Víkendové semináře Orla v hnízdě

Víkendové pobytové semináře čchi-kung Orel v hnízdě pořádáme v České republice od roku 2005. Víkendový režim a rozsah cvičení se nám osvědčil zejména proto, že umožňuje: 

 • přítomnost Mistra po celou dobu semináře včetně možnosti obdržet osobní instrukce

 • lepší procvičení a zažití technik Orla v hnízdě při intenzivnějším a vyváženém cvičení

 • hlubší pochopení významu a smyslu začlenění technik Orel v hnízdě do běžných činností a tím urychlení a posílení vlastního pokroku

 • dosažení nesrovnatelně trvalejšího prožitku klidu a uvolnění po návratu do běžného života s větší šancí na změnu negativních zvykových tendencí

 • příležitost vystoupit z uspěchanosti každodenního života a opravdu si odpočinout v klidném a příjemném prostředí

 

Březnový kurz s Mistrem je bohužel již zcela obsazen. Přihlaste se prosím na dubnový termín (27. - 29. dubna 2018 ve Svratce). 

Termíny víkendových soustředění v roce 2018

Termín Místo Začátek Konec Cena Cena 1 Přihláška
2. - 4.3. 2018Svratka 2.3 v 18 h 4.3 v 14 h 3650 Kč 3450 Kč přihlásit
27. - 29.4. 2018Svratka 27.4 v 18 h 29.4 v 14 h 3650 Kč 3450 Kč přihlásit
7. - 9.9. 2018Svratka 7.9 v 18 h 9.9 v 14 h 3650 Kč 3450 Kč přihlásit
19. - 21.10. 2018Svratka 19.10 v 18 h 21.10 v 14 h 3650 Kč 3450 Kč přihlásit
30.11. - 2.12. 2018Svratka 30.11 v 18 h 2.12 v 14 h 3650 Kč 3450 Kč přihlásit
1pro člena z rozšířeným členstvím

Časový rozvrh a cena týdenního soustředění v červnu 24. - 30. 6. 2018 bude upřesněna do konce ledna 2018

Náplň a průběh víkendového semináře

 • Víkendová soustředění začínají v pátek večer (cca v 18 hod.) a končí v neděli odpoledne (cca v 14 hod.).

 • Soustředění jsou rozčleněna do 4 hlavních cvičebních bloků, během nichž se střídá výuka a procvičování hlavních a vedlejších technik Orla v hnízdě, Mistrův výklad a instrukce.

 • V sobotu a neděli ráno zahajuje pro zájemce program ranní praxe meditace s Mistrem.

 • V pátek a v sobotu večer uzavírají program různé relaxační praxe a večerní program s Mistrem.

 • Studenti jsou rozděleni do skupin podle úrovně pokročilosti, které dosáhli. Na každém soustředění je skupina začátečníků.

 

Přihlašování na víkendová soustředění

Přihlásit se můžete prostřednictvím našich webových stránek kliknutím na tlačítko přihlásit u příslušného semináře v přehledu seminářů . Pokud jste členy Bodhidharmy, nejprve se před vyplněním přihlášky prosím přihlaste.

 • Vedle osobních údajů vyplňte také Vaše případné požadavky na ubytování

 • Přihlašovat se můžete na kterékoli soustředění uvedené v nabídce v průběhu celého roku.

 • Rezervaci místa na soustředění Vám potvrdíme na Vaši mailovou adresu.

 • Přihlášku je potřeba potvrdit zaplacením zálohy na kurzovné, ubytování a stravu ve výši celkového kurzovného sníženého o 1.000,- Kč (tj. záloha činí 2650,- Kč , pro členy s rozšířeným členstvím činí 2450,- Kč) na účet vedený u mBank č.ú. 670100 - 2209612074/6210. Zbylá část úhrady ubytování a stravného v částce 1.000,- Kč je splatná v hotovosti v první den na místě konání semináře.

 • Rezervace, ke kterým do deseti dnů od potvrzení přijetí přihlášky nebude připsána platba, budou bohužel zrušeny, aby neblokovaly místo dalším zájemcům.

 • Doplatek kurzovného ve výši 1.000,- Kč je splatný v hotovosti v první den na místě konání semináře.

Místo konání víkendových soustředění

Víkendová soustředění 2017 - 2018 v Hotelu Svratka

Víkendová soustředění probíhají uprostřed přírody v příjemném prostředí Hotelu Svratka na Vysočině. Více informací naleznete na webových stránkách hotelu Svratka. Účastníci budou ubytovaní v moderních, komfortních hotelových pokojích s příslušenstvím.

 

Cena víkendového soustředění a platební podmínky

 

Cena víkendového soustředění

Cena víkendového soustředění i meditačního výcviku činí 3650,- Kč.  Přehled termínů soustředění a cen kurzovného najdete zde

Členové Bodhidharmy s rozšířeným členstvím mají u kurzovného za víkendové soustředění nárok na slevu ve výši 200,- Kč.

Cena víkendového soustředění zahrnuje ubytování, bezmasou stravu na vynikající úrovni třikrát denně a úhradu za výuku

 

Způsob placení

Kurzovné se skládá ze zálohy ve výši celkového kurzovného sníženého o 1.000,- Kč (tj. záloha činí 2650,- Kč) a doplatku ve výši 1.000,- Kč. 

Záloha se platí převodem na účet vedený u mBank č.ú. 670100 - 2209612074/6210. Jako variabilní symbol uveďte, prosím, své členské číslo, v případě, že jste členem Bodhidhramy, nebo číslo, které Vám systém jako variabilní symbol přidělí, v případě, že nejste členem Společnosti. Doplatek je splatný v hotovosti v první den na místě konání semináře.

 

Storno podmínky

 • Při písemném zrušení přihlášky do doby pěti týdnů před konáním kurzu vám vrátíme uhrazené kurzovné snížené o částku 200,- Kč.

 • Při písemném zrušení přihlášky do doby dvou týdnů před konáním kurzu vám vrátíme rozdíl mezi polovinou celkového kurzovného a uhrazenou zálohou.

 • Pozdější zrušení účasti již není možné, ale je možno za sebe poslat náhradníka.

 

Co si vzít s sebou na soustředění?

Vezměte si s sebou meditační polštářek nebo jinou podložku, na které se Vám bude pohodlně sedět. Pokud nejste na sezení na zemi zvyklí, můžete sedět na židlích, které budou k dispozici, popř. si vezměte více polštářků na vypodložení. Vezměte si s sebou rovněž deku jako podložku při sezení na zemi.