi-kung celkově a mluvíme o systému Orel v hnízdě. Pod pojmem systém rozumíme souhrn určitých duševních a fyzických cvičení a zároveň cestu, která vede adepta od začátku až do konce. Pokud se přihlásíte na nějaký kurz čchi-kung, naučíte se tam nějakou pohybovou sestavu a jen málokdy se vám dostane komplexnějších informací a nějakého ucelenějšího pohledu na věc, nemluvě o tom, že by vám učitel jasně vysvětlil, kudy se bude ubírat váš pokrok a co pro to musíte udělat. Kurzy se většinou omezují na pohybovou stránku, někdy přidají navíc cvičení postojů, ale neukazují cestu, po níž byste se mohli vydat. Na systému Orel v hnízdě je důležité, že jeho základní pilíře – pohyby, postoje, práce s myslí – slouží k tomu, aby si člověk s jejich pomocí vytvořil určitou základnu, na níž potom může stavět. Fyzické zdraví a fungující tělo, dostatek energie na aktivní život a zklidněná neroztěkaná mysl jsou předpokladem smysluplného a tvůrčího života. Záleží jen na vás, zda budete chtít více pozornosti věnovat pěstování silného a pružného těla, práci s energií, kterou lze dobře využít například v bojových uměních, nebo práci s myslí.

Došlo k nějakým zcela konkrétním změnám, třeba v pohybových sestavách?
Vytvořili jsme zcela nový systém 16 úrovní. První čtyři jsou zaměřeny na uvedení fyzického těla do pořádku, pátá je opakovací a na této úrovni se už student seznámí s kritérii nutnými k dalšímu pokračování. Splní-li student kritéria, budou mu při dalším pokračování fungovat pokročilejší techniky, při nesplnění fungovat nebudou. Je to pro něho i zpětná vazba, aby věděl, co má a musí zvládnout pro další rozvoj. Splnění kritérií sleduje student sám, my mu do toho, až na do očí bijící výjimky, nemluvíme. I to je součást studentovy odpovědnosti za sebe. Je na každém, zda těchto pět úrovní absolvuje během šesti, sedmi nebo třeba deseti seminářů, protože systém je nesmírně flexibilní a může se přizpůsobit individuálním potřebám. Až do stupně devět jsou další úrovně zaměřeny na čerpání energie a na vlastní práci s energií, aby si člověk v souladu s »druhým pilířem« zvýšil citlivost na energii a zmnožil ji. Další semináře už mají svá témata – desátý seminář je zaměřen na nabíjení spodního Tan-tien, což je nejbezpečnější místo, kam můžeme energii v našem těle ukládat a odkud se potom tato energie distribuuje. Jedenáctý seminář je zaměřen na otevření Malého nebeského okruhu. Na dvanácté úrovni se studenti učí vše, co si až dosud osvojili, hlouběji integrovat do běžného života, což je další specifikum Orla v hnízdě; považujeme to za nesmírně důležité. Zpočátku je nutné naučit se provádět jednotlivé prvky a pohyby, ale časem se snažíme, aby student pochopil principy, na nichž je cvičení založeno, a ty potom integroval do běžného života.

PRINCIPY NA ULICI

Jak lze principy cvičení zahrnout do běžného dne – máte na mysli fyzický prožitek, nebo nějakou formu intelektuálního zobecnění? Můžete to objasnit na příkladu?
Jednotlivé cviky a pohyby je třeba provádět s maximálním uvolněním, užít k tomu jen tolik energie, kolik je nutné, být soustředěný atd. Když to student pochopí, zažije, procítí, může to použít i v jakémkoli jiném pohybu a integrovat do běžného života; každý pohyb se tak může stát praxí čchi-kung. Celkový pokrok studenta je pak mnohem rychlejší, protože se tak vlastně prodlužuje praxe - i když budete poctivě cvičit hodinu denně, dalších 23 hodin necvičíte, kdežto při takto pojaté a prováděné praxi cvičíte denně mnoho hodin. V následujících úrovních se studenti učí další pokročilejší metody práce s energií, její vzájemné sdílení a posílání na dálku, léčení pomocí čchi. Šestnáctá úroveň vše završuje. Rychlost pokroku je individuální a rozhodně neplatí, že se všech šestnáct úrovní zvládne na šestnácti seminářích. Je možný i návrat do nižších úrovní - pokud na dvanácté úrovni student zjistí, že mu chybí něco z páté, může se vrátit a zaměřit na zvládnutí příslušného cvičení. Náš nový systém vnímám jako možnost samostatnější práce, a to považuji za klíčové.

A co studenti?
Studenti se změnili a v lecčems jsme se změnili i my. Naši změnu vidím hlavně v náhledu na kvalitu, což je asi obecnější jev, kterým si musí projít každý, kdo se věnuje podobným činnostem. Když člověk začne něco dělat, poměřuje v počátku úspěch spíš kvantitou, protože není ještě schopen rozeznat kvalitu. Také jsme měli v začátcích radost, že pořádáme hodně seminářů a že na ně přichází hodně lidí, jenže pak už začalo být lidí moc a my jsme začali přemýšlet, jestli se vůbec stačíme všem věnovat tak, jak je třeba, protože my jsme tam byli pro ně, nikoliv oni pro nás. Udělali jsme jakousi čáru a řekli si, že rozhodující je pro nás kvalita. Se změnou systému nastaly i změny v počtu studentů – Orel v hnízdě je totiž založen na pravdě, a když někteří lidé nahlédnou pravdu o sobě samých, rychle odcházejí. Studentů tak bylo méně a my jsme se mohli věnovat skutečně individuální práci.

