REKVALIFIKAČNÍ KURZ

UČITEL ČCHI-KUNG

Rozšířený ročník výcviku 2024 - 2025

Na podzim roku 2024 otevíráme šestý běh učitelského výcviku, který je výsledkem naší pětadvacetileté praxe čchi-kugu, energetických cvičení a meditace, jejich studia a práce se studenty. Nový ročník kurzu jsme obohatili o nová témata a techniky a rozšířili ho o dalších 30 hodin teoretické a praktické výuky. Výcvik probíhá od září do června a zahrnuje 9 víkendových seminářů a intenzivní týdenní soustředění. Vybaví vás kompetencemi a znalostmi, které rozvinou vaši osobní praxi, a  posunou vás na úroveň, kdy se o ně budete umět podělit se studenty, inspirovat je a vést. Chcete-li se stát učitelem čchi-kungu nebo prohloubit svou praxi a porozumění čchi-kungu, zdravému pohybu a práci s energií, je tento kurz určený právě pro vás. Po úspěšném dokončení kurzu získáte osvědčení o rekvalifikaci.

Začínáme v září 2024

10 měsíců zkušenostního výcviku, který vás posune

Měsíc po měsíci se budete učit čchi-kungové techniky a zlepšovat se v nich. Na svém těle, skrze vlastní zkušenost budete poznávat, co čchi-kung je, jak funguje a jaký má účinek na tělo, na energii, která v něm proudí, a na vaši mysl a emoce. S každým dalším víkendem budete svou praktickou zkušenost se cvičením rozšiřovat o stále nové a hlubší poznatky z teorie čchi-kungu, čínské medicíny, anatomie a fyziologie. Vaše praktická zkušenost a znalosti z teorie se začnou propojovat, prohloubí se a lépe se vám zažijí. Velmi záhy se navíc začnete učit, jak čchi-kung předávat dál, jak cvičení předvádět a jak ho vysvětlovat. Budete se cvičit v tom, jak skládat čchi-kungové lekce pro různě pokročilé studenty. Na konci kurzu budete vybaveni zásobou technik, postupů a dovedností, ze kterých budete moci čerpat ve své osobní i učitelské praxi.

Přihlásit se do kurzu má cenu na 100 procent. Čekejte mix teorie a praxe, který vás posune ve vnímání sebe a světa kolem, dá vám do rukou nástroje k tomu, abyste měli více síly a byli v životě spokojenější. Vše pod vedením vstřícných a srdečných lektorů, kteří vám laskavě a trpělivě stojí po boku a je s nimi veliká legrace!
Martinabsolvent kurzu

Audio a video recenze

Co konkrétně v kurzu získáte a naučíte se?

Techniky obecného čchi-kungu

Naučíte se technicky správně zacvičit a také předcvičovat 18 čchi-kungových pohybů ze sestavy Orel v hnízdě pro rozproudění energie, hluboké uvolnění a zlepšení zdraví, 4 postoje pro posílení těla a načerpání energie a kompletní energetickou automasáž.

Techniky zdravotního čchi-kungu a cvičení na páteř a klouby

Naučíte se cvičit a předvádět sestavu Šest léčivých zvuků a pohybů a praxi Úsměv pěti barev pro harmonizaci organismu a podporu uzdravování, sestavu cvičení pro zdravou páteř a sestavu Otevírání kloubů pro větší pružnost a pohyblivost.

Dechová a relaxační cvičení a meditaci

Osvojíte si dechové techniky čchi-kungu rozvíjející přirozené plné dýchání, techniky práce s myslí pro klidnou mysl, lepší soustředění a emocionální vyrovnanost, relaxaci Sung pro hluboké uvolnění těla a mysli a další relaxační praxe.

Teorie čchi-kung a čínská medicína

Dozvíte se, jaký je původ čchi-kungu a jaké jsou jeho směry. Vysvětlíme vám principy, na kterých je čchi-kung založený. Naučíte se, co je čchi, jak ji získáváme a zase ztrácíme, jaké funkce v těle plní, jak se v těle pohybuje, kudy do těla proudí a kde se shromažďuje. Seznámíte se s teorií jin a jang a teorií Pěti hybatelů, abyste dobře rozuměli tomu, jak v organismu vzniká nerovnováha a jak je ji za pomoci čchi-kung možné napravit.

