REKVALIFIKAČNÍ KURZ

UČITEL ČCHI-KUNG

V březnu 2018 získala naše společnost od Ministerstva školství akreditaci pro vzdělávání instruktorů jógy se zaměřením na čchi-kung. Náš styl Orel v hnízdě učíme v České republice už od roku 1997 a teď chceme své učitelské dovednosti a zkušenosti předat i vám. Vzdělávací kurz Učitel čchi-kung je roční víkendový kurz zakončený týdenním intenzivním soustředěním s Mistrem Ješe Gyatso. Po jeho úspěšném dokončení získáte osvědčení o rekvalifikaci a budete mít možnost se stát oficiálním učitelem čchi-kung Orel v hnízdě.

Komu je učitelský kurz určený

 • všem, kdo mají opravdový zájem o čchi-kung, východní energetická cvičení, čínskou medicínu a meditaci a kdo se chtějí ve svých znalostech a dovednostech dál rozvíjet, učit se nové věci a jít víc do hloubky. Předchozí zkušenost s čchi-kung nebo jiným energetickým cvičením není pro účast v učitelském kurzu nutná.
 • studentům různých stylů čchi-kung, kteří chtějí obohatit svou zkušenost o pohled z druhé (učitelské) strany. Ne nadarmo se říká, že chce-li člověk něčemu opravdu porozumět, měl by to jít učit
 • učitelům jógy, cvičitelům a terapeutům, kteří chtějí získat nové techniky a nástroje, díky nimž pomohou svým klientům k lepšímu zdraví, delšímu životu a větší spokojenosti

Co konkrétně se na kurzu naučíte

 • Ovládnete řadu technik a cvičení čchi-kung, která se vzájemně doplňují a podporují
  V průběhu kurzu se naučíte ucelený soubor fyzických cvičení, technik práce s energií, relaxačních a meditačních technik, které vás zbaví napětí, rozproudí čchi v těle a posílí tělo a energii. Konkrétně se naučíte 18 čchi-kungových pohybů pro rozproudění energie, hluboké uvolnění a zlepšení zdraví, 3 postoje pro posílení těla a načerpání energie, energetickou automasáž, 2 sestavy pro zdravou páteř a záda, 6 léčivých zvuků a pohybů, taoistické dýchání, praxi pro uzdravení emocí, praxi pro zlepšení soustředění a mindfulness, základní techniky načerpání a odčerpání energie a další.
 • Zlepšíte své zdraví, fyzickou kondici a psychickou pohodu
  Pravidelným cvičením, ke kterému vás na kurzu povedeme, zlepšíte své zdraví a vitalitu. Budete mít více energie a elánu a celkově se budete cítit dobře sami se sebou. Naučíte se zklidnit a soustředit svou mysl, zbavit se následků stresu a vypořádat se s negativními stavy mysli.
 • Naučíte se učit
  Hned od prvního víkendu si vyzkoušíte roli učitele. Naučíte se vystupovat před ostatními, názorně předvést a vysvětlit jednotlivá cvičení, pracovat s hlasem při výkladu teorie a také při vedení relaxačních a meditačních praxí. Naučíte se, jak studenty opravovat, jak pro ně sestavit lekci, jak cvičení přizpůsobit studentům s různým zdravotním omezením.
 • Rozšíříte své znalosti v anatomii a fyziologii
  Cvičení čchi-kung ovlivňuje nejen práci svalů a kloubů v těle, ale zasahuje také do vnitřních fyziologických procesů. Na kurzu se proto důkladně seznámíte se stavbou těla a funkcí vnitřních orgánů v těle.
 • Obohatíte své znalosti a porozumění čínské medicíně a filozofii Východu
  Čchi-kung nejsou jen tělesná a dechových cvičení a relaxační techniky. Čchi-kung má svou dlouhou historii a filozofii, které dobrý učitel musí znát, rozumět jim a také jimi žít. Na kurzu se seznámíte s původem čchi-kungu a jeho různými směry. Dozvíte se, co je čchi, jak ji získáváme a zase ztrácíme, jaké funkce v těle plní, jak se v těle pohybuje, kudy do těla proudí a kde se shromažďuje. Seznámíte se s teorií jin a jang a s teorií Pěti prvků, abyste dobře rozuměli tomu, jak v organismu vzniká nerovnováha a jak je ji za pomoci čchi-kung možné vyrovnat.
 • Posunete se na své cestě sebepoznání a osobního rozvoje
  Dobrý učitel své studenty vede a inspiruje, předává jim své poznání a zkušenosti. Po celé trvání kurzu vás povedeme k tomu, abyste se čchi-kung učili nejen technicky, ale abyste ho zažívali skrze přímou zkušenost. Naučíme vás vnímat svou čchi a umět s ní zacházet, zklidnit svou mysl, zbavit se napětí a otevřít své srdce sobě i druhým. Pak s vámi budou vaši studenti rádi cvičit nejen proto, že toho hodně víte, ale hlavně proto, že jste jim vzorem a přítelem na cestě.