Co je tedy teď měřítkem vašeho úspěchu i kvality a smyslu vašeho působení?
Jak už jsem řekl, míru svého úspěchu už neměříme počtem lidí, ale třeba tím, že lidé za námi chodí a říkají, že jim cvičení čchi-kung dělá dobře, že jim pomáhá, že jsou rádi, že ho objevili… To považujeme za úspěch a satisfakci - na konkrétních příkladech to ukazuje smysl a význam naší činnosti. Když vám někdo řekne, že se díky čchi-kung významně zkvalitnil jeho život, máte pocit, že vaše činnost smysl má. Studenti a účastníci seminářů se nám svěřují například se zlepšením zdravotního stavu, prostě se uzdravují i v případech, kdy to na snadné uzdravení nevypadá. Jeden z našich studentů se po prodělané spále potýkal se značnou nedoslýchavostí a po roce cvičení se mu 25 % sluchu vrátilo, mohl odložit naslouchátka a po dlouhém čase slyší zase zpívat ptáky. Nebo případ starší paní, která měla dlouhá léta necitlivou ruku po zlomenině, a díky cvičení je už ruka zase »její« – vrátila se jí citlivost i hybnost. To jsou taková pohlazení, která považujeme za ukazatele kvality.

Ptáte se studentů, kolik času věnují denně cvičení?
Ne, takovou otázku položím jen tehdy, když za mnou někdo přijde a řekne, že cvičí a že mu to vůbec nefunguje, a to jen proto, abychom odhalili, v čem je problém.

A stává se, že to vůbec nefunguje?
Občas ano, a často to bývá způsobeno příliš velkým očekáváním. Lidé většinou přicházejí cvičit čchi-kung kvůli nějakému konkrétnímu problému a většinou jsou také smířeni s tím, že se výsledky nedostaví hned a že k nápravě bude třeba čas. Problémem je spíš očekávání, že se výsledky cvičení projeví jediným konkrétním žádoucím způsobem. Pak jsou studenti schopni »přehlédnout« i značné pokroky a výsledky v jiných oblastech, neboť se nedostaví ten druh pokroku, na nějž se upnuli. Cvičí-li člověk opravdu, není možné, aby se nějaké výsledky nedostavily.

Sledujete nějaké výkyvy a změny v zájmu studentů o čchi-kung?
V poslední době se počet studentů trochu snižuje. Domnívám se, že je to způsobeno velkou, nepřehlednou a značně chaotickou nabídkou v oblasti a pravdivostí Orla v hnízdě - o tom jsme se už zmiňovali. Přicházejí k nám i lidé, kteří předtím prošli několika různými systémy, vystřídali různé učitele, vyzkoušeli leccos…

Stává se, že někdo z vašich studentů odejde a začne čchi-kung sám vyučovat?
Zatím o tom nevím a doufám, že se to nikdy nestane, protože by to mohlo poškodit nejen zdraví studentů samozvaného instruktora, ale i systém jako takový. Přirozeně se takové situaci bráníme. Každý, kdo u nás chce cvičit, se stává členem našeho občanského sdružení a toto členství ho zavazuje k tomu, že styl Orel v hnízdě nebude vyučovat. Tuto podmínku si dal náš Mistr už v roce 1992, a jak se ukazuje, bylo to velice prozíravé - díky tomu učí jen opravdu kvalifikovaní lidé, kteří projdou dlouhodobou a náročnou přípravou. Jen tak je možné udržet kvalitu a vyhnout se devalvaci systému. Některé systémy znehodnotilo to, že je začali učit nedostatečně kvalifikovaní lidé bez patřičných znalostí a zkušeností. Opatrnost a pečlivost se vyplácí, za pět let jsme neměli žádný případ, kdy by někdo z našich instruktorů poškodil něčí zdraví, což je bohužel výjimečné. V důsledku neodborného vedení dochází zpravidla k poruchám na úrovni těla i mysli nebo cvičení pro změnu vůbec nefunguje.

DUCHOVNÍ CESTA?

Považujete váš styl za duchovní cestu?
Tuto otázku nám lidé často kladou. Dlouho jsme odpovídali, že nikoli - nechtěli jsme, aby očekávali víc, než co je styl schopen přinést. Postupem času jsme ale začali zjišťovat, že by to duchovní cesta být mohla. Je ovšem třeba definovat, co takový temín znamená. Domnívám se, že tento pojem označuje způsob života, kdy člověk začíná následovat potřeby své duše. To zní sice jednoduše, my ale potřeby duše často neslyšíme. Můžeme tomu dávat různé názvy, ale podstatou je, že pokud ve svém konání respektujeme určité zákonitosti, daří se nám. A naopak.