Učitelské dovednosti

Čchi-kungové techniky, které budete na kurzu cvičit a zdokonalovat se v nich, se budete zároveň učit předvádět, popisovat a vysvětlovat jejich účel před ostatními. Povedete kratší i delší lekce, abyste se ve svých učitelských dovednostech zlepšovali, získávali větší jistotu a zbavili se trémy. V přednáškách z metodiky čchi-kungových lekcí se dozvíte, jak má vypadat lekce čchi-kung, jak máte lekce správně sestavovat, jak si připravíte kurz na delší časové období. Sestavování lekcí budete prakticky nacvičovat a podle svých příprav následně učit.

Lepší vnímání vlastního těla a porozumění tomu, jak funguje

Díky lekcím Prožitkové anatomie budete lépe vnímat své tělo, uvědomíte si, co se v něm děje, když jste v klidu, když dýcháte, když se pohybujete. Svůj prožitek uvedete do souvislosti s teorií, kterou se v průběhu lekcí bude učit. Díky tomu lépe pochopíte, jak jsou spolu jednotlivé části těla propojené a jak spolupracují. Anatomie a fyziologie předávané tímto způsobem se nestanou pouhým souborem faktů, které byste si měli zapamatovat, ale vtělenou zkušeností, kterou by měl mít každý učitel pohybu.

Zkušenostní učení

Dobrý učitel, kterému studenti věří, je autentický a učí z vlastní zkušenosti. Po celý kurz vás povedeme k aktivnímu přístupu k výuce. Budeme po vás chtít, abyste vše, co vás učíme, zkoumali, promýšleli a vstřebávali skrze svou zkušenost. Jedině tak poznáte, zda vám určité cvičení funguje nebo jestli vám konkrétní vysvětlení dává smysl. Když vám něco fungovat nebude, budeme společně hledat jinou cestu nebo jiný přístup. Tento způsob výuky pak budete moci aplikovat ve svých kurzech, aby vaši studenti měli jistotu, že je učíte to, co právě jim opravdu funguje.

Specifika práce se začátečníky, seniory a studenty se zdravotním omezením

Čchi-kung je velmi variabilní a je možné ho uzpůsobit každému na míru. Na kurzu se naučíte, jak byste v lekcích měli přistupovat k začínajícím studetům, těhotným ženám, seniorům a studentům s různým omezením tak, aby jim cvičení dělalo dobře, bylo pro ně bezpečné, zlepšovalo jejich zdraví a pocit životní pohody. Naučíme vás varianty cviků, které jsou jednodušší nebo méně fyzicky náročné. Ukážeme vám, jak můžete své lekce vést způsobem, kdy se na nich budou cítit dobře všichni studenti, bez ohledu na věk nebo fyzickou kondici.

Lepší zdraví a fyzickou kondici

Pravidelným cvičením, ke kterému vás na kurzu povedeme, zlepšíte své zdraví a vitalitu. Budete mít více energie a elánu a celkově se budete cítit dobře sami se sebou. Naučíte se zklidnit a soustředit svou mysl, zbavit se následků stresu a vypořádat se s negativními stavy mysli.

Jak je kurz organizovaný?

10 měsíců, 200 h prezenční výuky

Učitelský kurz trvá 10 měsíců, začíná v září a končí závěrečnou zkouškou v červnu. Veškerá výuka probíhá prezenčně a zahrnuje 108 vyučovacích hodin praxe a 92 hodin teorie.

9 víkendových seminářů 1 x měsíčně

Větší část výuky proběhne jednou za měsíc v podobě víkendového semináře. Program víkendu začíná v pátek v 17,30 h a končí v neděli v 12,45 h.

Týdenní intenzivní soustředění

V měsíci před závěrečným víkendem proběhne intenzivní týdenní soustředění. V průběhu sedmi dnů vypilujete svou čchi-kungovou techniku, prohloubíte své znalosti teorie a prezentujete svou závěrečnou práci.

