REKVALIFIKAČNÍ KURZ

UČITEL ČCHI-KUNG

V březnu 2018 získala naše společnost od Ministerstva školství akreditaci pro vzdělávání instruktorů jógy se zaměřením na čchi-kung. Náš styl Orel v hnízdě učíme v České republice už od roku 1997 a teď chceme své učitelské dovednosti a zkušenosti předat i vám. Vzdělávací kurz Učitel čchi-kung je roční víkendový kurz zakončený týdenním intenzivním soustředěním. Po jeho úspěšném dokončení získáte osvědčení o rekvalifikaci a budete mít možnost se stát oficiálním učitelem čchi-kung Orel v hnízdě.

REKVALIFIKAČNÍ KURZ

UČITEL ČCHI-KUNG

V březnu 2018 získala naše společnost od Ministerstva školství akreditaci pro vzdělávání instruktorů jógy se zaměřením na čchi-kung. Náš styl Orel v hnízdě učíme v České republice už od roku 1997 a teď chceme své učitelské dovednosti a zkušenosti předat i vám. Vzdělávací kurz Učitel čchi-kung je roční víkendový kurz zakončený týdenním intenzivním soustředěním. Po jeho úspěšném dokončení získáte osvědčení o rekvalifikaci a budete mít možnost se stát oficiálním učitelem čchi-kung Orel v hnízdě.

S ohledem na situaci v České republice nedokážeme v tuto chvíli odhadnout, kdy budeme moci otevřít další běh učitelského kurzu. V případě zájmu se ale můžete registrovat a my vám dáme vědět, až se budete moci přihlásit.

Komu je učitelský kurz určený

 • všem, kdo mají opravdový zájem o čchi-kung, východní energetická cvičení, čínskou medicínu a meditaci a kdo se chtějí ve svých znalostech a dovednostech dál rozvíjet, učit se nové věci a jít víc do hloubky. Předchozí zkušenost s čchi-kung nebo jiným energetickým cvičením není pro účast v učitelském kurzu nutná.
 • studentům různých stylů čchi-kung, kteří chtějí obohatit svou zkušenost o pohled z druhé (učitelské) strany. Ne nadarmo se říká, že chce-li člověk něčemu opravdu porozumět, měl by to jít učit
 • učitelům jógy, cvičitelům a terapeutům, kteří chtějí získat nové techniky a nástroje, díky nimž pomohou svým klientům k lepšímu zdraví, delšímu životu a větší spokojenosti

Co konkrétně se na kurzu naučíte

 • Ovládnete řadu technik a cvičení čchi-kung, která se vzájemně doplňují a podporují
  V průběhu kurzu se naučíte ucelený soubor fyzických cvičení, technik práce s energií, relaxačních a meditačních technik, které vás zbaví napětí, rozproudí čchi v těle a posílí tělo a energii. Konkrétně se naučíte 18 čchi-kungových pohybů pro rozproudění energie, hluboké uvolnění a zlepšení zdraví, 3 postoje pro posílení těla a načerpání energie, energetickou automasáž, 2 sestavy pro zdravou páteř a záda, 6 léčivých zvuků a pohybů, taoistické dýchání, praxi pro uzdravení emocí, praxi pro zlepšení soustředění a mindfulness, základní techniky načerpání a odčerpání energie a další.
 • Zlepšíte své zdraví, fyzickou kondici a psychickou pohodu
  Pravidelným cvičením, ke kterému vás na kurzu povedeme, zlepšíte své zdraví a vitalitu. Budete mít více energie a elánu a celkově se budete cítit dobře sami se sebou. Naučíte se zklidnit a soustředit svou mysl, zbavit se následků stresu a vypořádat se s negativními stavy mysli.
 • Naučíte se učit
  Hned od prvního víkendu si vyzkoušíte roli učitele. Naučíte se vystupovat před ostatními, názorně předvést a vysvětlit jednotlivá cvičení, pracovat s hlasem při výkladu teorie a také při vedení relaxačních a meditačních praxí. Naučíte se, jak studenty opravovat, jak pro ně sestavit lekci, jak cvičení přizpůsobit studentům s různým zdravotním omezením.
 • Rozšíříte své znalosti v anatomii a fyziologii
  Cvičení čchi-kung ovlivňuje nejen práci svalů a kloubů v těle, ale zasahuje také do vnitřních fyziologických procesů. Na kurzu se proto důkladně seznámíte se stavbou těla a funkcí vnitřních orgánů v těle.
 • Obohatíte své znalosti a porozumění čínské medicíně a filozofii Východu
  Čchi-kung nejsou jen tělesná a dechových cvičení a relaxační techniky. Čchi-kung má svou dlouhou historii a filozofii, které dobrý učitel musí znát, rozumět jim a také jimi žít. Na kurzu se seznámíte s původem čchi-kungu a jeho různými směry. Dozvíte se, co je čchi, jak ji získáváme a zase ztrácíme, jaké funkce v těle plní, jak se v těle pohybuje, kudy do těla proudí a kde se shromažďuje. Seznámíte se s teorií jin a jang a s teorií Pěti prvků, abyste dobře rozuměli tomu, jak v organismu vzniká nerovnováha a jak je ji za pomoci čchi-kung možné vyrovnat.
 • Posunete se na své cestě sebepoznání a osobního rozvoje
  Dobrý učitel své studenty vede a inspiruje, předává jim své poznání a zkušenosti. Po celé trvání kurzu vás povedeme k tomu, abyste se čchi-kung učili nejen technicky, ale abyste ho zažívali skrze přímou zkušenost. Naučíme vás vnímat svou čchi a umět s ní zacházet, zklidnit svou mysl, zbavit se napětí a otevřít své srdce sobě i druhým. Pak s vámi budou vaši studenti rádi cvičit nejen proto, že toho hodně víte, ale hlavně proto, že jste jim vzorem a přítelem na cestě.

