Záruka kvality 

V Bodhidharmě si zakládáme na tom, že je styl čchi-kung Orel v hnízdě předáván ve své původní, nezměněné podobě a kvalifikovaným způsobem, který zaručuje, že jeho cvičení bude pro studenty bezpečné. 

Záruka kvality je zjištěna:  

  • Osobní účastí původního Mistra stylu Orel v hnízdě Ješe Gyatso na všech víkendových soustředěních a jeho dohledem nad pokrokem studentů a prací instruktorů

  • Propracovaným systémem výcviku instruktorů a stálým dohledem nad kvalitou jejich výuky a osobního rozvoje ve stylu Orel v hnízdě

  • Zavedeným systémem členství , který našim studentům poskytuje podporu a informovanost a zároveň je zavazuje, že nebudou našemu stylu vyučovat, dokud k tomu nezískají oprávnění

  • Souborem písemných materiálů s popisem správného provádění praxí jednotlivých úrovní Orla v hnízdě, podle kterých studenti mohou cvičit doma

  • Závazkem naší společnosti stát se průvodcem studentů na jejich cestě k lepšímu zdraví, duševní pohodě a duchovnímu růstu skrze čchi-kung i mimo semináře, být s nimi ve spojení a pomáhat jim radou, i jinak, s jejich problémy na cestě Orla v hnízdě

  • Ověřenými účinky cvičení čchi-kung Orel v hnízdě na našich studentech

  • Etickým kodexem , k jehož dodržování se naši instruktoři zavazují, abychom zaručili maximální míru respektování osobní svobody, náboženského přesvědčení a názoru na život našich studentů

  • Zaujetím a velkým pracovním nasazením našich spolupracovníků a instruktorů ve snaze o spokojenost a pokrok našich studentů