Lektorský tým

Pavel Simon

Teorie a praxe čchi-kung a metodika lekcí čchi-kung

Alice Simonová

Teorie a praxe čchi-kung a metodika lekcí čchi-kung

Martina Motuzová

Teorie a praxe čchi-kung a metodika lekcí čchi-kung

Alice Červinková

Prožitková anatomie

Dita Sálová

Čínská medicína

Petr Dominik

První pomoc a traumatologie

Irena Pavelková

Čchi-kung pro seniory a studenty se zdravotním omezením

Zdeněk Folk

Teorie a praxe čchi-kung a metodika lekcí čchi-kung

Petra Olšová

Teorie a praxe čchi-kung a metodika lekcí čchi-kung

Zuzana Skotáková

Teorie a praxe čchi-kung a metodika lekcí čchi-kung

Jan Jonáš

Teorie a praxe čchi-kung a metodika lekcí čchi-kung
Určitě bych přihlášení do tohoto kurzu doporučil a to hned z několika důvodů. Jednak neznám lepší učitele čchi-kungu a ani propracovanější systém výuky, ve kterém se účastníci nejen naučí nové nebo výrazně zlepší v známých praxích, ale také si vyzkouší, jaké je to učit. No a v neposlední řadě v kurzu lépe poznají sami sebe a také se seznámí s řadou "krásných" inspirativních lidí, kteří mají potenciál jejich život obohatit a posunout je zase o kousek dál.
Oldaabsolvent kurzu
Kurz bych známým doporučila. Kurz zasvětí člověka do teoretických základů Qi Gongu, super koncept CO, PROČ, a JAK jednotlivé praktiky dělat, který přináší pochopení do praxe učitele. Líbí se mi práce na úrovni těla, energie a mysli - důležité pro celkový pokrok. Dále se mi moc líbilo, příprava učitele - jaký má být, jak má opravovat studenty, jak učit nový pohyb, na co si dávat u lekcí pozor (zdravotní stav studentů atd..), jak sestavovat lekce...tuto část hodnotím jako velice přínosnou, dobře předaný teoretický koncept, který přinese budoucímu učiteli jistotu při lekcích.
Katkaabsolventka kurzu
Kurz rozhodně doporučuji. Můžete se tam naučit opravdu hodně. Pokud ještě neumíte orlí pohybovou sestavu, budete mít dost času se ji naučit a instruktoři dbají na to, abyste pochopili, jak se pohyby správně dělají. Naučíte se tím i to, jak je potom učit své vlastní studenty, a na jaké jejich chyby pak dávat pozor. Naučíte se spoustu dalších praxí, proč a jak se dělají. A dostanete k nim podrobná skripta. Seznámíte se prakticky i teoreticky s vlastní anatomií i s pohledem čínské medicíny. A s tím, jak si ideálně připravit hodinu. Je toho dost, ale máte spoustu možností si to vše prakticky na kurzu vyzkoušet.
ZuzkaAbsolventka kurzu
Vzhledem k tomu, že jsem už cchi-kung cvičila před účastí na kurzu, nebylo pro mě slovo čchi-kung velkou neznámou...Chtěla jsem proniknout více do tajů čchi-kung, prohloubit moje zkušenosti a hlavně zjistit více informací o jednotlivých praxích...Kurz předčil moje očekávání v popisu a vysvětlení jednotlivých technik a praxí, ujistila jsem se v tom, že jdu v životě správným směrem s pocitem, že bych byla moc ráda, kdyby přátelé okolo mne alespoň "okusili" o čem cchi-kung je...mám teď menší skupinku přátel, které to zaujalo a mají chuť cvičit. Jsem moc ráda, že je to oslovilo a uvidíme, jakou další zpětnou vazbu od nich dostanu po dalších hodinách čchi-kung. Pokud by jim jednotlivé praxe pomáhali v běžném životě jako mě, byl by to pro mě pocit vítězství:):):).
Marcelaabsolventka kurzu
Přátelé, odpusťte mi stručnost. Při nástupu do kurzu jsem vlastně neměla žádná očekávání. Byla jsem jen zvědavá a těšila se. A realita byla skvělá. Zajímaví a příjemní spolužáci, lektoři srdcaři. Škola byla ovšem velmi náročná pro mne a cením si velmi toho, že jsem to zvládla. Obdivuji Vás, kolik času, příprav a úsilí Vás to po celou dobu muselo stát. Moc děkuji Vám i za Vás, že jste, jací jste!! Pomohli jste mi se přenést přes všechny nejistoty, které se v průběhu objevovaly a já tomu, že to zvládnu, postupně uvěřila! 🙂 Kritizovat nemám co, snad jen, že bych vydržela klidně dva roky v trochu pomalejším tempu. Bylo to rychlé a bylo toho na jednoho moc! Jako učitelé, a hlavně jako lidské bytosti jste všichni skvělí! Vážně nevím, co bych si tu teď vymyslela, co by se mělo jako zlepšit?????Kdybych na něco náhodou přišla, napíšu,jo?:-))! I ty svačinky byly vždy dokonalé!:-)
Markétaabsolventka kurzu
Očekávala jsem, že mně kurz pomůže stát se kvalitním instruktorem čchi-kungu. Pokud udržím krok s požadavky učitelů a nepřestanu se připravovat, bezesporu se tak stane. Styl vyučování velmi příjemně překvapil. Každý kurz je zajímavý, živý a velice praktický. Velkým přínosem pro mě je možnost studovat čchi-kung podrobněji a podívat se na něj i z pozice instruktorů. Učitelský kurz bych doporučila každému, kdo chce zjistit a na vlastní kůži zažít, o čem všem může být čchi-kung. Rovněž doporučuji kurz každému, kdo v sobě nosí zasuté trauma z jakéhokoliv vzdělávání, kterým kdy prošel. I do školy se můžete těšit a i škola se může stát zábavou a hlubokou sondou do vlastního já. Což ovšem nikdy nezjistíte, pokud to prostě nezkusíte.
Irenaabsolvetka kurzu

