Ověřitelné výsledky

Abychom lépe znázornili výsledky a přínos cvičení našeho stylu čchi kung , spojili jsme se s vynikajícím českým fyzioterapeutem a akupunkturistou Dr. Václavem Kruckým, který na přístroji PROGNOS 4, provedl celkovou diagnostiku energetického systému jednoho z našich studentů. První měření odráží běžný stav bez pravidelného cvičení, druhé měření bylo provedeno po čtrnácti dnech intenzívní praxe čchi kung, styl Orel v hnízdě.

Výsledky měření

Detail

Na obrázku je znázorněna energetická rovnováha v jednotlivých meridiánech a v meridiánovém systému jako celku. Zleva jde o meridián plic (L), tlustého střeva (LI), žaludku (S), sleziny (Sp), srdce (H), tenkého střeva (SI), močového měchýře (B), ledvin (K), osrdečníku (P), tří hořáků (TH), žlučníku (G) a jater (Liv). Pro každý meridián jsou na grafu dva sloupce, jeden pro pravou stranu (R) a jeden pro levou stranu (L).

V ideálním stavu by křivka měla obsahovat co nejméně odchylek. Výraznou dysfunkci by signalizovaly hodnoty, které by překročily červené linie nahoře a dole na grafu, což není tento případ. Přesto je z grafu patrná disharmonie energetického systému, když se naměřené hodnoty pohybují v celém spektru normy.

Detail

Předešlému grafu energetické rovnováhy odpovídá tento graf naplněnosti jednotlivých meridiánů. Z hlediska množství energie, která v meridiánech proudí, by sloupce na tomto grafu měly být v ideálním případě zelené a dosahovat mezi dvě modré křivky. V tomto případě je však patrný energetický deficit více než 40%. To sice není v pořádku, ale také to není v běžné populaci nijak neobvyklá hodnota.

 

 


Detail

Mezi předchozím a tímto měřením se student věnoval po 14 dnů intenzívní praxi Orla v hnízdě a výsledky jsou patrné na první pohled. V tomto případě se totiž křivka energické rovnováhy již blíží ideálnímu stavu. Student také uváděl, že se subjektivně cítí o mnoho lépe.

 

 

 

 

Detail

Poslední graf by snad ani nepotřeboval komentář. Tam, kde byl při měření před intenzívním cvičením naměřen energetický deficit přes 40%, došlo po cvičení k výraznému naplnění všech meridiánů, a to až k absolutní hodnotě. Mírný energetický nadbytek v podobě 2% je stále naprosto v normě a je reprezentován sotva znatelným nadbytkem levého meridiánu plic a žlučníku, který je však kompenzován podobně silnými pravými meridiány obou orgánových soustav.

Z výše uvedených grafů je názorně patrné, že praxe Orla v hnízdě výrazně ovlivňuje vyváženost energetického systému člověka i množství jeho životní síly.