Někdo namítne, že by rád duši následoval, ale neví, po čem ona skutečně touží…
Nejčastějším důvodem, proč to nepoznáme, je fakt, že naše tělo není v pořádku. Nemoc představuje problém odnímající člověku většinu energie, takže na řešení dalších otázek se jí už nedostává. Nejdříve je tedy třeba dát do pořádku tělo a rozvíjet citlivost k jeho potřebám i k vnímání energií. Bez toho se nám nepodaří nic objevit. Další podmínkou je ztišení mysli; neustálý vnitřní dialog a všechny ostatní impulsy přehluší vnitřní hlas, který v sobě máme. Orel v hnízdě slouží k tomu, aby člověk tyto předpoklady vědomě naplnil a v tomto smyslu by mohl být považován za základnu duchovní cesty. Ať se člověk chce realizovat v křesťanství, buddhismu či hinduismu, základ mají všechny cesty společný - zdravé tělo, fungující energii a zklidněnou mysl.

Dokážu si celkem dobře představit práci s tělem, ale jak vypadá práce s myslí?
Vedeme studenty k tomu, že není co se učit, ale odnaučovat – všechno už umíme, protože jsme dokonalí, jen o tom nevíme. Celý systém nás má odnaučit mít v sobě napětí a neklid, teprve pak odhalíme potřeby duše a můžeme dosáhnout trvalejšího štěstí. Klid patří mezi důležité potřeby, a tvrdí-li o sobě někdo, že je permanentně dynamický člověk zvládající stálou přemíru podnětů i těkání mysli, nezažil zřejmě prožitek klidu. Neustále dotírající myšlenky přitahují emoce, a tím nás vyčerpávají; nezbavíme se toho ani ve spánku. Těkání mysli navíc znamená energetické ztráty, protože kam jde mysl, tam jde energie.

Co připravujete pro nejbližší budoucnost?
Spolu s naším Mistrem připravujeme knihu, která bude obsahovat nejdůležitější materiály potřebné ke cvičení, včetně fotografií. Bude určena našim studentům i těm, kdo se nemohou zúčastnit seminářů. Dbali jsme na to, aby i teoretická část byla srozumitelná a propojená s praxí a aby mohl podle knihy cvičit každý zájemce.

VYTVOŘTE SI NÁVYK

Máte nějaký recept pro ty, kteří by na sobě rádi něco změnili, ale neúspěšně se potýkají s nedostatečnou vůlí – a nemám teď na mysli výhradně cvičení čchi-kung?
Začneme-li na sobě pracovat, je třeba zbavit se konkrétních očekávání. Toužíme-li něco změnit, je dobré vědět, že změna se nemusí projevit způsobem, jaký si představujeme, což ovšem nesnižuje její hodnotu. A co se týče pevné vůle - na prvním semináři říkáme studentům o »magické dvaadvacítce« – jediné, čím můžeme nahradit nedostatek pevné vůle, je návyk. Podle psychologických studií trvá vytvoření nového návyku 22 dnů. Toto pravidlo platí obecně. Když začleníme cvičení do života, stane se návykem a pak se pokrok určitě dostaví.

Zuzana Paulusová
Časopis REGENERACE
únor 2003

Časopis REGENERACE 04/2000

Orel v hnízdě

Před časem jsme zveřejnili článek o cvičení Čchi Kung. Poté, co vyšel, jsem se zúčastnila jednoho ze seminářů Čchi Kung, na vlastní kůži si cvičení vyzkoušela a prožila si překvapivé a nečekané pocity, které přináší volně plynoucí nebo naopak přesně koncentrovaná energie v těle. Jaké jsou zkušenosti lidí, kteří se prostřednictvím Čchi Kung rozhodli na sobě pravidelně pracovat a začlenit je do svého běžného života? Může takovýto exotický systém cvičení vůbec vyhovovat současnému člověku bojujícímu s nedostatkem času? A hlavně - co mě čeká, rozhodnu-li se a začnu se věnovat cvičení Čchi Kung; co budu muset a jaké to bude, až se stanu adeptem a ocitnu se "na cestě"?

O zkušenostech s Čchi Kung vypráví opět Pavel Simon, starší instruktor Mezinárodní společnosti Čchi Kung Bodhidharma AMA Londýn.

Dva roky poté

Co se změnilo od doby našeho minulého rozhovoru v červenci 1998?
Změnilo se lecos. Založili jsme například občanské sdružení soustřeďující asi 70 členů a další lidé se zájmem o cvičení Čchi Kung stále přicházejí... Pokud bych mohl zmínit i osobní sféru, za dost významnou změnu se dá považovat to, že jsem se stal vegetariánem. Nebylo to vědomé, plánované a racionální rozhodnutí, ale tělo si řeklo a já jsem je prostě poslechl. Vnímat vlastní tělo a naslouchat jeho signálům je právě jeden z principů, které se rozvinou jako produkt setkání člověka s Čchi Kung.

