Co se naučíte

Na semináře čchi-kung Orel v hnízdě přicházejí lidé z různých důvodů a s různým očekáváním. Svou jasností výkladu a otevřeností, svým ohledem na individuální potřeby studentů a úctou ke svobodě jednotlivce, Vám systém Orel v hnízdě umožní dojít na cestě čchi-kung tam, kam právě potřebujete.

Následující popis úrovní pokročilosti v systému Orla v hnízdě Vám umožní udělat si představu o tom, co vše se na cestě Orla v hnízdě můžete naučit, jakých zkušeností můžete dosáhnout, jaké dovednosti si můžete osvojit, abyste se sami mohli rozhodnout, jak dlouho a na jaké úrovni se ve cvičení Orla v hnízdě budete rozvíjet.

Pokrok ve cvičení Orel v hnízdě je individuální, závisí na množství času, který cvičení věnujete, na Vašem zdraví a životním stylu. Různí studenti dosahují určitých zkušeností v různou dobu, ve svém vlastním tempu. Většina studentů však projde souhrnem dále popsaných zkušeností, které jsou znamením úrovně jejich pokročilosti.

Úrovně pokročilosti v systému Orel v hnízdě

Z hlediska obsahového a z hlediska zkušeností studentů rozlišujeme následující úrovně systému Orel v hnízdě:

Pravidla pro zařazení studentů na jednotlivých úrovních systému Orel v hnízdě

Pravidla pro zařazení slouží studentům k tomu, aby se dokázali zařadit v systému Orla v hnízdě potom, co sami posoudí míru svých znalostí a dovedností. Jsou určena k tomu, aby naši studenti věděli, co je na cestě Orla v hnízdě čeká a co na jejich cestě pokroku považujeme za důležité.

 

Začátečník

Po obsahové stránce:

Začátečníci přicházejí na seminář čchi-kung Orel v hnízdě poprvé. Na prvním semináři je seznámíme s koncepcí Orla v hnízdě, jeho přístupem a filozofií, naučíme je několik prvních pohybů z pohybové sestavy Orla v hnízdě. Náš instruktor nebo Mistr jeuvede do kontaktu s jejich životní energií (doslova si na ni sáhnou) a podrobně jim vysvětlí základní techniky praxe postojů a práce s myslí. Studenti si vyzkouší a procvičí i některé vedlejší praxe, zaměřené na rozcvičení problematických částí těla, zejména zad, naučí se praxi pročištění a zklidnění dechu, cvičení pro přeměnu negativních stavů mysli na pozitivní. Studentům podrobně vysvětlíme, jakým způsobem postupovat při cvičení doma, aby jim cvičení přinášelo maximální možný prospěch. Dozvědí se základní informace o celostním přístupu čchi-kungu k člověku, jako jednotě těla, energie a mysli, a principech proudění energie v těle.

Na úrovni zkušeností:

Student si udělá základní představu, jaký přínos by pro něho osobně mohlo cvičení stylu Orel v hnízdě mít. Již na prvním semináři zažijí mnozí studenti své první zkušenosti s projevy proudění energie v těle, začnou si lépe uvědomovat své tělo a stav, ve kterém se nachází, pochopí, že lidská bytost není tvořena pouze tělem, ale že pro spokojený život musíme pečovat i o svou mysl a dosáhnout emocionální rovnováhy.

Základní úroveň

Po obsahové stránce:

Počínaje druhým víkendovým soustředěním se studenti ocitají na základní úrovni pokročilosti. Osvojí si podstatnou část pohybů z pohybové sestavy Orla v hnízdě, obohacené o vizualizace, které prohlubují jejich účinek, učí sedalším postojům určeným k posílení těla a čerpání energie z okolního prostoru, učí se být co nejlépe bděle přítomní díky tréninku mysli. Pokračují i ve studiu dalších vedlejších praxí, mezi které patří První absorpční pozice, určená k vědomému načerpání energie, praxe uzdravující vnitřní orgány nebo praxe zvyšující citlivost na energii a její vlastnosti.