Jaké certifikáty získáte

 • Osvědčení o rekvalifikaci
  Náš výcvikový program “Instruktor jógy se zaměřením na čínskou jógu čchi-kung” získal v březnu 2018 akreditaci od MŠMT. Po jeho úspěšném absolvování obdržíte osvědčení o rekvalifikaci jako "Instruktor jógy". Na jeho základě si můžete zřídit živnost a pracovat jako učitel jógy a čchi-kungu.
 • Osvědčení o absolvování výcvikového programu "Učitel čchi-kung"
  Spolu s osvědčením o rekvalifikaci od nás dostanete také osvědčení o splnění výcvikového programu "Učitel čchi-kung". Bude v něm uvedeno, které čchi-kungové techniky a praxe ovládáte a umíte učit a jaké máte znalosti z oblasti teorie čchi-kung, čínské medicíny a meditace.
 • Certifikát INSTRUKTOR ČCHI-KUNG OREL V HNÍZDĚ III. TŘÍDY
  Opravdový učitel Orla v hnízdě čchi-kungem žije. Učinil z něj svou životní cestu a ve své práci se studenty se nechává vést srdcem a vlastní zkušeností. Nejenže skvěle zvládá techniku a teorii čchi-kungu, ale ve svém životě také uplatňuje čchi-kungový pohled na svět: snaží se znovu nastolit rovnováhu tam, kde není, osvobodit se od toho, co ho omezuje, být otevřený a laskavý k druhým a dělat v životě to, co ho naplňuje a dále rozvíjí. Absolventi kurzu, kteří v průběhu kurzu projeví právě takovou úroveň porozumění a osobního pokroku, dostanou navíc certifikát přímo od Sifu Ješe Gyatso. Na jeho základě se stanou jedním z instruktorů Bodhidharmy - mezinárodní společnosti čchi-kung, budou uvedeni jako oficiální instruktor Orla v hnízdě na jejích webových stránkách a získají naši plnou podporu při výuce svých studentů.

LEKTORSKÝ TÝM

Sifu Ješe Gyatso

Mistr a tvůrce stylu čchi-kung Orel v hnízdě a autor knihy Orel v hnízdě - základní úroveň. Dlouholetý praktik bojových umění, zejména karate, ju-jitsu, aikida, mantis wušhu a tai-ji. Osobní žák Mistra čchi-kung a lékaře čínské medicíny Dr. Pak Hong Lama. Terapeut v oboru čínské fyzioterapie, masáže a léčení pomocí čchi. Celý život se věnuje studiu a praxi nauk tibetského buddhismu, bönu a dzogčhenu pod vedením řady významných duchovních Mistrů.

Za svůj život Sifu vyzkoušel a věnoval se několika stylům čchi-kung. Ty však pocházely z Východu, a tak žádný z nich komplexně neřešil specifické problémy lidí žijících na Západě. Jeho styl Orel v hnízdě obsahuje techniky taoistického, buddhistického a zdravotního čchi-kung a čchi-kung pro bojová umění v ideálním poměru, aby řešily hlavní problémy dnešní doby jako jsou únava a vyčerpání, různé civilizační zdravotní potíže nebo následky stresu. Orel v hnízdě obsahuje rovněž řadu meditačních a relaxačních technik, které studentům navozují stav duševní pohody a spokojenosti a pomáhají jim objevit potenciál, který v sobě mají.