Kdo jsou členové vašeho občanského sdružení a noví zájemci o Čchi Kung?
Čchi Kung je pro každého. Dá se řící, že přicházejí lidé, které něco trápí nebo kteří mají pocit neuspokojení v životě. Důležité je, aby byli ochotní něco s tím dělat. Nejpočetněji je zastoupena střední generace, ale i studenti a také pár lidí přes šedesát... Vždycky mám radost, když je na někom vidět nějaký obzvlášť znatelný pokrok - například přišel učitel hudby, který byl úplně ztuhlý od svého nástroje (hrál na tahací harmoniku), začal s námi cvičit a už po měsíci byl vidět znatelný pokrok, je pružnější, energie v těle začala zase proudit a pokud vytrvá a bude cvičit, další změny k lepšímu na sebe jistě nenechají dlouho čekat. Podle tradiční čínské medicíny by měl po 40. roce věku cvičit každý, protože většinou máme své tělo i mysl poškozeny životním stylem současné doby. Pro starší a staré lidi je toto cvičení významným faktorem zkvalitnění života ve stáří.

Mistr pomáhá studentovi rozpustit blok na dráze plic.

Můžete Čchi Kung přiblížit čtenářům, kteří se dosud s tímto termínem nesetkali?
Jen stručně - tento pojem znamená schopnost nebo dovednost zacházet s životní energií. Víme, že množství a kvalita energie je přímo úměrná délce a kvalitě života. Cvičení Čchi Kung učí člověka prostřednictvím uceleného systému cviků ovládat vlastní energii a tím výrazně ovlivňovat svůj fyzický a psychický stav a zdraví. Styl Čchi Kung "Orel v hnízdě" byl vytvořen Mistrem tak, aby se zachováním všech tradičních principů odpovídal životnímu stylu současného západního člověka. Poskytuje efekt při vynaložení rozumného množství úsilí, navíc nevysvětluje CO a JAK cvičit, ale říká i PROČ, což je pro západního člověka důležité. Důraz je kladen na osobní zkušenost - aby si člověk všechno vyzkoušel a "osahal".

Energie? Energie!

Jak pod vlivem zkušenosti z Čchi Kung chápete pojmy "energie" a "práce s energií?"
Než jsem se dostal k Čchi Kung, o existenci energie jsem nevěděl a ještě nějakou dobu poté, co jsem začal cvičit, jsem nevěřil, že by něco takového mohlo být. Poznání přišlo až časem - a díky cvičení, což je právě ta přímá osobní zkušenost, o níž jsme mluvili. Energií chápu oživující princip spojující hmotu a ducha. Teorie Čchi Kung mluví o třech pokladech, které tvoří člověka. Jsou to energie, tělo a mysl. O všechny tři je pochopitelně třeba pečovat, aby byla zachována harmonie a člověk se těšil dobrému zdraví, klidné a jasné mysli a dlouhému životu.
Pokud se mluví o energii, jsme většinou zvyklí uvažovat v kategoriích mít ji nebo ji nemít. Nad kvalitou energie uvažujeme mnohem méně, což je chyba. Tělo bychom mohli přirovnat k továrně, v níž jsou různé stroje - životně důležité orgány. Každý z těchto orgánů potřebuje ke svému správnému fungování různé množství energie. Pokud je energie příliš mnoho, příslušný orgán se "spálí", degeneruje, rychleji odumírá, malé množství energie nebo její stagnace zase znamená omezení funkce orgánu v těle. Jako jeden z mnoha příkladů stagnace energie bychom mohli uvést zácpu. Když bych měl mluvit v pojmech JIN a JANG, zmíněná zácpa je ukázkou jinové situace. Například žaludeční vředy zase představují ukázku situace jangové - energie je na orgán mnoho a orgán degeneruje. Toto rozlišení je ale velmi zjednodušené, protože třeba čínská medicína rozlišuje minimálně osm příčin žaludečních vředů. Ještě bych rád zmínil dvě základní funkce energie (opět zjednodušeně). Funkce vyživovací - aby tělo mohlo dobře fungovat, potřebuje energii. Mnoho lidí má energie málo a jejich vnitřní orgány nejsou dostatečně vyživovány. To znají naši studenti, když cvičí na prvním semináři a mají potom studené ruce a nohy. Energie se totiž díky uvolnění vtáhne do vnitřních orgánů, kde je jí nejvíce třeba, a tak nezbyde na periférie těla. Druhá funkce je ochranná - energie tvoří kolem těla obal, chránící proti škodlivým vlivům - toxickým látkám (smog), virovým infekcím a podobně.

Co nás čeká?

