Meditace

články >>

"Meditace není to, meditace je přivykání tomu." Těmito slovy Sögyal Rinpočheho, autora Tibetské knihy o životě a smrti lze nejlépe vyjádřit smysl meditační praxe ve stylu Orel v hnízdě. Meditace je v ní prostředkem k objevení přirozené podstaty mysli, stavu klidu, jasnosti a bezpojmovosti, který přesahuje běžnou mysl.

Základní schopností potřebnou k meditační praxi, je bytí v přítomném okamžiku. Jde o stav opačný naší běžné rozptýlenosti, kdy jsme v myšlenkách všude jinde, jen ne u toho, co se zrovna v našem reálném životě odehrává. Tuto schopnost v sobě začínáme probouzet již při cvičení pohybů, které přivádějí naši mysl zpět do fyzického těla a díky tomu nám umožňují se nejen více uvolnit, ale také naučit se používat jen tolik energie ke všemu, co děláme, kolik je třeba.

Schopnost soustředění prohlubujeme při praxi postojů a zejména při praxi meditačního soustředění s použitím objektu koncentrace. To nám umožní objevit stav klidu za našimi myšlenkami a osvobodit se od jejich působení a od působení emocí, které myšlenky doprovázejí.

Po získání potřebné meditační stability se můžeme vydat cestou meditace bez objektu, která je spočinutím ve stavu ryzího bytí.

Tyto techniky meditačního soustředění jsou provázeny řadou dalších technik práce s myslí, a to např.:

  • praxí Velkého úsměvu, část I, která slouží k uzdravování emocí (její nahrávka na CD je přílohou knihy Čchi-kung Orel v hnízdě – základní úroveň),
  • praxí Velkého úsměvu, část III, která slouží k uzdravování vztahů,
  • praxí Úsměvu pěti barev, která uzdravuje vnitřní orgány nebo technikami ovládání energie pomocí mysli, vč. léčení pomocí čchi.

Všechny tyto techniky se můžete naučit na našich seminářích.

Zpět