Jaké jsou zkušenosti účastníků kurzu

Zcela jednoduše a pragmaticky jsem do kurzu vstoupila s očekáváním, že se naučím novou čchi-kung sestavu a přidám do svého života práci s myslí.. resp. naučím se se svou myslí zacházet a i ji ovládat místo toho, abych se jí nechala ovládat. Realita je taková, že jsem hned po prvním víkendu zapomněla na všechna svá očekávání. Vplula jsem do jakéhosi kurzu nejen čchi-kungu, ale i seberozvoje a rozličných soft skills, od prezentačních dovedností po light koučing. Jsem v kurzu, který je jasný, strukturovaný, obsazený skvělými lektory, kteří do studentů nehustí stále dokola JAK, ale především dbají na to, aby studenti pochopili PROČ. Taky mi došlo, že pouhá příprava na vlastní lekci je důležitější, než si pamatovat pořadí cviků... a hlavně, zamilovala jsem se do čchi-kungu víc, než jsem si dokázala dříve představit, že je vůbec možné. Kurz bych rozhodně doporučila ostatním zájemcům, protože mám srovnání a vím, v čem je tento lektorský kurz lepší, než jiné. V tomto kurzu se tak nějak dbá krom výuky samotné i na potřeby studentů. Tím nemyslím jen pravidelné a časté přestávky, aby studenti udrželi pozornost, skvělé občerstvení, krásné prostředí.., ale především dodržování rozvrhu dne. To, že veškeré materiály jsou skvěle zpracované, nejedná se o kopii kopie z kopie, vše máme k dispozici elektronicky včas před víkendem, to jen dokresluje skutečnost, že organizátoři kurzu jsou pečliví a svým profesionálním přístupem jsou svým studentům absolutními vzory. Doporučovat budu osobně.
Andrea
Učitelský kurz jsem brala jako obrovskou příležitost. Moc bych chtěla čchi-kung přiblížit a zpřístupnit i ostatním ve svém okolí, ale hlavně ho chci učit správně, být dobrým učitelem a moci zodpovědně říct, že to, co předávám svým studentům, chápu, dokážu vysvětlit a hlavně, že čchi-kung přizpůsobím všem studentům na míru, zejména s ohledem na zdravotní či jiná omezení. A to vše jsem se chtěla na kurzu naučit. Po první polovině kurzu mohu zodpovědně říci, že je dobré začít opět úplně od začátku, věnovat se všem základním praxím kousek po kousku, mít možnost vidět cvičit ostatní a hlavně nechat ostatní, aby sledovali mne, aby mi pomohli se zlepšit. Je to příprava. Před studenty budu stát já sama a budu pro ně vzorem. Je dobře u každého pohybu a každé praxe probrat CO, JAK, PROČ, protože takto to jednou předám svým studentům. V tomto kurz více než naplnil mé očekávání. Kurz mi pomohl uvědomit si, jak rád člověk podléhá pohodlnosti a sebeklamu, že to základní už vlastně ani není nutné tolik procvičovat. Naopak. Je to základ všeho, na tom stavíme dál a je třeba se pořád zdokonalovat. Osobně jsem měla možnost zjistit, že některé pohyby necvičím úplně správně, že některé praxe se zakládají na detailech, které jsem si dříve neuvědomovala. A současně mi kurz nabídl možnost rozšířit své znalosti i v oblasti teorie, která s výukou a s čchi-kungem vůbec, souvisí. Kurz vřele doporučuji a to zejména těm, kdo opravdu mají zájem učit čchi-kung, předávat zkušenosti a moudrost této nauky ostatním lidem a tím zkvalitnit jejich život.
Petra
Očekávala jsem, že mně kurz pomůže stát se kvalitním instruktorem čchi-kungu. Pokud udržím krok s požadavky učitelů a nepřestanu se připravovat, bezesporu se tak stane. Styl vyučování velmi příjemně překvapil. Každý kurz je zajímavý, živý a velice praktický. Velkým přínosem pro mě je možnost studovat čchi-kung podrobněji a podívat se na něj i z pozice instruktorů. Učitelský kurz bych doporučila každému, kdo chce zjistit a na vlastní kůži zažít, o čem všem může být čchi-kung. Rovněž doporučuji kurz každému, kdo v sobě nosí zasuté trauma z jakéhokoliv vzdělávání, kterým kdy prošel. I do školy se můžete těšit a i škola se může stát zábavou a hlubokou sondou do vlastního já. Což ovšem nikdy nezjistíte, pokud to prostě nezkusíte.
Irena