Teď dovolte položit moji hlavní otázku: Pokud se rozhodnu, že se začnu věnovat práci s energií, konkrétně zvolím cvičení Čchi Kung, co mě čeká? Na co se musím připravit, s čím počítat, jaké budou mé cíle a dílčí kroky k jejich dosažení?
Dá se odpovědět velmi stručně: adept začínající se cvičením může jako rychlejší výsledek čekat zlepšení zdraví, dlouhodobějším důsledkem je prodloužení kvalitního aktivního života, tedy nikoli stavu, kdy sice žiju, ale strávím 20 let na lůžku. Na úplném začátku přijde adept na některý ze seminářů Čchi Kung, který pořádáme v Plzni, Praze a Žatci a učí se příslušné pohyby. Pro většinu lidí to znamená překvapující zkušenost, protože se musí vrátit do svého těla, na což nejsme zvyklí. Většinu času totiž poletujeme ve sférách svých fantazií, buď myslíme na budoucnost nebo vzpomínáme na minulost, vedeme stálý vnitřní dialog buď se sebou samými nebo s kýmkoli jiným, a to překryje přítomný okamžik. Pohyby Čchi Kung slouží jako prostředek k zaměření mysli, výsledkem by měla být synchronizace mysli s tělem. Většina lidí neví, co jejich tělu dělá dobře, a proto je třeba o synchronizaci usilovat, aby obě složky naší bytosti byly ve shodě, jinak budou proti sobě stále bojovat. Dalším přínosem je pro adepta zjištění, že se prostřednictvím cviků začne uvolňovat a naučí se používat při svých činnostech jenom tolik energie, kolik je nezbytně potřeba. Odliší různá životní tempa - odpočinek, uvolnění a proti tomu schopnost "zabrat" tehdy, když je to třeba. Většina lidí "jede" pořád stejně rychle a intenzivně, a spotřebovává tím zbytečně mnoho energie. Teorie Čchi Kung rozlišuje tři stupně uvolnění. První stupeň - adept se jeví uvolněně, lidé se v jeho přítomnosti začínají cítit dobře, na druhém stupni je schopen prociťovat proudění energie v těle (nejdříve v končetinách, potom i ve vnitřních orgánech), na třetím stupni se lze zaměřit na vnitřní orgán a zjistit, jak na tom tento orgán energeticky je. Energie proudí natolik volně, že člověk má dojem, že tělo nic neváží. Cvičení pomáhá šetřit energii a hlavně odstraňuje bloky a energetická omezení v těle. Tím by měl být navozen přirozený stav zdraví. Z tohoto hlediska Čchi Kung může být chápáno jako preventivní medicína, protože udržuje člověka v harmonii. Ostatně proto je Čchi Kung jedním ze tří pilířů čínské medicíny. Dalšími dvěma jsou akupunktura a fytoterapie, přičemž není fytoterapie chápána pouze jako léčba bylinami, ale jako léčba jídlem vůbec. Používat potraviny jako lék u nás nejsme zvyklí, pro čínskou medicínu je to normální. Adept praktikující Čchi Kung se může dostat do stavu, kdy postupně přijímá stále více enrgie přímo, čímž sníží svou potřebu jídla. Jídlo obsahuje spoustu odpadních látek zatěžujících tělo, proto je výhodné přijímat energii přímo.

Pomohou stromy?

Přímým přijímáním energie myslíte třeba nabíjení energií stromů?
Pokud jsem se cvičením dopracoval stavu, že moje energetické dráhy jsou uvolněné a energie může volně proudit, vezme si tělo samo z okolí tolik energie, kolik zrovna potřebuje a už není třeba ani tolik cvičit. Bohužel náš současný životní styl toto neumožňuje. Kdybych žil v horách, bude mi tam dobře i bez cvičení, ale ve městě prostě cvičit musím. Nabíjet se energií ze stromů samozřejmě lze, ale je třeba vybrat strom, jehož energie odpovídá momentálnímu stavu člověka. Pokud je moje energie horká, potřebuji pro vyrovnání načerpat energii ze stromu s chladivou energií, třeba z jabloně. Studenou energii je třeba vykompenzovat například bukem. Energie stromů je svým charakterem různorodá a tedy neplatí, že energie načerpaná z libovolného stromu člověku pomůže.

Studenti se pod vedením Mistra učí shromažďovat energii v těle pouhou myšlenkou.

Čím je ovlivněno, jestli je moje energie horká nebo studená?
Horká je například energie stresu. Příliv energie v okamžicích stresové reakce těla je třeba nějak spotřebovat nebo recyklovat (ochladit ji právě například cvičením Čchi Kung), jinak dochází k poškození těla i psychiky. Recyklací využiju energii ve svuj prospěch. Ochlazování lze docílit třeba abnormálním dýcháním, proto je jedním ze základů Čchi Kung správné dýchání, podobně jako u jógy. To také adepta čeká.

Přicházeji na vaše semináře a cvičení nemocní lidé?
Někteří studenti k nám přicházejí na upozornění nebo doporučení léčitelů nebo lékařů, například psychiatrů - to se týká třeba lidí s depresí nebo fóbiemi. Cvičení jim pomáhá, protože nejprve umožní jejich tělu cítit se lépe a na to potom reaguje mysl, protože obě složky jsou propojené. Musí to ovšem být lidé, kteří jsou ochotní se sebou dělat něco víc než ráno vstát a vzít si prášek. Dobré výsledky se dostavují v případě psychosomatických potíží, hlavně alergií, chronického únavového syndromu atd. Samozřejmě to není hned, zdraví se musí vybudovat a každý z nás má startovní čáru někde jinde.

