Nejčastější dotazy

Sifu

Pokud nenajdete odpověď na svoji otázku ani v této sekci, položte ji prostřednictvím emailu hlavnímu instruktorovi společnosti pro ČR Mgr. Pavlu Simonovi, popřípadě se můžete zeptat přímo autora, Mistra Yeshe Gyatso, ovšem pouze v anglickém jazyce.


Orel je nejmocnějším ze všech ptáků a v tomto systému symbolizuje naší opravdovou přirozenost, naší lidskou podstatu. A proč je v hnízdě? Orlí mládě v sobě již má tento obrovský potenciál velkého, silného orla, ale zatím tento potenciál nerozvinulo. Ve stejné situaci je i student čchi-kung.
Právě skrze praxi tohoto stylu čchi-kung si studenti začnou pomalu uvědomovat tento svůj potenciál v jeho dokonalosti a celistvosti a dostane se jim prostředků k překonání překážek jeho projevení na úrovni těla, energie i mysli.
Symbolicky i v realitě každé orlí mládě jednou opustí hnízdo a vzlétne k obloze. Vzlétnutí k obloze zde představuje plnou schopnost zapojení se do života beze strachu a s dobrým sebevědomím v pravém slova smyslu (vědomí sama sebe, toho kdo jsem).
Ačkoli existuje celá řada stylů čchi-kung, většina z nich vznikla jako odpověď na určité potřeby a okolnosti, určitého času a místa. čchi-kung nebylo nikdy něčím statickým a neměnným, protože změna je podstatou existence. Styl, který by se neměnil tak, aby přesně odpovídal potřebám studentů, by brzy zanikl.
Různé styly čchi-kung, které se na západě objevily, jako například "Pět zvířat", "Osm kusů brokátu", "Divoká husa" atd. byly vyvinuty na východě pro lidi žijící ve velmi odlišných kulturních a sociálních podmínkách, s odlišnými stravovacími návyky, životním stylem i životním prostředím.
S vědomím výše uvedeného a na žádost jednoho ze svých mistrů, Sifu Pak Hong Lama, jsem vyvinul tento systém. Systém, který je kombinací učení "Devíti kruhů" a "Tajného předání Jin a Jang" Dr. Lama, mých znalostí a zkušeností z oblasti pohybu, čínské medicínské teorie a meditace a který jsem vytvořil tak, aby plně odpovídal potřebám studentů žijícím v západní kultuře, kteří jsou stále stresovaní a na nic nemají čas.
Nejprve musíme důsledně rozlišovat mezi tzv. "měkkým tai-chi", které je vyučováno jako zdravotní cvičení a "Tchaj-ťi-čchüan", které je bojovým uměním. Funkcí tzv. měkkých forem tai-chi, které jsou dnes velmi rozšířené, je odstranění bloků a omezení v proudu energie v těle za účelem zlepšení zdraví a zklidnění mysli. V tomto bodě práce s životní silou tai čchi s čchi-kung souvisejí.
Vlastní cvičení těchto měkkých stylů tai-chi se sestává z provádění celé řady pohybů, jejichž počet dosahuje v některých stylech až čísla 150. Jiné styly mají pohybů méně, například jen 18. Obecně se studenti nejprve učí krátkou formu a poté formu dlouhou. Takové množství pohybů řadu lidí odradí, zvláště těch, kteří nejsou zvyklí cvičit nebo mají zdravotní potíže se svým svalovým a kosterním aparátem.
Tai-chi bylo vytvořeno z čchi-kung, a proto by se dalo říci, že čchi-kung je matkou tai-chi stejně jako velkého množství bojových umění a tradiční čínské medicíny.
Měkké styly tai-chi, které se dnes na západě vyučují, dají studentovi jen zlomek toho, co získá cvičením a praxí v rámci našeho stylu čchi-kung. V rámci stylu Orel v hnízdě se studenti učí nejen praxe v pohybu, vstoje nebo v chůzi, ale i praxe vleže. Stejně jako u tai-chi je i u těchto praxí jejich smyslem odstranění bloků a omezení v proudu energie v těle, které by jinak vyvolaly nerovnováhu. Ale na rozdíl od tai-chi se toho v našem stylu dosahuje pomocí pouhých 24 jednoduchých pohybů, které nevyžadují žádnou zvláštní fyzickou zdatnost nebo obratnost. Skrze praxi postojů a práci s dechem aktivně posilujeme svou energii a zvyšujeme energetickou kapacitu těla. Prací s myslí získáváme plnou vládu nad energií našeho těla a našimi emocemi a zároveň rozvíjíme v naší mysli klid, jasnost a pohodu.