Jaké certifikáty získáte

 • Osvědčení o rekvalifikaci
  Náš výcvikový program “Instruktor jógy se zaměřením na čínskou jógu čchi-kung” získal v březnu 2018 akreditaci od MŠMT. Po jeho úspěšném absolvování obdržíte osvědčení o rekvalifikaci jako "Instruktor jógy". Na jeho základě si můžete zřídit živnost a pracovat jako učitel jógy a čchi-kungu.
 • Osvědčení o absolvování výcvikového programu "Učitel čchi-kung"
  Spolu s osvědčením o rekvalifikaci od nás dostanete také osvědčení o splnění výcvikového programu "Učitel čchi-kung". Bude v něm uvedeno, které čchi-kungové techniky a praxe ovládáte a umíte učit a jaké máte znalosti z oblasti teorie čchi-kung, čínské medicíny a meditace.
 • Certifikát INSTRUKTOR ČCHI-KUNG OREL V HNÍZDĚ III. TŘÍDY
  Opravdový učitel Orla v hnízdě čchi-kungem žije. Učinil z něj svou životní cestu a ve své práci se studenty se nechává vést srdcem a vlastní zkušeností. Nejenže skvěle zvládá techniku a teorii čchi-kungu, ale ve svém životě také uplatňuje čchi-kungový pohled na svět: snaží se znovu nastolit rovnováhu tam, kde není, osvobodit se od toho, co ho omezuje, být otevřený a laskavý k druhým a dělat v životě to, co ho naplňuje a dále rozvíjí. Absolventi kurzu, kteří v průběhu kurzu projeví právě takovou úroveň porozumění a osobního pokroku, dostanou navíc certifikát instruktorů Bodhidharmy - mezinárodní společnosti čchi-kung, budou uvedeni jako oficiální instruktor Orla v hnízdě na jejích webových stránkách a získají naši plnou podporu při výuce svých studentů.

LEKTORSKÝ TÝM


Dr. Pavel Simon

Hlavní instruktor čchi-kung Orel v hnízdě, zakladatel spolku Bodhidharma - mezinárodní společnosti čchi-kung, spoluautor knihy Orel v hnízdě - základní úroveň. Od roku 1997 čchi-kung Orel v hnízdě praktikuje, vyučuje, píše o něm a přednáší, aby se tento jedinečný systém dostal do povědomí co největšího množství lidí a mohli tak z něho mít užitek. V rámci spolku Bodhidharma se věnuje výcviku nových instruktorů. Spolu se svou ženou Alicí styl Orel v hnízdě dále obohacuje a rozvíjí, aby co nejlépe odpovídal aktuálním potřebám studentů.