Vraťme se k našemu adeptovi. Co ho čeká dál?
V Čchi Kung pracujeme s pohyby a s postoji. Pohyby ho dovedou k uvolnění, vnímání vlastního těla a zlepšenému zdraví. Postoje mu posílí tělo, zlepší proudění energie v těle a zvětší energetickou kapacitu těla. Další nesmírně důležitou částí je práce s myslí. Koncentrační cvičení pomůže člověku v poznání sebe sama. Když na sobě chci pracovat, musím vědět, na ČEM pracuji, znát svůj vlastní "materiál".
Proto musíme být pozorní a opravdu pracovat na sobě a nikoli na iluzi o sobě. S koncentračním cvičení souvisejí tři úrovně prožitku, říká se jim nyams. Nejvyšší úrověň je charakterizovaná stavy jasnosti (to znamená vnímaní reality takové, jaká opravdu je), bezkoncepčnosti a blaženosti.

Pokrok a vývoj

Co musí adept dělat pro to, aby postupoval ve svém vývoji vpřed?
Neexistuje univerzální recept, kolik času denně strávit cvičením. Každý má jiné možnosti, způsob života jednotlivých lidí se liší. Důležité je, že se na seminářích pracuje pod vedením mistra a jakmile adept získá základní návyky, což je relativně brzy, pokouší se je přenést do běžného života. Třeba se snaží vykonávat všechny pohyby s použitím co nejmenšího množstvím energie. Prostřednictvím přirozeného postoje čerpá energii. Pokud zrovna nepracuje mentálně, pracuje na zklidnění mysli. Integruje složky své bytosti, aby se z lidského robota přerodil na opravdovou lidskou bytost.

A co záludnosti a "propasti" na cestě?
To je hodně individuální. Může se projevit očišťování těla zbavujícího se nečistot, což je například průjem. U lidí s emočními problémy se tyto problémy začnou dostávat na povrch, ale jde to přes tělo. To všechno může být momentálně nepříjemné, ale je třeba to chápat spíš jako dobré znamení, že se adept ubírá správným směrem a že Čchi Kung funguje. Jakmile jednou tělo vyčistím, je efekt trvalý - pokud ovšem nedělám všechno pro jeho opětovné zanesení. Tělo i psychika adepta se promění, změní se vztah k vlastnímu tělu. Za největší přínos však považuji to, že systém Čchi Kung otevírá adeptovi duchovní cestu a vede ho k hlubokému uvědomění, že člověk je duchovní bytostí.

Zuzana Paulusová
Časopis REGENERACE
duben 2000

Časopis REGENERACE 10/1998

Poznej svou energii

Mnozí to jistě znají. Někde v těle se usadí podivná bolest a ohlašuje se v nejnečekanějších chvílích. Pokud se donutíme zajít k lékaři, vyšetření jsou většinou negativní a diagnóza nejistá. Jsme rozmrzelí z bolesti, nejistoty i z pocitu, že nám nikdo nevěří. K tomu všemu si navíc si občas připadáme jako vymačkaný citrón. V takovém případě je víc než vhodné zamyslet se nad sebou z hlediska, které by se dalo shrnout do jediného hesla: energie naše a zacházení s ní.

Způsobů práce s energií existuje mnoho a s mnohými se už čtenáři REGENERACE mohli na stránkách časopisu seznámit. V tomto článku bychom vás rádi informovali o jednom z nich - čínském svičení Čchi Kung. O informace jsme požádali Pavla Simona, který (kromě toho, že se Čchi Kung sám aktivně zabývá) organizuje u nás semináře tohoto cvičení. Tyto semináře vede Sifu Yeshe Gyatso, Mistr Čchi Kung, stylu Orel v hnízdě.

Práce s energií

Můžete na úvod vysvětlit pojem "Čchi Kung"?
Je tvořen dvěma slovy - Čchi by se asi nejlépe dalo přeložit jako "energie" a Kung jako "práce, dovednost nebo také kultivace". Pojem Čchi Kung tedy znamená dovednost pracovat nebo zacházet s životní energií. Energie je to, co nám umožňuje žít, co nás oživuje, je to jakási záhadná, neuchopitelná substance, stojící za vším, co je životem. Ovlivňuje naše pocity, zdravotní i psychický stav a vůbec celkový stav naší bytosti. Kdybych měl říci termín, který je svým významem výrazu Čchi nejblíže, uvedl bych slovo "život". Tento výraz je také pro lidi na Západě pochopitelnější a bližší. Je to dobře vidět i na naší mateřštině - když o někom řekneme, že je plný energie a že je plný života, rozumíme tím totéž. Dostatek kvalitní energie znamená lepší a delší život. Cvičení Čchi Kung učí člověka pečovat o svou energii a tím i o kvalitu a délku svého života.

Setkání s Mistrem

Jaké bylo vaše první setkání s Čchi Kung a jak jste se seznámil se Mistrem Sifu Yeshe Gyatso?
Obě tato pro mne velmi důležitá setkání - s Čchi Kung a s Mistrem - se odehrála v Cardiffu v Jižním Walesu, kde jsem rok studoval na univerzitě politiku a právo. Účastnil jsem se jeho seminářů a nesmírně mě to chytlo, navíc jsme se i osobně sblížili a po nějaké době mne napadlo, že bych ho rád pozval do Čech a nabídl lidem systém Čchi Kung, který považuji za skvělý a nesmírně prospěšný. Zatím byl Mistr v Čechách pětkrát, líbí se mu tady a dobře se mu zde pracuje. Také odezva lidí, kteří jeho semináře navštívili, je velmi pozitivní.