Na úrovni zkušeností

Student na základní úrovni si cvičením pohybů začíná lépe uvědomovat své tělo a snaží se při provádění pohybů o co největšíuvolnění. Postupně si začíná uvědomovat proudění energie v těle, zejména v rukou a v nohách. Praxí postojůposiluje své tělo a energii, což vede k méně častým stavům únavy nebo vyčerpání. Mnoho studentů zažívá rozličné zkušenosti spojené s uvolňováním bloků a omezení v proudění energie a přerozdělováním energie v těle, při kterém energie putuje do míst, kde jí byl dosud nedostatek. Tyto zkušenosti jsou neklamným znamením, že praxe Orla v hnízdě skutečně funguje. Účinky tréninku mysli se u studentů na základní úrovni projevují zejména zlepšením soustředění, větším nadhledem a menšími výkyvy nálad.

Středně pokročilá úroveň

Po obsahové stránce:

Studenti na středně pokročilé úrovni ovládají všechny jinové pohyby pohybové sestavy Orla v hnízdě a přidávají k nim techniky vizualizace a práce s dechem, které účinky pohybů prohlubují. Učí se také yangovým pohybům, náročnějším na koordinaci, které výrazně rozproudí energii v těle. Pokračují v praxi postojů a učí se náročnější postojové pozice, jako je např. Wongova magická dlaň nebo náročnější vedlejší praxe, jako např. dýchání do kostí, které přispívá k jejich pevnosti a podporuje krvetvorbu. Osvojují si techniky práce s energií, které jim umožňují vědomě řídit a směrovat pohyb energie v těle, energii načerpat i odčerpat nebo si ji vzájemně vyměňovat. Jsou jim předány pokročilejší techniky práce s myslí.

Na úrovni zkušeností

S postupující praxí pohybů vnímá student na středně pokročilé úrovni své tělo jako daleko pružnější a uvolněnější a cítí se v něm pohodlně. Prostřednictvím praxe postojů posílil své tělo a energii natolik, že upevnil své zdraví, a nemoci, kterým běžně musel čelit, jsou méně časté anebo daleko dříve odezní. Středně pokročilý student má vyšší citlivost na energii a osvojuje si schopnost pohybovat energií tam, kam potřebuje. Díky tréninku mysli je schopen klidného odstupu a cítí se více zakotvený ve svém těle. Z pohledu mysli se cítí vyrovnanější a klidnější.

Pokročilá úroveň

Po obsahové stránce

Studentu na pokročilé úrovni jsou předány kompletní instrukce týkající se pohybového i statického čchi-kung a práce s myslí. Ovládácelou pohybovou sestavu Orla v hnízdě a účinky pohybů dále prohlubuje skrze pokročilou praxiNejvnitřnější esence pohybů, která spojuje cvičení pohybů a praxi meditace v pohybu. Osvojuje sipokročilé techniky práce s energií, aby dokázal řídit pohyb energie nejen ve svém těle, ale dokázal jirozšiřovat i mimo ně, posílat ji na omezenou vzdálenost nebo energii rozpohybovat v těle jiného studenta. Učí se techniky léčebného čchi-kung, učí se regulovat úroveň energie v těle pacienta. Rozvíjí klid a vyrovnanost a učí se laskavosti a soucitu prostřednictvím pokročilých technik práce s myslí. U vedlejších praxí je kladen důraz na otevření Malého a Velkého nebeského okruhu.

Na úrovni zkušeností

Pokročilý student dokáže přenést principy, které si na cestě Orla v hnízdě osvojil do svého každodenního života. Jeho tělo je silné, zdravé a uvolněné a student zakouší spontánní projevy pohybu energie v těle. Dokáže využít svých dovedností k léčení pomocí čchi. Díky pokročilé praxi meditace je pokročilý student člověkem klidným a uvolněným, bez příliš velkého ega. Řada pokročilých studentů znovu objeví svou přirozenou spiritualitu a rozhodnou se ji dále rozvíjet v rámci duchovního směru, který si sami zvolí.

Instruktor

Někteří studenti se rozhodnou dále se v systému Orla v hnízdě rozvíjet v rámci Tréninkového programu pro instruktory. Studenti, kteří se do Tréninkového programu zapojí, se často chtějí stát instruktory, aby měli možnost přinést cvičení čchi-kung do měst a regionů, kde se dosud čchi-kung Orel v hnízdě. Jiní studenti nemusejí mít ambici cvičení Orel v hnízdě vyučovat, ale chtějí skrze instruktorský trénink dosáhnout vyššího stupně porozumění smyslu jednotlivých praxí Orla v hnízdě a jejich fungování jako celku.