Jak vás podpoříme, abyste v kurzu uspěli?

Volíme pozitivní, podporující přístup ke studentům

Nejvíce se toho naučíte v prostředí, které je podnětné a vede vás k tomu, abyste se učili novým věcem, překonávali svá omezení a rostli. Ještě více a ochotněji se toho naučíte v prostředí, které vás podporuje a přeje vám úspěch. Právě takové prostředí nejdete v našem kurzu.

Získáte zásobárnu podkladů, skript a video návodů v členské sekci

Skripta, prezentace, kapitoly z literatury a různé video návody a záznamy lekcí vám uložíme do členské sekce na našem webu, která vám zůstane přístupná i po skončení kurzu.

Vytvořili jsme podrobná skripta k teorii i praxi

Nechceme, abyste trávili víkendy psaním do sešitu a nestíhali přitom sledovat, co se v lekci děje ani vnímat účinky cvičení. Vše, co potřebujete vědět, jsme vám sepsali do podrobných skript, ve kterých najdete popis čchi-kungových praxí i témat z teorie.

S čím máte počítat, co musíte splnit a co za to dostanete

Podmínky přijetí do kurzu

 • Věk 18 +
 • Dobrý zdravotní stav
  odpovídající tomu, že se chcete stát učitelem pohybu a jít svým budoucím studentům příkladem svým dobrým zdravím a kondicí
 • Kladné vyrozumění o přijetí do kurzu,
  které vám zašleme na váš e-mail potom, co posoudíme vaši přihlášku a motivační dopis.

Časová náročnost

 • Vaše účast na kurzu musí být min. 80 %
 • Čas na pravidelný domácí trénink
  Během kurzu by se čchi-kung měl stát vaší každodenní praxí, abyste měli všechna cvičení dobře zažitá a znali jejich účinky.
 • Čas na domácí přípravu a studium
  Počítejte s časem na studium skript a dalších materiálů, vypracování domácích úkolů, příprav na lekce a referátů. v rozsahu min. 60 hodin samostudia.

Osvědčení o rekvalifikaci

Náš výcvikový program “Instruktor jógy se zaměřením na čchi-kung” získal akreditaci MŠMT (č.j: MSMT-1168/2022-2). Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte osvědčení o rekvalifikaci jako "Instruktor jógy". Na jeho základě si můžete zřídit živnost a pracovat jako učitel jógy a čchi-kungu.

Zkouškové požadavky

 • 2 písemné testy
 • 4 metodické výstupy před skupinou
 • Veřejná lekce
 • Závěrečná práce
 • Praktická zkouška

Termíny 6. běhu výcviku 2024/2025

 • 6. - 8. 9. 2024
 • 4. - 6. 10. 2024
 • 8. - 10. 11. 2024
 • 13. - 15. 12. 2024
 • 10. - 12. 1. 2025
 • 7. - 9. 2. 2025
 • 7. - 9. 3. 2025 (termín se vrátil na původní datum)
 • 4. - 6. 4. 2025 (původní termín byl 11. - 13. 4. 2025)
 • 5. - 11. 5. 2025
  Intenzivní soustředění
 • 6. - 8. 6. 2025

Časový rozvrh víkendů

 • Pátek 17,30 - 20,50 h
 • Sobota 8,30 - 18,20 h
 • Neděle 8,30 - 12,45 h

Místo konání víkendových kurzů

Yoga Centrum Brno, Fanderlíkova 74

Termín a místo konání týdenního soustředění 

 • 5. - 11. 5. 2025
  Místo konání: Hotel Kouty, Rejčkov 20, Ledeč nad Sázavou 584 01