Čím vším musí adept Čchi Kung projít, aby se stal Mistrem?
Titul Mistra je nejvyšší v hierarchii a znamená skutečně mnohaletou, ne-li celoživotní intenzivní práci na sobě.
Sifu Yeshe Gyatso je jedním ze šesti Mistrů ve Velké Británii, kteří aktivně vyučují Čchi Kung. Více než třicet let se věnoval asijským bojovým uměním (jiu-jitsu, aikido, wing chung a taiči), v karate dosáhl úrovně třetího danu. Od mládí se zabýval studiem a praxí tibetského buddhismu pod vedením osmadvaceti mistrů včetně Jeho Svátosti tibetského Dalajlámy. Každy, kdo chce Čchi Kung vyučovat, musí složit poměrně náročné teoretické i praktické zkoušky, a to už od nejnižšího stupně. To je samozřejmě v pořádku a znalosti instruktora zajišťují bezpečí účastníků seminářů či kurzů. Na nejnižším stupni hierarchie stojí prozatimní instruktor, potom je instruktor, starší instruktor, mladší Mistr a Mistr.

Přínos Čchi Kung

Jaký je přínos systému Čchi Kung pro člověka?
Přínos existuje v několika úrovních. Cvičení Čchi Kung léčí celou řadu fyzických onemocnění a významě ovlivňuje psychiku. Pomáhá při všech problémech, jejichž společným původcem a jmenovatelem je stres nebo které mají psychické příčiny - tzv. psychosomatické nemoci. Mezi ně patří různé poruchy zažívání, migréna, poruchy oběhového systému, vysoký krevní tlak, nespavost, deprese a další. Příznivě působí i na imunitu a ovlivňuje choroby, které pocházejí z její nedostatečné funkce. Velmi dobré výsledky jsou například při léčbě chronického únavového syndromu, ale i u problémů, s nimiž se lidé jinak obracejí na psychologa či psychiatra. Na jeden seminář poslala lékařka mladíka se sociální fóbií a poté, co začal cvičit, se jeho stav významně zlepšil. Pro mnoho lidí je zcela novou zkušnosti a překvapivým zážitkem už to, že se zklidní, vnímaji své tělo, lecos si v sobě vyjasní či utřídí, naučí se relaxovat. Pro některé adepty je to i začátek duchovní cesty.

Cvičení

Před chvílí jste se zmíníl o cvičení, znamená to, že Čchi Kung je nějaký ustálený soubor cviků, podobně jako třeba jóga?
Jakákoli naše činnost znamená práci či zacházení s energií - tedy vlastně Čchi Kung. Důležité je zacházet s energií efektivně. Jde o to přeměnit "běžný stav", do něhož se většina lidí během dne dostává, na stav efektivního Čchi Kung. "Běžným stavem" je myšlen stres, únava, vzrušení, neustále se opakující očekávání a zklamání, "efektivní stav" se vyznačuje mimo jiné pocity klidu, jasnosti, uvolněnosti, vyváženosti, síly, celistvosti, vnitřní i vnější harmonie. Dovednost efektivního zacházení s životní silou se dá uplatnit v každé oblasti života - od sportu přes duchovní růst, péči o zdraví, sex, od oddálení procesu stárnutí až po dosažení vyšších stavů vědomí.
Vlastní cvičení Čchi Kung představuje množství stylů, které se vyvíjeli v průběhu téměř tří tisíciletí. Všechny styly vycházejí ze stejných principů a odlišují se v tom, jak velký důraz kladou na jednotlivé základní části Čchi Kung - pohyby, postoje, práci s myslí, doplňková cvičení a další použití energie. Styl, který Sifu Yeshe Gyatso prezentuje na seminářích, se nazývá Orel v hnízdě. Tento poetický název vychází patrně z podoby některých cviků, které připomínají pohyby orlích křidel. První část tvoří dvacet čtyři pohyby, jejichž cílem je uvolnit tělo a odstranit bloky a omezení proudu energie v meridiánech (energetických drahách v těle). Odstranění energetických bloků je základem pro zdravý život. Jestliže energie nemůže v meridánech volně proudit, v těle dochází k disharmonii, a ta se dříve či později projeví jako psychická nebo fyzická nemoc. V této fázi se také student naučí vnímat vlastní energii a lépe naslouchat vlastnímu tělu. V pokročilejších stádiích se k pohybům přidávají různé vizualizace, které zvyšují jejich účinnost. Završením této fáze je integrace těla, energie a mysli a navrácení se do našeho přirozeného stavu.
Druhá část je založena na postojích, mám na mysli fyzické postoje - možná to zní paradoxně, ale nejvíce energie lze dosáhnout právě prostřednictvím postojů. Nejprve člověk začíná z malou kapacitou, tedy nízkou schopností pojmout do sebe množství energie, postupně se však dopracuje k mnohonásobnému zvýšení této kapacity. Tato část cvičení je zaměřena na posílení životní síly a tedy prodloužení života. Ve třetí části se adepti věnují práci s myslí. Je důležité se s ní naučit pracovat, protože právě mysl ja často zdrojem největších obtíží. Současná doba vede lidi k roztěkanosti, žijí ve velkém shonu a snaží se stihnout co nejvíce věcí najednou. Když člověk zkusí umlčet své myšlenky, zjistí, že minuta je dlouhá doba. Zklidnění a soustředění mysli je velmi důležité. Bez něho nelze naši enrgii důsledně řídit.