Dr. Pavel Simon

Hlavní instruktor čchi-kung Orel v hnízdě, zakladatel spolku Bodhidharma - mezinárodní společnosti čchi-kung, spoluautor knihy Orel v hnízdě - základní úroveň. Od roku 1997 čchi-kung Orel v hnízdě praktikuje, vyučuje, píše o něm a přednáší, aby se tento jedinečný systém dostal do povědomí co největšího množství lidí a mohli tak z něho mít užitek. V rámci spolku Bodhidharma se věnuje výcviku nových instruktorů. Spolu s Mistrem Ješe Gyasto styl Orel v hnízdě dále obohacuje a rozvíjí, aby co nejlépe odpovídal aktuálním potřebám studentů.

“Budoucím učitelům čchi-kung chci předat esenci své více než 20leté zkušenosti učitele čchi-kungu. Ukázat jim, jak učit techniky Orla v hnízdě způsobem, který se mně a dalším instruktorům mnohokrát osvědčil. Dát jim jistotu, že když půjdou po stejné cestě, všechno jim a jejich studentům bude fungovat, jak má. Udělat z nich hotové učitele, kteří se mohou rovnou pustit do organizování vlastních kurzů čchi-kung.”


Mgr. Alice Simonová

Instruktorka I. třídy a prezidentka spolku Bodhidharma - mezinárodní společnosti čchi-kung. Čchi-kungu Orel v hnízdě se věnuje od roku 1998 a od roku 2000 ho i vyučuje. V rámci spolku Bodhidharma se stará o výcvik nových instruktorů a je spoluautorkou výukového programu pro instruktory. Nadšená praktikující jógy a certifikovaná instruktorka hatha jógy a yin jógy.

“Mým záměrem je účastníky kurzu do výcviku co nejvíce aktivně zapojit. Propojit jejich osobní pokrok s rozvojem jejich učitelských dovedností. Vše, co se sami naučí, okamžitě převedou do své učitelské praxe. Cvičení, která se naučí cvičit, budou vzápětí sami předvádět. Praxe, které jim vysvětlíme, budou okamžik poté sami vysvětlovat ostatním. Citlivost, kterou si čchi-kungem vypěstují sami k sobě a své energii, jim umožní lépe vnímat ostatní a přizpůsobit jim výuku. Tímto způsobem se při výuce naučí vycházet z vlastní zkušenosti, což studenti čchi-kung nejvíce oceňují.”


MUDr. Jan Černý

Rehabilitační lékař, který od roku 1995 provozuje v Brně soukromou praxi rehabilitace, fyzikální medicíny a fyzioterapie. Ve své praxi využívá nejnovější současné terapeutické postupy ve spojení s metodami manuální medicíny, akupunktury, homeopatie a cvičení jógy. Zkušený a uznávaný učitel jógy, certifikovaný učitel Iyengarovy jógy a školitel instruktorů Iyengarovy jógy. V rámci učitelského kurzu bude vyučovat anatomii a fyziologii.

“Zvláštní pozornost chci během výcviku věnovat oblastem, které jsou v úzkém vztahu ke cvičení jógy a čchi-kung tak, aby budoucí učitelé dobře porozuměli zdravotním efektům cvičení na organismus. Zaměřím se rovněž na nejčastější zdravotní potíže, se kterými se učitelé jógy a čchi-kung u svých studentů setkávají, a ukážu jim, jak v těchto případech při cvičení postupovat.”


Nikola Máchová

Praktik čínské medicíny a čínské energetické masáže. Absolventka 1. školy tradiční čínské medicíny a Evropské školy tuiny se zaměřením na čínské masáže a čchi-kung. Lektorka odborných masérských kurzů.

“Ráda bych budoucím učitelům čchi-kung srozumitelnou a vlídnou formou představila základní principy čínské medicíny, některé její teorie a celostní pohled na člověka.”