“Budoucím učitelům čchi-kung chci předat esenci své více než 20leté zkušenosti učitele čchi-kungu. Ukázat jim, jak učit techniky Orla v hnízdě způsobem, který se mně a dalším instruktorům mnohokrát osvědčil. Dát jim jistotu, že když půjdou po stejné cestě, všechno jim a jejich studentům bude fungovat, jak má. Udělat z nich hotové učitele, kteří se mohou rovnou pustit do organizování vlastních kurzů čchi-kung.”


Mgr. Alice Simonová

Instruktorka I. třídy a prezidentka spolku Bodhidharma - mezinárodní společnosti čchi-kung. Čchi-kungu Orel v hnízdě se věnuje od roku 1998 a od roku 2000 ho i vyučuje. V rámci spolku Bodhidharma se stará o výcvik nových instruktorů a je spoluautorkou výukového programu pro instruktory. Nadšená praktikující jógy a certifikovaná instruktorka hatha jógy a yin jógy.

“Mým záměrem je účastníky kurzu do výcviku co nejvíce aktivně zapojit. Propojit jejich osobní pokrok s rozvojem jejich učitelských dovedností. Vše, co se sami naučí, okamžitě převedou do své učitelské praxe. Cvičení, která se naučí cvičit, budou vzápětí sami předvádět. Praxe, které jim vysvětlíme, budou okamžik poté sami vysvětlovat ostatním. Citlivost, kterou si čchi-kungem vypěstují sami k sobě a své energii, jim umožní lépe vnímat ostatní a přizpůsobit jim výuku. Tímto způsobem se při výuce naučí vycházet z vlastní zkušenosti, což studenti čchi-kung nejvíce oceňují.”


Ing. Zdeněk Folk

Instruktor I. třídy a jeden z nezkušenějších instruktorů spolku Bodhidharma. Má dlouholetou zkušenost s výukou a předáváním stylu Orel v hnízdě.  Je naším předním oborníkem na techniku provedení jednotlivých praxí a jejich teoretický základ. Je členem přípravného týmu učitelského kurzu a podílí se na vytváření výukových materiálů, teoretické a výukové náplně kurzu.

Chtěl bych vést účastníky kurzu k vybudování pevných základů stylu Orel v hnízdě založených na porozumění principům jednotlivých praxí a získaných zkušenostech a prožitcích. K tomu, aby tyto principy postupně zařadili do svých každodenních činností a tím zlepšili své životy a plně rozvinuli svůj potenciál jako praktikující i jako budoucí učitelé.


Alice Červinková

Vystudovala Filozofickou fakultu UK, absolvovala psychoterapeutický výcvik v systemické a narativní terapii a lektorský výcvik jógy. V současné době dokončuje třetí ročník programu Vědomé tělo, který vede pohybová terapeutka a analytička Rena Milgrom. Spoluzaložila a vyučuje v akreditovaném programu pro učitele jógy "Jóga jako vědomá cesta" a působí na volné noze jako učitelka jógy. V rámci kurzu bude vyučovat Prožitkovou anatomii.

Anatomii si můžeme představit jako suchou disciplínu, tlustá skripta a obrázky s latinskými popisky. Pokud spojíme anatomii s prožitkem, tzn. necháme se  vést prožitkem při zkoumání svého tělo zevnitř (např. vztahů mezi jednotlivými klouby, řetězení svalů atd.) pomocí jednoduchých cvičení a pozornosti, otevře se nám celá nová perspektiva vnímání vlastního těla a porozumění pohybu, který je vedený bez zbytečného úsilí.

Při prožitkové anatomii se budeme opírat o somatickou práci s tělem, ideokinezii, tedy metodu, která spojuje představivost a prožitek s principy fyziologického nastavení těla ve výdrži i v pohybu, používat budeme průpravné, uvolňovací a dechové techniky a somatickou práci s tělem.


Dita Sálová

Vystudovala FF UK v Praze, v současné době externě přednáší na 1.LF UK (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků). Zabývá se klasickou japonskou medicínou a buddhistickou medicínou, opakovaně pobývala v Japonsku. V rámci kurzu bude vyučovat základy čínské medicíny.

 


MUDr. Jan Černý

Rehabilitační lékař, který od roku 1995 provozuje v Brně soukromou praxi rehabilitace, fyzikální medicíny a fyzioterapie. Ve své praxi využívá nejnovější současné terapeutické postupy ve spojení s metodami manuální medicíny, akupunktury, homeopatie a cvičení jógy. Zkušený a uznávaný učitel jógy, certifikovaný učitel Iyengarovy jógy a školitel instruktorů Iyengarovy jógy. V rámci učitelského kurzu se bude podílet na výuce anatomie a fyziologie.