Pravdou, na které se shodují všichni mistři čchi-kung je, že k opravdové praxi tai čchi je třeba nejprve pomocí čchi-kung rozvinout svoji schopnost práce s vnitřní energií.
Sestavil jsem tento systém za pomoci svých studentů tak, aby byl vhodný jak pro lidi mladé, tak i starší (nejstaršímu studentovi bylo přes 80 roků), fyzicky zdatné i méně zdatné, a dokonce i pro lidi s tělesnými nebo psychickými obtížemi. Patříte-li do některé z těchto kategorií, pak je tento systém pro vás vhodný.
Tento systém je zde pro lidi, kteří chtějí vynaložit rozumnou míru úsilí k dosažení optimálního duševního i tělesního zdraví. Není vhodný pro lidi, kteří si chtějí "pro změnu zkusit něco jiného".
Tento systém slouží k přeměně lidských robotů zpět na lidské bytosti.
Klasická čínská medicína, která má svůj původ právě v čchi-kung, hledí na všechny nemoci jako různé projevy nerovnováhy v těle. To, co se na západě nazývá nemocí je pouze projevem této nerovnováhy. Teorie čchi-kung se proto nezabývá jednotlivými nemocemi (tj. jejich symptomy), ale pomocí svých technik se snaží obnovit rovnováhu v těle a posílit energii a mysl. čchi-kung pomohlo k vyléčení velkému množství lidí na celé světě a řadě jiných, ačkoliv je přímo nevyléčilo, prodloužilo a zkvalitnilo život nad nejlepší očekávání.
Na rozdíl od některých tak zvaných mistrů ale neslibuji, že dokážeme vyléčit všechny závažné nemoci. Proč? Protože by to byla lež, která by byla zavádějící pro mnoho lidí ochotných vložit v nás svoji důvěru a tento falešný příslib by jen zvětšil jejich utrpení.
Ačkoliv čchi-kung využívá užitečné praxe z řady duchovních tradic, aby tak pomohlo k lepšímu zdraví a spokojenějšímu životu jeho studentů a nejen jim, samo o sobě není duchovní cestou. Lze je však velmi dobře použít jako podporu k ostatním duchovní praxím. Mnoho studentů dokonce pomocí praxe mého systému čchi-kung znovuobjevilo svou duchovnost a víru.
Jste-li v dobrém zdravotním stavu a probíhá-li těhotenství normálně, pak vám a vašemu budoucímu potomkovi bude praxe základní úrovně čchi-kung jedině ku prospěchu. Při pokročilém těhotenství doporučují vaši situaci konzultovat s mistrem nebo některým z vyšších instruktorů. Máte-li ale pochybnosti, proberte celou záležitost se svým lékařem.
Jestliže si dítě přeje cvičit čchi-kung, bude mu jeho praxe stejným přínosem jako v případě dospělého. U dětí je navíc přínosem zlepšení koordinace pohybů a koordinace těla a mysli, stejně jako získání základních návyků, která jim v pozdějším životě pomohou k většímu nadhledu a lepšímu pochopení životních souvislostí.
Obecně řečeno může tento systém čchi-kung cvičit kdokoli, dokonce i lidé s psychickými obtíženi jakými jsou např. úzkost, paranoia, deprese, fóbie atd.
V tomto stylu čchi-kung je celá řada praxí, které lze provádět v pozici vsedě nebo i vleže. Zejména se to týká veškeré práce s myslí a většiny práce s energií. Protože ale existuje celá řada tělesných postižení, doporučuji vám obrátit se o radu na mistra nebo staršího instruktora, abyste obdrželi cvičení popř. jeho uzpůsobenou variantu, která bude nejlépe odpovídat vašemu zdravotnímu stavu.
Čchi-kung není s žádnými podobnými cvičeními v konfliktu. Dokonce jsem během výuky toho systému zjistil, že kombinace s čchi-kung zlepšila a prohloubila praxi hatha jógy a podobných cvičení u mých studentů daleko nad míru, kterou by kdy byli očekávali.
Samozřejmě! Praxí tohoto stylu čchi-kung si řada atletů výrazně zvýšila výsledky, zejména díky lepšímu dýchání, dokonalejšímu soustředění, většímu množství energie a nižší náchylnosti k onemocnění nebo ke zranění.

Dalo by se klidně říci, že tato kombinace by měla být povinná!
Naše Společnost se stále rozrůstá a hledá nová místa k pořádání seminářů. Můžete nás kontaktovat na adrese, která je vám zeměpisně nejblíže a my se pokusíme v případě dostatečného zájmu uspořádat seminář ve vaší oblasti.