Tréninkový program pro instruktory nabízí studentům, kteří chtějí nahlédnout do podstaty Orla v hnízdě, vyzkoušet si přístup ke cvičení z druhé strany, v roli instruktora, který nemusí jen umět jednotlivá cvičení bezchybně provést, ale musí je také umět předvést a vysvětlit studentům, umět si naplánovat a vést hodinu čchi-kung, dokázat odpovídat na rozličné otázky studentů a jít svým studentům příkladem po stránce instruktorské i po stránce osobního a duchovního rozvoje.

Pravidla pro zařazení studentů na jednotlivých úrovních systému Orel v hnízdě

I. až V. základní úroveň (4 měsíce)

Po absolvování těchto úrovní byste měli být schopni:

 1. správně provést na fyzické úrovni všechny pohyby až do 1. yangového pohybu (Masáž páteře)

 2. vydržet stát v 1. postoji (Držení míčku) po dobu 15 minut

 3. vydržet stát ve 2. postoji (Držení míčku do strany) po dobu 4 minut na každou stranu

 4. provádět pohyby s plynulým dechem, který se neváže na pohyb

 5. porozumět výhodám břišního dýchání a zvyknout si na ně jako na přirozený způsob dýchání

 6. vydržet trénovat koncentraci v sedě s otevřenýma očima a bez pohybu těla po dobu 15 minut

 7. správně provádět Rychlé i Pomalé cvičení na páteř

 8. provádět praxi Objímání zářivé energie se správnými zkušenostmi (přinejmenším být schopni střídat pocity tepla za chlad a naopak)

Nadto byste měli dobře porozumět tomu, k čemu jednotlivé praxe slouží, a to jak praxe hlavní tak i praxe podpůrné.

Pokud by dosažení výše uvedených kritérií pro Vás bylo obtížné, poraďte se s některým z instruktorů, abychom mohli Vaši praxi přizpůsobit Vašim individuálním potřebám.

Neměli byste přecházet na další úroveň bez toho, že by Váš pokrok odpovídal stanovým kritériím. V takovém případě byste klamali pouze sami sebe a další pokračování by nemělo ten přínos, který je možné získat při potřebné pokročilosti.

VI. – IX. středně pokročilá úroveň (1. energetická úroveň) (8 měsíců)

Po absolvování těchto úrovní byste měli být schopni:

 1. správně provádět všechny pohyby do 3. yangového pohybu (Masáž vnitřních orgánů), a to společně s praxí vizualizace u Bílé a Zlaté energie

 2. vydržet stát v Postoji do čtyř stran po dobu 5 minut na každou stranu

 3. vydržet stát v 1. postoji (Držení míčku) po dobu 30 minut

 4. vydržet stát ve 2. postoji (Držení míčku do strany) po dobu 5 minut na každou stranu

 5. vydržet trénovat koncentraci v sedě s otevřenýma očima a bez pohybu těla po dobu 30 minut

 6. být zběhlí v používání Obráceného dýchání

 7. pocítit proudění energie při První absorpční pozici (postoj Podpírání nebe) a ohřátí chodidel při Odčerpání energie

 8. pocítit proudění energie v pažích a nohách při Dýchání do kostí vleže

 9. pocítit pohyb energetického pole v rukách společně s dechem při postoji Čerpání energie z pěti směrů

 10. pocítit spontánní pohyb čchi při praxi Vypařování nebo Balónu

Další úrovně jsou nezávislé jedna na druhé a každá z nich sleduje svůj vlastní cíl. Jsou individuálním pokračováním toho, co jste se na předchozích úrovních naučili.

X. úroveň – Nabíjení Tan-tien (2. energetická úroveň)

Po absolvování této úrovně byste měli být schopni:

 1. správně provést postojovou sestavu Wongovy magická dlaně a setrvat v ní po dobu 40 minut

 2. provádět praxi Nabíjení Tan-tien bez dalších instrukcí

 3. dospět k pocitu naplnění spodního Tan-tien (pocit tlaku nebo horka)