“Zvláštní pozornost chci během výcviku věnovat oblastem, které jsou v úzkém vztahu ke cvičení jógy a čchi-kung tak, aby budoucí učitelé dobře porozuměli zdravotním efektům cvičení na organismus. Zaměřím se rovněž na nejčastější zdravotní potíže, se kterými se učitelé jógy a čchi-kung u svých studentů setkávají, a ukážu jim, jak v těchto případech při cvičení postupovat.”

Termíny víkendů III. běh 2020/2021

 • 9. - 11. října 2020
 • 13. - 15. listopadu 2020
 • 11. - 13. prosince 2020
 • 15. - 17. ledna 2021
 • 5. - 7. února 2021
 • 19. - 21. března 2021
 • 23. - 25. dubna 2021
 • 21. - 23. května 2021

Časový rozvrh víkendů

 • Pátek 17,30 - 20,50 h
 • Sobota 8,30 - 18,20 h
 • Neděle 8,30 - 12,45 h

Místo konání víkendových kurzů

Yoga Centrum Brno, Fanderlíkova 74

Termín konání letního kurzu III. běhu

 • červenec 2021
  Místo konání: Hotel Kouty, Rejčkov 20, Ledeč nad Sázavou 584 01 Termín konání: 5. - 11. července 2021

Cena III. běh 2020/2021

Cena při přihlášení a platbě celé částky do 30. 6. 2020
30.500,- Kč
Cena při přihlášení a platbě celé částky po 30. 6. 2020
34.500,- Kč

Cena je uvedena za výukový kurz, není v ní zahrnuto ubytování a strava během závěrečného letního kurzu (cca 8 000 Kč za týdenní ubytování a bezmasou stravu; bude upřesněno do konce roku 2020, podle počtu studentů).

Počet účastníků kurzu

Kapacita kurzu je omezena na 20 účastníků tak, abychom se každému z vás mohli věnovat individuálně a aby měl každý dostatečný prostor si vyzkoušet učení jednotlivých technik Orla v hnízdě.

Platební podmínky

Kurzovné se hradí ve dvou částkách. Záloha 6 000 Kč je splatná do 7 dnů od okamžiku kladného vyrozumění o přijetí do kurzu. Zbývající část kurzovného 24.500,- Kč je nutno uhradit do 30. 6. 2020. Při platbě po 30. 6. 2020 činí doplatek kurzovného 28.500,- Kč. Na obě částky vám vystavíme fakturu na základě vaší přihlášky, abyste vše stihli zaplatit včas.

Dotace na kurzovné

Na kurzovné lze dostat dotaci až do výše 85 % v rámci programu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II. Dotace je určená zaměstnancům, ale i OSVČ. Bližší informace o podmínkách pro její získání najdete zde.

Storno podmínky

Pokud svou účast budete nuceni zrušit ze závažných zdravotních důvodů, dejte nám to vědět ihned, jak k tomu dojde. Při zrušení účasti z vážných zdravotních důvodů do 30. 6. 2020 je storno poplatek 6 000 Kč. Při zrušení účasti z téhož důvodu v době od 1. 7. 2020 do 30 dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 20 % kurzovného.  Po uplynutí této lhůty je platba kurzovného nevratná.

Podmínky přijetí do učitelského kurzu

 • Věk 18 +
 • Dokončené středoškolské vzdělání s maturitou
 • Dobrý zdravotní stav
  odpovídající náročnosti kurzu a budoucí práci učitele čchi-kung
 • Kladné vyrozumění o přijetí do kurzu,
  které vám zašleme na váš e-mail, potom co posoudíme vaši přihlášku a motivační dopis.

Podmínky a pravidla studia

Přihláška ke studiu v kurzu Učitel čchi-kung 2020/2021 

Přečetli jste si studijní podmínky a chcete se přihlásit do učitelského kurzu?

Vyplňte prosím následující přihlášku a nezapomeňte brzy poslat motivační dopis. Těšíme se na něj 🙂

Zájem o účast v učitelském kurzu 

Přečetli jste si studijní podmínky a chcete se přihlásit do učitelského kurzu?

V tuto chvíli bohužel nevíme, kdy budeme moci nový běh učitelského kurzu otevřít. Můžete se ale registrovat a my vám dáme vědět, až bude možné se do dalšího běhu přihlásit.