Cena učitelského výcviku

Cena při přihlášení a platbě celé částky do 29. 2. 2024
Cena za jednu vyučovací hodinu je 189,95 Kč.
37.900 Kč
Cena při přihlášení a platbě celé částky do 30. 6. 2024
Cena za jednu vyučovací hodinu je 209,50 Kč.
41.900 Kč
Cena při přihlášení a platbě celé částky od 1. 7. 2024
44.900 Kč

Cena je uvedena za výukový kurz a drobné občerstvení během víkendové výuky. V ceně není zahrnuto ubytování a strava během týdenního intenzivního soustředění (cca 10 000 Kč za týdenní ubytování a bezmasou stravu; bude upřesněno do konce roku 2024, podle počtu studentů).

Počet účastníků kurzu

Kapacita kurzu je omezena na 25 účastníků tak, abychom se každému z vás mohli věnovat individuálně a aby měl každý dostatečný prostor si vyzkoušet učení jednotlivých technik.

Platební podmínky

Kurzovné se hradí ve dvou částkách. Záloha 10.000 Kč je splatná do 7 dnů od okamžiku kladného vyrozumění o přijetí do kurzu. Zbývající část kurzovného ve výši 27.900 Kč je nutno uhradit do 29. 2. 2024, případně ve výši 31.900 Kč do 30. 6. 2024. Na obě částky vám vystavíme fakturu na základě vaší přihlášky, abyste vše stihli zaplatit včas.

Storno podmínky

Pokud svou účast budete nuceni zrušit ze závažných zdravotních důvodů, dejte nám to vědět ihned, jak k tomu dojde. Při zrušení účasti z vážných zdravotních důvodů do 30. 6. 2024 je storno poplatek 10.000 Kč. Při zrušení účasti z téhož důvodu v době od 1. 7. 2024 do 30 dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 30 % kurzovného. Po uplynutí této lhůty je platba kurzovného nevratná.

Přihláška ke studiu v kurzu Učitel čchi-kung 2024/2025 

Jste rozhodnutí přihlásit se do učitelského kurzu? Výborně 🙂

Vyplňte prosím následující přihlášku a nezapomeňte nejpozději do 3 dnů poslat motivační dopis na email alice@orelvhnizde.cz.

Motivační dopis

Motivační dopis vnímáme jako váš první krok na cestě učitele čchi-kung. My vás díky němu budeme moci poznat ještě než kurz začne, udělat si lepší představu o skupině studentů, se kterou budeme pracovat a přizpůsobit výuku tomu, co zrovna vy potřebujete. Pro vás by měl být motivační dopis příležitostí k zamyšlení nad tím, proč se do kurzu pouštíte, čeho ze svých dosavadních zkušeností budete moci využít a jaká jsou vaše očekávání.

Do dopisu nám prosím napište:

 • Proč se do kurzu hlásíte
 • Které z vašich stávajících znalostí a dovedností by pro vás v průběhu kurzu i ve vaší budoucí práci učitele mohly být přínosné
 • Jaké z vašich povahových vlastností a sociálních dovedností z vás mohou udělat dobrého učitele čchi-kungu
 • Zda pravidelně cvičíte a pokud ano, jaké cvičení
 • Jak jste na tom s meditací - zda je pro vás novinkou nebo jste ostřílený meditující
 • Čím je vám blízká filozofie čchi-kungu případně východní filozofie v širším pohledu a zda a jak se promítá do vašeho běžného života
 • Co od kurzu očekáváte, na co se těšíte a co byste se chtěli naučit
 • A další věci, které nám chcete napsat o sobě a svých očekáváních 🙂

Závazná přihláška do učitelského kurzu

Přihláška do kurzu a vyrozumění o přijetí

Do kurzu budete přijati na základě vaší přihláškyposouzení vašeho motivačního dopisu. Ke studiu se registrujte pomocí webového formuláře a motivační dopis nám prosím zašlete do 3 dnů od registrace e-mailem na adresu alice@orelvhnizde.cz. Můžete ho poslat i jako odpověď na email, kterým jsme potvrdili vaši registraci jako zájemce o kurz. Vyrozumění o přijetí/nepřijetí vám zašleme na vás e-mail cca do jednoho týdne od doručení vaší přihlášky.