Termíny víkendů II. běh 2019/2020 - VOLNÁ MÍSTA

 • 4. - 6. října 2019
 • 1. - 3. listopadu 2019
 • 6. - 8. prosince 2019
 • 17. - 19. ledna 2020
 • 14. - 16. února 2020
 • 13. - 15. března 2020
 • 17. - 19. dubna 2020
 • 22. - 24. května 2020

Časový rozvrh víkendů

 • Pátek 18 - 20,35 h
 • Sobota 8,30 - 18,20 h
 • Neděle 8,30 - 12,45 h

Místo konání víkendových kurzů

Yoga Centrum Brno, Fanderlíkova 74

Termín konání letního kurzu II. běhu

 • červenec 2020 - bude upřesněno
  Místo konání letního kurzu bude upřesněno do konce léta 2019.

Cena II. běh 2019/2020

Cena při přihlášení a platbě celé částky do 30. 6. 2019 28.500,- Kč
Cena při přihlášení a platbě celé částky po 30. 6. 2019 30.500,- Kč

Cena je uvedena za výukový kurz, není v ní zahrnuto ubytování a strava během závěrečného letního kurzu (cca 5.500,- Kč za týdenní ubytování a bezmasou stravu; bude upřesněno do konce roku 2019, podle počtu studentů).

Počet účastníků kurzu

Kapacita kurzu je omezena na 20 účastníků tak, abychom se každému z vás mohli věnovat individuálně a aby měl každý dostatečný prostor si vyzkoušet učení jednotlivých technik Orla v hnízdě.

Platební podmínky

Kurzovné se hradí ve dvou částkách. Záloha 5000,- Kč je splatná do 7 dnů od okamžiku kladného vyrozumění o přijetí do kurzu. Zbývající část kurzovného 23.500,- Kč je nutno uhradit do 30. 6. 2019. Při platbě po 30. 6. 2019 činí doplatek kurzovného 25.500,- Kč. Na obě částky vám vystavíme fakturu na základě vaší přihlášky, abyste vše stihli zaplatit včas.

Dotace na kurzovné

Na kurzovné lze dostat dotaci až do výše 85 % v rámci programu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. Dotace je určená zaměstnancům, ale i OSVČ. Bližší informace o podmínkách pro její získání najdete zde.

Storno podmínky

Pokud svou účast budete nuceni zrušit ze závažných zdravotních důvodů, dejte nám to vědět ihned, jak k tomu dojde. Při zrušení účasti z vážných zdravotních důvodů do 30. 6. 2019 je storno poplatek 5 000 Kč. Při zrušení účasti z téhož důvodu v době od 1. 7. 2019 do 30 dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 20 % kurzovného.  Po uplynutí této lhůty je platba kurzovného nevratná.

Termíny víkendů I. běh 2018/2019 - OBSAZENO

 • 12. - 14. října 2018
 • 9. - 11. listopadu 2018
 • 7. - 9. prosince 2018
 • 18. - 20. ledna 2019
 • 8. - 10. února 2019
 • 22. - 24. března 2019
 • 26. - 28. dubna 2019
 • 17. - 19. května 2019

Časový rozvrh víkendů

 • Pátek 18 - 20,35 h
 • Sobota 8,30 - 18,20 h
 • Neděle 8,30 - 12,45 h

Místo konání víkendových kurzů

Yoga Centrum Brno, Fanderlíkova 74

Termín konání letního kurzu I. běh

 • 8. - 14. července 2019
  Místo konání letního kurzu bude upřesněno do konce roku 2018.

Podmínky přijetí do učitelského kurzu

 • Věk 18 +
 • Dokončené středoškolské vzdělání s maturitou
 • Dobrý zdravotní stav
  odpovídající náročnosti kurzu a budoucí práci učitele čchi-kung
 • Kladné vyrozumění o přijetí do kurzu,
  které vám zašleme na váš e-mail, potom co posoudíme vaši přihlášku a motivační dopis.

Podmínky a pravidla studia

Přihláška ke studiu v kurzu Učitel čchi-kung 2019/2020

Ke studiu se můžete registrovat vyplněním následujícího formuláře. Nezapomeňte nám po registraci poslat motivační dopis na adresu alice@orelvhnizde.cz. Obsah motivačního dopisu najdete zde. Děkujeme a těšíme se na vás v Brně v říjnu 2019 🙂