Sifu Yeshe Gyatso vede žáky k tomu,
 aby převzaly odpovědnost za svůj život.

Jak často a jak dlouho je třeba cvičit?
To záleží na nadšení a ambicích adepta. Dá se smaozřejmě cvičit několik hodin denně, ale člověku vyznamně prospěje i pravidelná denní čtvrthodinka poctivého cvičení. Základy sestavy si odnesou studenti už s prvního semináře a brzy také většina vidí přinos, který jim Čchi Kung nabízí. Dobré zvládnutí sestavy vyžaduje zhruba půl roku. K otevření Malého nebeského okruhu, který je základní energetickou dráhou v těle, je zapotřebí minimálně jednoho roku. Následkem tohoto otevření je - podle starých pramenů čínské medicíny - odstranění příčin tisíce nemocí. Řečeno běžným jazykem se adeptovi dostane přístupu k neomezenému množství energie a opravdu perfektnímu zdraví. Mistr na seminářích zdůrazňuje studentům, aby na sebe byli hodní. Většina lidí unás má totiž pocit, že pro sebe udělají něco užitečného, jen když se cvičením nebo sportem úplně "zničí". Cvičení Čchi Kung vypadá nevinně, ale je velmi účinné. Rozdíl mezi zacházením s energií při "normálním" sportu a Čchi Kung je v tom, že například při aerobiku o ni příjdete, kdežto při cvičení Čchi Kung ji recyklujeme.

Omezení

Je cvičení Čchi Kung spojeno s vegetariánstvím, vyloučením alkoholu, cigaret nebo jinými omezeními?
Ne, ale i tady platí obecné zásady rozumné výživy. Mistr říká: "Když chcete mít dobré zdraví, nejezte odpadky." Záleží na každém, jak se rozhodne. Často přesně víme, co bychom měli dělat, ale neděláme to. Čchi Kung navíc probouzí citlivost těla a tělo si samo "řekne", co potřebuje a co nechce. Jde jen o to poslechnout ho.
Systém Čchi Kung není směrovaný ani na nějaké konkrétní náboženství - i když kořeny jsou v Čině a vliv buddhismu a taoismu je jasný, je univerzální a pro každého. Jednoho našeho semináře se zúčastnil i osmdesátiletý pán.

Tajemství

Je pravda, že některé styly Čchi Kung byly donedávna drženy v tajnosti?
Ano, hlavním důvodem byly účinky Čchi Kung. Pokud se některé složitější prvky provádějí bez dohledu Mistra, může dojít k vážným zdravotním potížím a úrazům, a to je v rozporu s tím, čemu má Čchi Kung Sloužit. Se vším, co je tak účinné, je třeba umět zacházet. Pokud mají adepti dobrého Mistra, není třeba se čehokoli obávat.

Jak jsem na tom?

Jaký je, podle vašich zkušeností ze seminářů, "energetický stav" lidí?
Velká většina lidí má energie málo nebo je jejich energie nekvalitní. Někteří mají pocit, že jejich energie je něco, co se prostě "děje" samo a mimo ně.
Přicházejí i lidé, kteří mají energie dost, ale neumějí s ní zacházet, plýtvají s ní, nechají se o ni od druhých zbytečně připravovat. Cvičení Čchi Kung uči nejen energii nabírat, ale také ji odvádět v případech, že by její příliš velké nezvládnuté množství působilo "majiteli" problémy. Občas se setkáváme i s tím, že problémy a nedostatky v zacházení s energií mají lidé, kteří s ní pracují profesionálně - tedy maséři, léčitelé, fyzioterapeuté a podobně. Není to jen specifikum Čechů - podobnou zkušenost získal i Sifu Yeshe Gyatso při své bohaté praxi na Klinice čínské medicíny ve Walesu. Je velmi záslužné chtít někomu pomoci, ale ne za cenu poškození vlastního zdraví. Navíc to ani není třeba - například když masér zaujme pří masírování spravný postoj a soustředí se na určité místo těla, nebude svou drahocenou energií plýtvat. Na semináře přicházejí i lidé, kteří se věnují i bojovým uměním. U nás se bohužel bojová umění většinou vyučují ve vnější formě, bez důrazu na vnitřní práci s energií a práci s myslí. Pro každého, kdo se chce opravdu bojovým uměním zabývat, je schopnost ovládat svou energii nezbytná. Bez ní je jeho umění sotva poloviční. Čchi Kung pomáha vybudovat výbušnou sílu a zjasnit mysl. Je však třeba zdůraznit, že Čchi Kung není bojovým uměním, ale spíš formou čínské holistické jógy.
Někteří adepti mají nerealistická očekávání - není pravděpodobné, že po jednom semináři se vše změní a oni budou skvěle žít do sta let. Jde o to uvědomit si odpovědnost za vlastní život a zdraví. I tady paltí, že zpátky dostanu to, co vložím.

Zuzana Paulusová
Časopis REGENERACE
říjen 1998